X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30825
Przesłano:
Dział: Języki obce

A virtual trip around London. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI

TEMAT LEKCJI: A virtual trip around London. Wirtualna podróż po Londynie.
PRZEDMIOT NAUCZANIA: język angielski
KLASA: gimnazjum

CELE LEKCJI:
a) cele operacyjne - uczeń:
zna miejsca związane z kulturą i historią Zjednoczonego Królestwa,
umie zapytać o drogę i wskazać kierunek,
umie wyszukiwać w materiale video konkretne informacje (zaznaczenie prawda/fałsz, poprawianie błędnych informacji w tekście),
czyta tekst ze zrozumieniem,
rozumie i używa zwrotów codziennej komunikacji w klasie;
b) cele wychowawcze - uczeń:
budowanie świadomości językowej (użycie odpowiednich funkcji językowych),
budowanie otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur (poznanie miasta anglojęzycznego),
rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy (internet, czasopisma, książki, ulotki itp),
rozwijanie umiejętności korzystania z programów komputerowych i aplikacji online,
doskonalenie umiejętności pracy w parach.

METODY AKTYWIZUJĄCE:
metoda Web Quest,
metoda oglądowa: prezentacja multimedialna, film video, karty obrazkowe, mapa, ulotki,
metoda komunikacyjna: formułowanie pytań oraz udzielanie informacji,
słuchanie/oglądanie filmu i zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi,
czytanie indywidualne – czytanie pytań/tekstu, zaznaczanie odpowiedzi.

FORMY PRACY:
praca jednolita indywidualna,
praca jednolita w parach oraz z klasą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
karty pracy dla uczniów,
film edukacyjny,
prezentacja multimedialna,
mapa,
karty obrazkowe,
ulotki informacyjne,
laptop z dostępem do internetu (program Power Point, program Google Earth – Street View, odtwarzacz plików video, interaktywna aplikacja LearningApps),
rzutnik multimedialny.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Prezentacja najsłynniejszych miejsc Londynu:
a) Houses of Parliament and Big Ben,
b) 10. Downing Street,
c) The London Eye,
d)Tower of London,
e) Tower Bridge,
f) Buckingham Palace,
g) Natural History Museum,
h) Madame Tussauds.
Uczniowie odczytują najważniejsze informacje z prezentacji multimedialnej. Nauczyciel za pomocą programu Google Earth – Street View prezentuje wybrane atrakcje Londynu.
2. Pytanie o drogę i wskazywanie kierunków na mapie. Uczniowie pracują w parach. Muszą zapytać o drogę i na podstawie mapy wskazać jak dojść do danego miejsca.
3. Prezentacja filmu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące informacji tam zawartych.

Podsumowanie lekcji:
podziękowanie uczniom za aktywną pracę na lekcji,
wystawienie ocen wyrażonych stopniem za pracę na lekcji oraz przygotowanie materiałów do lekcji,
zadanie pracy domowej. Zadaniem uczniów jest rozwiązanie quizu dotyczącego Londynu za pomocą interaktywnej aplikacji Learning Apps.

Opracowała: Barbara Ogińska

Dodatkowe informacje
Na lekcji wykorzystałam prezentację multimedialną pod tytułem „A virtual trip around London”, na temat najważniejszych atrakcji Londynu. Prezentacja stworzona została z materiałów przesłanych mi przez uczniów przed lekcją w ramach pracy domowej metodą Web Quest. Wykorzystałam także film pod tytułem „Icons of London” pochodzący z płyty DVD dodanej do podręcznika „Teenglish 1”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.