X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30635
Przesłano:
Dział: Logopedia

Wywiad neurologopedyczny

Wywiad logopedyczny

Metryczka : imię ....................... nazwisko .....................
Wiek ............ ( wiek skorygowany ..............)
Diagnoza medyczna .............................
Ewentualna diagnoza neurologopedyczna..........................

1. Dane środowiskowe z wywiadu
1.1 Matka, imię .......wiek.......zawód......wymowa.........
1.2 Ojciec, imię .......wiek......zawód........wymowa........
1.3 Rodzeństwo,wiek........problemy rozwojowe...............
1.4 Choroby w rodzinie ( zaburzenia )...................................

2. Dane dotyczące rozwoju dziecka
2.1. Okres prenatalny – zatrucie ciążowe, konflikt serologiczny, krwawienia, podtrzymywania ciąża, przenoszona, choroby matki, małowodzie, wielowodzie, inne......
2.2.Okres okołoporodowy – cięcie cesarskie, pomoc ręczna, kleszcze, próżnociąg , nieprawidłowe położenie płodu, zaburzenia czynności skurczowych, przedwczesne odpłyniecie wód płodowych, czas trwania kolejnego okresu porodu, kolor wód owodniowych inne.......
2.3.Okres pourodzeniowy – waga urodzeniowa, Apgar, zamartwica, żółtaczka fizjologiczna, wady rozwojowe, genetyczne, drgawki, karmienie w okresie noworodkowym, inne....

3.Choroby wieku dziecięcego , przebieg , powikłania:
a) szczepienia .................
b)odra , świnka , różyczka , grypa ..............
c)schorzenia górnych dróg oddechowych ....................
d)choroby przebiegające z bardzo wysoką temperaturą .................
e) leki zażywanie , uczulenia , reakcje .................
f) zatrucia lekami , pokarmowe...............

4. Budowa aparatu artykulacyjnego
a) nos.......
b) wargi ........w spoczynku .....w aktywności ......
c) język ( wędzidło dolne , górne )........w spoczynku ...... w aktywności.......( praksja , gnozja , kinestetyka )
d) podniebienie twarde , miękkie .....w spoczynku ........ w aktywności ..........
e) zęby ( zgryz ) .......stan uzębienia ..............
f) dziąsła ......
g) żuchwa ...............w spoczynku ................w aktywności..........

5. Funkcje oralne
a)ssanie /picie
b) pobieranie pokarmu z łyżeczki
c) połykanie ......typ..........ruchomość kości gnykowej .......
d) odgryzanie , gryzienie , żucie .........

6.Przebieg rozwoju czynności w obrebie aparatu artykulacyjnego
a) ssanie – karmienie piersią, butelka, smoczek, para funkcje, gastrostomia , PEG
b) gryzienie i żucie – rodzaj spożywanego pokarmu , konsystencja , czas utrzymania pokarmu w ustach, praca policzków
c) połykanie – stan uzębienia, ślinienie poduszk , praca w języka w trakcie aktu połykania

7.Odruchowe reakcje oralne
a)odruchowa reakcja szukania
b)odruchowa reakcja ssania – połykania
c)odruchowa reakcja kąsania
d)odruchowa reakcja wymiotna

8. Sensoryka oralna na zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej

9.Oddychanie .........w spoczynku ..........w aktywności ............

10. Praca mięśni mających wpływ na połykanie
a)rotacja głowy ......... przodopochylenie .........................tyłopochylenie
b) lateralizacja języka
c)praca mięśnia Mostkowo – Obojczykowo – Mostkowego
d) praca mięśnia dwubrzuścowego
e) Praca mięśnia łopatkowo – gnykowego
f) Praca mięśnia łopatkowo gnykowego
g) ustalenie mobilności głowy ..............żuchwy ...................kości gnykowej

10.Kontakt społeczny
a) gotowość komunikacyjna
b) ekspresja twarzowa
c)reakcje emocjonalne
d) intencja komunikacyjna
e) system motywacji

11. Emisja dźwiękowa , prozodia inne formy

12. Rozwój mowy głuszenie ......gaworzenie ........ swoista mowa dziecięca

13.Przebieg rozwoju psychoruchowego
a) wstawanie
b) siadanie
c) raczkowanie
d) chodzenie
e) lateralizacja

14. Badania dodatkowe
a) słuchu
b)psychologiczne
c) neurologiczne
d) foniatryczne
inne.....................

15. Przebieg hospitalizacji ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.