X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30865
Przesłano:
Dział: Świetlica

"Zawody sportowe" - zajęcia ruchowe

Grupa dzieci: kl. I – III

Temat: „Zawody sportowe” – zajęcia ruchowe

Czas trwania: 45 min.

Cele ogólne:
- rozwijanie sprawności ruchowej
- wdrażanie do czynnego wypoczynku
- integracja dzieci
- wdrażanie rywalizacji zespołowej
- promowanie zasady fair-play, szacunku i tolerancji

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- współpracuje z grupą
- zna zasady bezpieczeństwa i zasady kulturalnego uczestnictwa w zabawie
- potrafi wykonać polecenia nauczyciela
- nabywa odporność emocjonalną
- integruje się z rówieśnikami

Metody:
· słowna
-pogadanka
· praktyczna
- zabawy ruchowe

Formy pracy:
- grupowa

Środki dydaktyczne: piłki, pachołki, woreczki, obręcze gimnastyczne


Przebieg zajęć:
1. Przywitanie.
2. Zapoznanie z tematem i celami zajęć oraz przypomnienie o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie zabaw (Rozmowa z dziećmi na temat zawodów, rywalizacji sportowej, zasad fair play oraz na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zawodów).
3. Zaproszenie do zabawy pt. "Rozgrzewka" (Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytm muzyki : we wspięciu na palcach, na piętach, z unoszeniem wysoko kolan, wymachy ramion do przodu, do tyłu, zataczanie kół ramionami.)
4. Zaproszenie do zabawy pt. "Rozgrzewka 2" (Dzieci w parach zajmują miejsce w różnych punktach sali, jedno dziecko z pary stoi, drugie z tyłu w przysiadzie podpartym. Na sygnał prowadzącego dzieci stojące biegają między pozostałymi, na drugi sygnał wracają do pary i zamieniają się miejscami. )
5. Zaproszenie dzieci do podziału na cztery drużyny. Oznaczenie drużyn kolorowymi kwiatami (niebieski, żółty, czerwony, zielony).
6. Zaproszenie do pierwszej konkurencji pt. „Tocz piłkę do mety” (Na podany sygnał pierwszy zawodnik w pozycji niskiej toczy piłkę do mety i z powrotem, przekazując ją następnemu dziecku.)
7. Zaproszenie do drugiej konkurencji pt. „Bieg slalomem” (Na umówiony sygnał pierwszy zawodnik startuje biegnąc między pachołkami do mety i wraca w linii prostej do drużyny – startuje następne dziecko.)
8. Zaproszenie do trzeciej konkurencji pt. „Zostaw woreczek – przynieś woreczek” (Pierwsze dziecko z zespołu otrzymuje woreczek. Na podany sygnał biegnie, zostawia woreczek na linii mety i wraca do swojej drużyny, dając sygnał do startu następnemu zawodnikowi. Ten biegnie do linii mety, zabiera woreczek i wracając przekazuje go następnej osobie.)
9. Zaproszenie do czwartej konkurencji pt. "Rzut woreczkami do celu" (Dzieci kolejno wykonują po dwa rzuty woreczkami z odległości 2 metrów do obręczy, na wynik składa się suma punktów uzyskanych z dwóch rzutów. W przypadku dotknięcia linii obręczy przez woreczek, przyjmuje się wynik na korzyść uczestnika.)
10. Zaproszenie do piątej konkurencji pt. „Skoki kangurów” (Pierwsi zawodnicy otrzymują woreczki, które wkładają między kolana. Na sygnał poruszają się skacząc obunóż tak, aby woreczek nie wypadł. Jeśli woreczek wypadnie, dziecko zatrzymuje się, ponownie wkłada woreczek i kontynuuje zadanie. Wracając do drużyny przekazuje woreczek następnemu zawodnikowi.)
11. Zaproszenie do szóstej konkurencji pt. "Rzut obręczą do pachołka. " (Każde dziecko wykonuje kolejno po dwa rzuty z odległości 2 metrów obręczą do stojącego pachołka. Za każdy celny rzut przyznaje się jeden punkt.)
12. Zaproszenie do siódmej konkurencji pt. " Bieg z przeszkodami " (Dzieci kolejno pokonują tor przeszkód: przeskok przez ławeczkę, przełożenie obręczy gimnastycznej, przeczołganie się przez materac, przeskoki obunóż z obręczy do obręczy, powrót w linii prostej do drużyny.)
13. Podsumowanie zawodów. Podziękowanie za udział w zabawie. Rozdanie nagród.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.