X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30655
Przesłano:

Czy Ania ma cechy współczesnej dziewczyny? - L.M. Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza"

mgr Małgorzata Chmielowiec
nauczyciel języka polskiego

Konspekt zajęć z języka polskiego kl.VI

Temat: Czy Ania ma cechy współczesnej dziewczyny?

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń potrafi:
• Swobodnie wypowiadać się na określony temat
• Wyrażać własne opinie o lekturze
• Wyszukiwać w tekście potrzebne informacje
• Gromadzić słownictwo nazywające cechy
• Zwracać uwagę na pozytywne cechy postaci
• Efektywnie współdziałać w grupie
Metody lekcji:
• Metoda programowa: Praca z tekstem, rozmowa sterowana
• Metoda aktywizująca: Burza mózgów, dyskusja, praca w grupach,
Środki dydaktyczne:
• Tekst lektury: L.M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”, przygotowane przez nauczyciela ćwiczenia

Przebieg zajęć:

1. Zapis tematu. Przygotowanie do zajęć.
2. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
3. Ćwiczenie wprowadzające do zajęć. Każda z grup ma podać słowo, zwrot dotyczące Ani Shirley, w pewien sposób ją charakteryzujące (np. „sierota”, „marzycielka”). Ma to służyć wstępnemu przedstawieniu bohaterki
4. Nauczyciel odczytuje dwa cytaty z powieści. Uczniowie zastanawiają się, który charakteryzuje Anię wprost, a który pośrednio:
a. „Jakież to chude i nędzne stworzenie”.
b. „Ty wstrętny chłopcze! Jak śmiałeś ! A potem...trzask! Ania cisnęła swą tabliczką w głowę Gilberta”
Uczniowie wyjaśniają różnice w sposobach charakteryzowania postaci.
5. Praca w grupach. Każda z grup wymienia 3 dodatnie i trzy ujemne cechy charakteru Ani. Dyskusja – „ Czy cechy te posiadają współczesne dziewczynki?”. Zapis wniosków, np.:
CECHY ANI PRZYKŁADY CZY AKTUALNE?
o Gadatliwa o mówiła, gdy tylko ktoś słuchał +
Ania Shirley ma większość charakterystycznych cech współczesnej dziewczyny – dlatego książka jest wciąż czytana.
6. Praca indywidualna. Każdy uczeń otrzymuje listę wybranych cech charakteru Aniu. Spośród wszystkich wybiera jedną (jego zdaniem najważniejszą) i uzasadnia swój wybór.
Ćwiczenie. Podkreśl tę cechę charakteru Ani, którą uważasz za najważniejszą. Krótko uzasadnij swój wybór.
• wrażliwość na piękno przyrody
• wielka ciekawość świata
• radość życia
• ambicja
• wierność w przyjaźni
• umiejętność pozyskiwania przyjaciół
• wyrozumiałość w stosunku do innych
• wytrwałość w dążeniu do celu
Uważam, że ta cecha Ani jest najważniejsza, ponieważ........................................

5. Ewaluacja zajęć. Każdy uczeń kończy zdanie:
Po dzisiejszej lekcji wiem, że........................................
6. Zapis pracy domowej:
Napisz list do redakcji czasopisma młodzieżowego. Wyraź swój sąd o bohaterce książki.

7. *** Jeśli uczniowie będą sprawnie pracowali na zajęciach, można na koniec zajęć przeprowadzić zabawę dramową. Grupy otrzymują kartki z zapisem określonej sytuacji z życia Ani. Przygotowują scenki dramatyczne – wyznaczają role, decydują o wyborze cechy postaci. Inscenizacje pomagają scharakteryzować bohaterkę w działaniu. Pozostali uczniowie odgadują, jaka cecha ujawniła się w danej sytuacji. Kartki zawierają teksty np.
I. Ania ratuje życie Minnie.
II. Ania w drodze na Zielone Wzgórze
III. Ania ma scysję z Gilbertem
IV. Ania otrzymuje prezent gwiazdkowy od Mateusza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.