X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30861
Przesłano:

Style i typy fryzur - konspekt do lekcji

Konspekt do lekcji
przeprowadzonej w dniu 04.02.2016r

Przedmiot: Techniki fryzjerskie
Klasa: III TF
Prowadzący: Małgorzata Proczek - Sroka
Temat: Style i typy fryzur.

Cel zasadniczy lekcji:

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania styli i typów fryzur.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

• wyliczyć style fryzur,
• scharakteryzować styl klasyczny, sportowy, awangardowy ,etno, romantyczny,
• rozróżnić typy fryzur,
• scharakteryzować poszczególne typy fryzur,
• rozpoznać typ fryzury na podstawie fotografii
• zastosować poznaną wiedzę w ćwiczeniach

Uczeń :

• wie, od jakich czynników zależy typologia fryzury
• wie, co nazywamy stylem,
• wie, w jaki sposób określić styl i typ fryzury


W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności:

• efektywne działanie w zespole,
• sprawne wyszukiwanie informacji,
• wykorzystanie posiadanej wiedzy do poprawnego opracowania zadania,
• jasne i czytelne przekazywanie informacji pozostałym uczniom

Metody i formy pracy:

• słowna - pogadanka
• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
• dyskusja,
• burza mózgów,
• praca w parach
• praca indywidualna
• aktywna obserwacja.

Materiały i środki dydaktyczne:
Zestaw komputerowy , rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, karty pracy załącznik nr 1, 2,3,4
Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne:
• sprawdzenie obecności

2. Część właściwa:

• sformułowanie tematu lekcji i określenie celów lekcji
• przypomnienie wiadomości na temat typów fryzur
• przypomnienie wiadomości na temat stylów fryzur
• przedstawienie prezentacji multimedialnej

3. Część realizacyjna:

• uczniowie na podstawie przypomnianych wiadomości na temat typów i stylów fryzur rozwiązują samodzielnie ćwiczenie: 1 (załącznik nr1)
• po wykonaniu ćwiczenia uczniowie wymieniają się kartami pracy i sprawdzają odpowiedzi zgodnie z kluczem odpowiedź
• rozdanie materiałów do realizacji ćwiczenia: 2 w formie indywidualnej
załącznik nr 2
W początkowej fazie pracy uczniowie zapoznają się z materiałem merytorycznym dołączonym do kart pracy, następnie przystępuje do rozwiązania zadania, Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów.
• po wykonaniu ćwiczeń uczniowie wymieniają się kartami pracy i sprawdzają swoje odpowiedzi zgodnie z kluczem odpowiedzi

4. Część podsumowująca
• utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji - uczniowie na podstawie prezentacji multimedialnej określają typy i style fryzur wpisując odpowiedzi do karty pracy
załącznik nr3 (praca w parach)
• ocena aktywności i pracy uczniów.
• zadanie pracy domowe: rozwiąż test(załącznik nr 4)

Załącznik nr 1
Ćwiczenie: 1
Dopasuj charakterystyczne cechy do danego stylu i typu fryzury:
a) Prosty, ponadczasowy, uniwersalny
b) Cechuje go wygoda, prostota i funkcjonalność.
c) Ma za zadnie szokować i zaskakiwać.
d) Bazuje na modelach fryzur poprzednich epok
e) Fryzury w tym stylu są oparte na dobrym precyzyjnym strzyżeniu.
f) Styl ten reprezentują warkoczyki rastamańskie, dredy, cornrows
g) Fryzura charakteryzuje się delikatną stylizacją, zgodnie z linią strzyżenia
h) Ma wyraźnie wyczesane, wystylizowane włosy, dopuszcza stosowanie dodatków
ok 20%
i) Charakteryzuje ją odważna kompozycja o raz zastosowanie dużej ilości ozdób
j) Jest innowacyjne nowatorskie, stanowi efekt nieograniczonej wyobraźni fryzjera


Załącznik nr 2
Ćwiczenie: 2 Na podstawie informacji, o stylach uzupełnij poniższy tekst.

Tworzenie stylu oznacza stylizację. Styl to zespół środków ekspresji, które wpływają na
to, jak postrzega się konkretną osobę. Podkreślają one trzy zasadnicze elementy
(tzw. walory), które decydują o wyjątkowości, niepowtarzalności tej osoby:
- kreatywność,
- oryginalność,
- atrakcyjność.
Walory podkreśla się ubiorem, fryzurą, makijażem i sposobem bycia.
Styl w każdym elemencie ubioru czy detalem fryzury przekazuje otoczeniu
informację o nas samych. Styl może charakteryzować całą grupę społeczną lub osoby indywidualne.
W przypadku stylu grupowego mamy do czynienia z zespołem cech charakterystycznych
dla danej grupy. Cechy w wyglądzie – fryzura, strój, makijaż, identyfikują człowieka, który
przynależy do różnych subkultur, środowisk zawodowych czy kulturowych.
Styl kształtowany jest na podstawie charakteru otoczenia danej osoby, albo wzorców,
które chce dana osoba naśladować.
Jeżeli omawia się środowisko zawodowe, styl – dobór odpowiednich fryzur czy stroju,
zależy od charakteru pracy.
Aktualne trendy fryzur charakterystyczne są dla danego okresu. Każda epoka w historii
charakteryzowała się właściwymi dla niej trendami mody fryzjerskiej. Czas trwania
poszczególnych trendów przypadał początkowo na całe stulecia. Im bliżej współczesności
tym okresy charakteryzujące się danymi trendami mody stawały się coraz krótsze.
Elementy kształtowania fryzur są to elementy, które wpływają na ostateczny wygląd
fryzury
Długość włosów ma zasadniczy wpływ na pojęcie symetrii fryzury. Fryzura może być
symetryczna z taką samą długością włosów po obydwu stronach twarzy lub
asymetryczna, z różną długością.
Gładka powierzchnia włosów zmniejsza optycznie objętość fryzury. Ciemny kolor
dodatkowo podkreśli proste i ciężkie włosy. Przy jasnych barwach gładkie włosy wyglądają
lżej i jest ich optycznie więcej. Włosy skręcone, karbowane, falowane zawsze zwiększą
objętość fryzury. Ciemne kolory lepiej podkreślą teksturę włosów niż jasne.
Gęste włosy lepiej wyglądają w dłuższych fryzurach. Zbyt krótkie tworzą na głowie
niekorzystną szczotkę i źle się układają. Przy gęstych włosach podstawą jest dobre strzyżenie, które niweluje ciężar fryzury.
Fryzury wieczorowe mają wyraźnie wyczesane włosy, wystylizowane przy pomocy
różnego sprzętu oraz różnych produktów linie i kształty, zachowują prostotę fryzur
klasycznych.

Styl to zespół........................................, które wpływają na to, jak postrzega
się konkretną osobę. Styl może charakteryzować całą ................................. społeczną
lub ........................... indywidualne. W danym środowisku zawodowym, styl tworzy się
przez dobór odpowiedniej ................................ czy stroju, zależnych od charakteru
..................... . Aktualne trendy fryzur charakterystyczne są dla ................................
Elementy kształtowania fryzur wpływają na ........................................
fryzury. ........................................ ma zasadniczy wpływ na pojęcie
symetrii fryzury. Gładka powierzchnia włosów ...................................... optycznie
objętość fryzury. Przy gęstych włosach podstawą jest dobre .............................. .
Fryzury wieczorowe zachowują prostotę fryzur ............................... .
Załącznik nr 3
Uzupełnij tabelkę na podstawi zdjęć zamieszczonych na prezentacji multimedialnej.

Numer zdjęcia Nazwa stylu, typu fryzury
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik nr 4
Zadanie domowe
Test Wybierz poprawnie jedną odpowiedź

1. Style dzieli się na trzy różne grupy
a) klasyczny, sportowy, awangardowy.
b) klasyczny, wieczorowy, teatralny.
c) dzienny, koktajlowy, wieczorowy.
d) klasyczny, awangardowy, sceniczny.
2. Poniższy opis przedstawia fryzurę
.......... posiada cechy stylizacji przy średnim stopniu utrwalenia. Przy włosach krótkich
wyraźnie podkreśla się poszczególne kosmyki, przy włosach długich czy średnio–długich
wystarczy je pozostawić uczesane, spiąć, związać czy upiąć w klasyczny kok.
a) koktajlową.
b) dzienną.
c) wieczorową.
d) awangardową.
3. Na zdjęciu pokazano fryzurę
a) wieczorową.
b) koktajlową.
c) sportową.
d) okazjonalną.

4. Tworzenie stylu oznacza
a) wizaż.
b) stylizację.
c) nadanie formy.
d) kierunek projektowania.
5. Włosy gładko ułożone i symetryczne charakteryzują styl
a) konwencjonalny.
b) klasyczny.
c) sportowy.
d) dzienny.
6. Fryzura charakteryzująca się delikatną stylizacją to fryzura
a) koktajlowa.
b) naturalna.
c) dzienna.
d) sportowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.