X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3073
Przesłano:
Dział: Ankiety

Diagnoza zachowań agresywnych w szkole - kwestionariusz ankiety dla uczniów

Klasy IV-VI
------------------

Agresja, przemoc i okrucieństwo wskutek narastania problemu stały się komponentem życia codziennego obecnym w kontaktach międzyludzkich. Zjawisko to wrosło w krajobraz polskiej rzeczywistości. Życie codzienne, środki masowego przekazu dostarczają nam informacji o aktach przemocy, pobiciach i chuligańskich wybrykach. Fala agresji dotyka podstawowe i najważniejsze środowiska wychowawcze- rodzinę i szkołę.
Permanentnie maleje rola rodziny w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży,a „telewizja i internet „- jako niańka zastępują rodziców w roli wychowawczej. Wprawdzie skala zjawiska agresji w mojej szkole nie jest duża, ale cel jest zawsze jeden: „Nikt nie może być poddany nieludzkiemu poniżającemu traktowaniu” ( Art.40 Konstytucji RP )
W związku z tym cyklicznie prowadzę diagnozę tego problemu w mojej szkole wykorzystując do tego autorski kwestionariusz, w którym pytania odnoszą się do określonego odcinka czasu, miejsc agresji, częstotliwości bycia w roli sprawcy, ofiary lub obserwatora agresywnych zdarzeń oraz sposobów reagowania nauczycieli.
Zapraszam do zapoznania się z treścią kwestionariusza dla uczniów.

"AGRESJA W MOJEJ SZKOLE"

Proszę przeczytaj uważnie pytania. Podkreśl lub wpisz w miejsca wykropkowane właściwą odpowiedź. Wyniki badań mają na celu poznanie Twojej sytuacji w szkole i mogą przyczynić się do jej poprawienia. Zapewniam pełną anonimowość.

1. Jesteś dziewczynką/chłopcem?
2. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy groził Ci ktoś w szkole, że zrobi Ci coś złego?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
3. Kto groził Ci?
a) starsi koledzy
b) rówieśnicy
c) młodsi koledzy
4. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ktoś pobił Ciebie w szkole?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
5. Kto pobił Ciebie w szkole?
a) starsi koledzy
b) rówieśnicy
c) młodsi koledzy
6. Gdzie miały miejsce te zdarzenia?
a) sala lekcyjna
b) korytarz/ parter/ I piętro/II piętro?
c) toaleta/ dziewcząt/ chłopców/
d) sklepik
d) szatnia
e) koło stołówki
g) inne miejsce/jakie/
7. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy groził/e/aś komuś,że uczynisz mu coś złego?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
8. Komu groziłeś?
a) starszym kolegom
b) rówieśnikom
c) młodszym kolegom
9. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pobił/e/aś kogoś celowo?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
10. Kogo pobił/e/aś?
a) starszych kolegów
b) rówieśników
c) młodszych kolegów
11. Gdzie miały miejsce te zdarzenia?
a) sala lekcyjna
b) korytarz/ parter/ I piętro/II piętro?
c) toaleta/ dziewcząt/ chłopców/
d) sklepik
d) szatnia
e) koło stołówki
f) inne miejsce/jakie/............................
12. Czy w ostatnich dwóch miesiącach byłeś świadkiem agresji w szkole?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
13. Czy w ostatnich dwóch miesiącach przeżył/e/aś takie sytuacje w szkole:
a) zaczepianie
b) przezywanie
c) wykluczanie z grupy /zabawy/
d) zabieranie/rzeczy/pieniędzy/
e) oszczerstwa
f) plotkowanie
g) inne / jakie/............................
14. Czy nauczyciele reagują na na agresywne zachowania uczniów?
a)zawsze
b)często
c)czasami
d)rzadko
e) nigdy
15. Jak nauczyciele reagują na zachowanie agresywne uczniów?
a) wpisują uwagę do dzienniczka
b) kierują uczniów do wychowawcy klasy
c) wzywają rodziców
d) inne /jakie/.............................
16. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy doświadczył/e/aś agresji ze strony nauczyciela?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
17. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy był/e/aś świadkiem agresji ze strony nauczyciela?
a) nie
b) tak/raz, dwa razy/
c) tak/ trzy razy i więcej/
20. Jakiego rodzaju były to przykrości?
a) ośmieszanie
b) krzyczenie
c) przezywanie
d) bicie
e) inne/jakie/..............................

Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.