X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30695
Przesłano:

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z Rodzicami

Zadania i sposoby realizacji:
I. Bliższe poznanie dzieci, ich przyzwyczajeń, upodobań oraz warunków w jakich się wychowują
Praca indywidualna z Rodzicami:
1. Analiza kart dzieci, poznanie zainteresowań, zdolności dziecka, a także trudności rozwojowych.
2. Rozmowy indywidualne przy nadarzających się okazjach - uzupełnianie informacji o dziecku, poznawanie postaw rodzicielskich.
3. Systematyczne gromadzenie uwag, spostrzeżeń rodziców i nauczycieli - ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

II. Pozyskanie rodziców do współdziałania ze szkołą
1. Eksponowanie prac plastycznych dzieci - wystawki.
2. Okresowe informacje o wzroście, wadze dzieci dokonywane przez pielęgniarkę szkolną.
3. Przekazywanie informacji rodzicom zapisywanych w zeszycie do korespondencji.

III. Podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej rodziców
1. Wypożyczanie książek i czasopism pedagogicznych wg potrzeb i zainteresowań rodziców.
2. Służenie wskazówkami, pomocą, informacją w razie potrzeby - wspólne rozmowy z nauczycielem.
3. Wygłoszenie prelekcji nt.: „Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym”. „Sposoby na dobre zachowanie przedszkolaka”.

IV. Zainteresowanie rodziców uroczystościami organizowanymi w szkole
1. Krótkie rozmowy indywidualne w sprawie udziału dziecka w uroczystości, pomocy rodziców w przygotowaniu kostiumów, elementów dekoracyjnych itp.
2. Włączenie rodziców do wspólnej organizacji uroczystości. Pomoc chętnych rodziców przy dekorowaniu sali, poczęstunku, wspólnych zabawach umożliwiających zawieranie przyjaźni.

V. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców - ujednolicenie kierunku wychowania dzieci w domu i w szkole
1. Prowadzenie zebrań ogólnych i grupowych z rodzicami wg planu zebrań:
- zapoznanie z dokumentami szkolnymi, podstawą programową,
- zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze z omówieniem oczekiwanej pomocy od rodziców,
- wybór Trójki Klasowej,
- prelekcja pedagoga z Poradni Ped. - Psychol. na temat gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego,
- prelekcja nt.: „Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym”, „Sposoby na dobre zachowanie przedszkolaka”.
- ekspozycja książek dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- dyskusja z rodzicami dotycząca zainteresowania dzieci książką w domu, szkole, sposobu przekazywania treści przez rodziców,
- przedstawienie rodzicom wstępnej i końcowej diagnozy dziecka 5 i 6 – letniego zawartego w „Arkuszu badania gotowości szkolnej”,
- konsultacje indywidualne rodziców dzieci 5 – letnich z p. Pedagog z Poradni Ped. - Psych.
- przekazanie rodzicom „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

VI. Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w Rocznym przygotowaniu przedszkolnym
Organizacja uroczystości klasowych z udziałem rodziców:
1. Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.
2. Wigilia Klasowa.
3. Święto Babci i Dziadka.
4. Dzień Mamy i Taty.
5. Przedstawienie „Czerwony Kapturek”
6. Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego.

VII. Doskonalenie bazy materialnej sali wychowania przedszkolnego
Pomoc rodziców na rzecz sali zajęć:
- bieżące naprawy zabawek, sprzętu,
- pomoc w gromadzeniu materiałów do kącika przyrody,
- dobrowolne wzbogacanie placówki w zabawki, książki, ozdoby świąteczne,
- dobrowolne deklaracje finansowe na rzecz Rady Rodziców,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.