X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30911
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Happy Easter!" - tradycje wielkanocne w krajach anglojęzycznych. Scenariusz zajęć

Temat zajęć: „Happy Easter!” – tradycje wielkanocne w krajach anglojęzycznych.

Cele edukacyjne:
Cel ogólny: opisywanie tradycji wielkanocnych; poznanie słownictwa związanego z Wielkanocą
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wymienia symbole wielkanocne związane z polską tradycją;
- poznaje słownictwo Wielkanocne
- poznaje tradycje Wielkanocne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
- potrafi dopasować wyraz do odpowiedniej ilustracji
- potrafi rozpoznać wyrazy związane z Wielkanocą w wykreślance wyrazowej
- potrafi rozwiązać krzyżówkę z użyciem nowo poznanego słownictwa
- potrafi współpracować w parach

Metody:
- „burza mózgów”
- mapa pojęciowa
- metoda pokazu
- metoda słowna
- gry i zabawy (krzyżówka, wykreślanka)

Formy pracy:
- w parach
- indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- karty obrazkowe ilustrujące symbole i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi
- plansza z wykreślanką wyrazową
- karty wyrazowe
- karty pracy (krzyżówka)
- zdjęcia przedstawiające niektóre zwyczaje wielkanocne w Stanach Zjednoczonych
- podręcznik „Evolution Plus 1”
- mini-słowniczek ze słownictwem z lekcji
- diagram z mapą pojęciową

1. Czynności organizacyjno-porządkowe: powitanie, przygotowanie miejsc pracy, sprawdzenie listy obecności, zapytanie uczniów o samopoczucie.–2 min.

2. Zapoznanie dzieci z tematem lekcji.
- Wskazując na karty obrazkowe ilustrujące tradycje wielkanocne, nauczyciel pyta, co zdaniem uczniów, będzie tematem lekcji,
- Zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach. -2 min.

3. Rozmowa na temat zwyczajów świątecznych:
-Nauczyciel opowiada uczniom jak Anglicy i Amerykanie obchodzą Wielkanoc, ilustrując poszczególne tradycje kartami obrazkowymi, -3 min.
- Nauczyciel zaprasza chętnych uczniów indywidualnie do tablicy w celu „podpisania” zobrazowanych tradycji odpowiednimi kartami wyrazowymi, -2 min.
- Nauczyciel zapisuje na tablicy: Easter symbols. Burza mózgów – uczniowie przez minutę podają symbole związane ze Świętami Wielkanocnymi, -2 min
- Nauczyciel kreśli na tablicy mapę pojęciową, wykorzystując zgłaszane przez uczniów pojęcia. -1 min.

4. Prezentacja nowego materiału językowego:
- Wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem „flashcards”; Nauczyciel pokazuje kartę obrazkową i prosi uczniów o nazwanie tego, co się na niej znajduje,
- uczniowie powtarzają za nauczycielem nowo poznane wyrazy, chórem i indywidualnie’
- Umieszczenie kart na tablicy. -4 min.

5. Ćwiczenie utrwalające nowe słownictwo:
- Rozdanie diagramów i mini-słowniczków z listą słów z lekcji, -3 min

- Nauczyciel umieszcza planszę z wykreślanką wyrazową na tablicy,
Uczniowie mają za zadanie odnaleźć 10 wyrazów związanych z Wielkanocą. Indywidualni uczniowie podchodzą i wykreślają wyrazy.
Feedback: za każdy poprawnie rozpoznany i skreślony wyraz uczeń otrzymuje plusa. -11 min.

- Nauczyciel rozdaje karty pracy z krzyżówką. Uczniowie pracują w parach, wpisując wyrazy na podstawie haseł obrazkowych.
Feedback: Sprawdzenie i zapisanie odpowiedzi na tablicy. -11 min.

6. Podsumowanie lekcji.
Nauczyciel prosi uczniów o nazwanie 3 anglosaskich tradycji wielkanocnych i wymienienie przynajmniej 3 symboli związanych ze Świętami Wielkanocy. - 3 min.

7. Zadanie pracy domowej.
Ćw. 1-3, str. 127 - podręcznik (kategoryzowanie wyrazów, dopasowanie tekstu do obrazka). -1 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.