X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30736
Przesłano:

Przykład dobrej praktyki - Spotkanie z autorem książki "Stara Praszka. Mity i rzeczywistość" Henrykiem Eugeniuszem Łosiem

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Nazwa szkoły/placówki, w której zrealizowano działanie:
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki:
mgr Marzena Smugowska
Adres ul. Fabryczna 1 46-320 Praszka
Tel.343591413
e-mail zpswpraszce@tlen.pl
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji
Elżbieta Kapica
kontakt e-mail: kap-ela@wp.pl

Zakres działania:
Edukacja: Przedstawienie osoby zasłużonej dla miejscowości i regionu.
Wychowanie i profilaktyka:Kreowanie postawy szacunku i uznania wobec człowieka propagującego kulturę literacką oraz lokalną historię

Temat działania: Spotkanie z autorem książki „Stara Praszka. Mity i rzeczywistość” Henrykiem Eugeniuszem Łosiem
Cele działania: Poszerzanie procesów komunikacyjnych uczniów o kontakty z osobami spoza środowiska szkolnego.
Przedstawienie ciekawej postaci poprzez pryzmat jej dokonań.
Uświadamianie uczniom wartości słowa drukowanego.

Opis działania: Spotkanie z dr Henrykiem Eugeniuszem Łosiem zainicjowała informacja, że po przeszło dwudziestu latach, jakie minęły od czasu jego wyjazdu do Niemiec, planuje wizytę w Praszce. Nieco wcześniej ukazała się w bardzo limitowanym nakładzie książka H. E. Łosia „Stara Praszka. Mity i rzeczywistość” opisująca sferę geograficzną, historyczną i kulturową regionu, w którym położone jest nasze miasto.
Świadomość i wiedza uczniów odnosząca się do miejsca, w którym wychowują się i dorastają kształtują się na niezbyt wysokim poziomie. Powodu takiego stanu wiedzy należy upatrywać w ograniczonej ilości fachowych opracowań, tekstów literackich czy nawet przekazów ustnych, na bazie których po pewnym czasie rodzą się „legendy” które z tymi „prawdziwymi” nie mają już wiele wspólnego.
Zaproszenie autora książki opisującej w wielu aspektach nasze miasto oraz jego bliższe i dalsze okolice stało się doskonałą okazją dla młodych ludzi do poszerzenia własnej wiedzy. Podczas wizyty w placówce nasz gość honorowy wiele czasu poświęcił wspomnieniom dawnej Praszki, jej mieszkańców, ich codziennemu życiu, a także trudnemu czasowi wojny, okupacji, wysiedlaniu okolicznej ludności, co również zostało zapisane.
Bezpośredni kontakt z twórcą i jego otwarta postawa sprawiły, że podopieczni ZPS-u oraz uczniowskie delegacje z Publicznego Gimnazjum i PSP nr 2 w Praszce z uwagą słuchali relacji o poszczególnych etapach powstawania książki. W swoich wypowiedziach podkreślał wartość i doniosłość zapisywania tego, co pozostaje ulotne. Słowo drukowane nawet po długim upływie czasu nie zniekształca przeszłości, pozostaje wciąż żywe nawet wtedy, gdy umiera ludzka pamięć. Duże zainteresowanie towarzyszyło też biografii Henryka E. Łosia, który urodzony na Wołyniu w Kadobyszcze przeżył wiele trudnych lat dzieciństwa w czasie historycznych i politycznych zawirowań. Wspomnienia dotyczyły też czasu organizowania praszkowskiego Muzeum, którego został pierwszym dyrektorem. Sprowadzania, gromadzenia, często odnajdowania w okolicznych domostwach ciekawych i wartościowych w znaczeniu muzealniczym eksponatów.
Niecodzienne w naszej szkole wydarzenie zostało zakończone podpisywaniem książek, rozdawaniem autografów, a ze strony uczniów – serdecznym podziękowaniem.

Opis uzyskanych efektów: Zarówno uczniowie ZPS-u, jak i młodzieżowe delegacje z Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce uzyskali i skorzystali z czynnego udziału w spotkaniu z ciekawym człowiekiem. Czas, jaki autor poświęcił, poszerzył ich wiedzę dotyczącą miasta i regionu, w którym prowadzą swoje codzienne życie.
Henryk Łoś opowiadając o własnym procesie „dojrzewania” do napisania i wydania własnym sumptem książki oraz motywach, jakie nim kierowały, obudził szacunek słuchaczy dla twórczej pracy pisarskiej. Pomógł też lepiej zrozumieć i docenić wartość książki w życiu każdego z nas, o której na co dzień nierzadko zapominamy.
Bezpośredni kontakt młodzieży z tak nietuzinkową osobą, dodatkowo spoza środowiska szkolnego, pozwolił też rozpoznać uczniowskie postawy wobec autorytetu i w dużym stopniu na pewno zachęcił do poszukiwania własnych wzorów osobowych.

Wnioski z realizacji: Spotkanie z autorem książki zorganizowane zostało w Zespole Placówek Specjalnych po raz pierwszy, mimo to młodzież znacznie wcześniej wyrażała swoje zainteresowanie osobą p. Henryka Łosia oraz okolicznościami, które sprowadzają go do Polski. Wykazała aktywność : przygotowała salę, w której gość został przyjęty, pytania, zadbała o estetykę kartek, na których autor składał autografy,. Okazała szacunek i zrozumienie dla jego zasług wobec naszego miasta, tak intelektualnych, jak i tych, które zauważamy odwiedzając praszkowskie muzeum.
Wydarzenie odbiło się echem w prasie; odnotowała je Nowa Trybuna Opolska i lokalne Kulisy Powiatu.
Zdjęcia upamiętniające wizytę p. Henryk Łoś zamieścił w drugim wydaniu swojej książki „ Stara Praszka. Mity i rzeczywistość”

Trudności w realizacji: nie wystąpiły
___________________________________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.