X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30797
Przesłano:
Dział: Języki obce

Proverbes français et polonais. Konspekt lekcji języka francuskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

AUTOR: mgr Izabela Abramczuk
KLASA: klasa 3 liceum ogólnokształcącego, 3h/tyg., grupa 15 osobowa.
CZAS TRWANIA: 45 minut

TEMAT: Proverbes français et polonais

CEL GŁÓWNY LEKCJI: Zaznajomienie uczniów z wybranymi przysłowiami francuskimi.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
przyswojenie przez uczniów nowego słownictwa i wykorzystanie słownictwa już opanowanego,
nabywanie przez uczniów umiejętności rozumienia i tłumaczenia sensu całości tekstu, a nie poszczególnych jego wyrazów,
ćwiczenie budowania subiektywnych wypowiedzi ustnych w języku francuskim,
rozwijanie przez uczniów umiejętności pracy w grupach oraz prezentacji swoich przemyśleń.
METODY: prezentacja materiałów tekstowych (wybranych przysłów francuskich) przez nauczyciela, „burza mózgów”.
FORMY PRACY: praca w grupach 3-4 osobowych, prezentacja wyników pracy grupy.
ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: przysłowia francuskie wybrane przez nauczyciela przy wykorzystaniu źródeł internetowych (http://perso.wanadoo.fr/proverbes/francais.htm) oraz książki : Piotr Wrzosek, 2000, Język francuski. Testy nie tylko dla maturzystów, Warszawa, KRAM.

PLAN PRZEBIEGU LEKCJI:

1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel lekcji : poznanie wybranych przysłów francuskich i znalezienie ich polskich odpowiedników.
3. Nauczyciel informuje uczniów o sposobie pracy w czasie bieżącej lekcji. Prosi uczniów, aby podzielili się na grupy 3 – 4 osobowe i usiedli w sposób umożliwiający indywidualną pracę każdej grupie. Zadanie każdej grupy będzie polegać na zrozumieniu sensu każdego z przysłów francuskich oraz na znalezieniu ich polskich odpowiedników.
4. Nauczyciel przedstawia uczniom 22 wybrane przysłowia francuskie. Każda grupa ma prawo zapytać nauczyciela o znaczenie pięciu wybranych przez siebie, nieznanych słówek. Na wykonanie zadania uczniowie mają około 15 minut.
5. Przedstawiciele każdej z grup wychodzą na środek, aby przedstawić wyniki pracy grup. Za każdy prawidłowo odnaleziony polski odpowiednik grupa dostaje 1 punkt. Po odczytaniu wyników zostają podliczone punkty. Grupa, która otrzymała najwięcej punktów zostaje nagrodzona plusami za pracę na lekcji.
6. W następnej części lekcji, nauczyciel wskazuje na niektóre przysłowia i prosi uczniów, aby w języku francuskim postarali się wyjaśnić ich sens lub wskazać sytuacje w jakich można by tych przysłów użyć.

WNIOSKI:
wszyscy uczniowie chętnie biorą czynny udział w pracy na lekcji: możliwość rywalizacji między grupami oraz wykazania swojej wiedzy w obrębie grupy, a także chęć zdobycia pierwszego miejsca i nagrody w postaci plusów dodaje ćwiczeniu atrakcyjności,
nawet słabsi językowo uczniowie mają szansę wykazać się wiedzą, ponieważ ćwiczenie dotyczy także znajomości polskich przysłów, wzrasta wiara w siebie i samoocena uczniów słabszych,
w duchu rywalizacji między grupami, uczniowie ćwiczą współpracę w obrębie grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.