X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30851
Przesłano:

Skąd ta radość? Wisława Szymborska Radość pisania. Scenariusz lekcji języka polskiego

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej

Temat: Skąd ta radość? Wisława Szymborska Radość pisania

Czas trwania: 2x 45min

Cele

Uczeń:
- posługuje się pojęciami z zakresu liryki,
- wypowiada się na temat wiersza,
- potrafi wskazać osobę mówiącą w utworze,
- odczytuje przesłanie utworu poetyckiego,
- potrafi wymienić cechy, jakie charakteryzują poetę,
- rozwija umiejętność odbioru dzieł literackich.

Metody:

o mapa mentalna
o heureza
o ćwiczenia słownikowe
o metoda oglądowa
o kula śniegowa

Pomoce:
- Słownik frazeologiczny języka polskiego
- karty pracy
- podręcznik
- film dokumentalny Chwilami życie bywa znośne
(życie i twórczość Wisławy Szymborskiej)


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do lekcji
- Jakie uczucia, emocje budzi ukończenie trudnego zadania, wykonanie pracy? (radość, zadowolenie)
- Jak je okazujecie? (gest, słowo, wewnętrzne zadowolenie)
- Co budzi w was radość?
2. Podanie tematu i celów lekcji
Na dzisiejszej lekcji będziemy rozmawiać o wierszu Wisławy Szymborskiej Radość pisania. Zastanowimy się, skąd bierze się tytułowa radość. Pytanie to jest również tematem naszej lekcji (zapisanie tematu).
Aby łatwiej nam było rozmawiać o wierszu w trakcie zajęć rozdane zostaną karty pracy ułatwiające jego rozumienie.
3. Głośne czytanie wiersza. Jego analiza i interpretacja.
4. Uzupełnienie kart pracy (mapa mentalna)
5. Odczytanie efektów pracy uczniów
6. Podsumowanie rozważań – uzupełnienie tekstu z lukami
7. Próba odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być poetą? (kula śniegowa)
Uczniowie zapisują swoje propozycje na tablicy, porównują je z wypowiedziami kolegi.
Poeta:
- ma pełną władzę nad światem, nad czasem, ale tylko na papierze,
- cieszy się ze swojej twórczości,
- wpływa na emocje innych,
- tworzy wyimaginowany świat, umowny, odrębny od życia,
- ma świadomość możliwości popełnienia błędu (w swej twórczości)
- próbuje zatrzymać czas,
- twórczość poety jest wieczna – utrwalona na papierze, w pamięci odbiorców, w Internecie.
8. Podsumowanie lekcji. Film dokumentalny o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej.
9. Praca domowa: Ułóż przynajmniej 2-3 pytania, jakie zadałbyś poetce, autorce omawianego na lekcji wiersza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.