X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30633
Przesłano:
Dział: Języki obce

Что очень важно для здоровья? Konspekt lekcji języka rosyjskiego w klasie III gimnazjum

Konspekt lekcji języka rosyjskiego
w klasie III gimnazjum


Temat: Что очень важно для здоровья?

Cel ogólny: na podstawie tekstu i ilustracji uczeń formułuje wypowiedź na temat tego, co jest ważne dla zdrowia.

Cele operacyjne:
Wiedza:
A.
- zna podstawowe słownictwo związane ze zdrowiem;
zna znaczenie, odmianę i zasady użycia czasowników болить, (за)болеть;
- zna znaczenie wyrazów овощи i фрукты;
- umie wymienić w języku rosyjskim nazwy popularnych warzyw i owoców;

B.
- Czyta tekst ze zrozumieniem;
- Odpowiada na pytania do tekstu;
- Odpowiada na pytania do ilustracji;

Umiejętności:
C.
- Wypisuje z tekstu zdania dotyczące zdrowego odżywiania się;
- Samodzielnie próbuje opisać ilustrację;
- Na podstawie własnego doświadczenia wymienia co jest ważne dla dobrego zdrowia i co szkodzi zdrowiu;

Metoda: komunikacyjna

Techniki pracy: praca z tekstem, praca z ilustracją

Formy pracy: praca z całą klasą, indywidualna

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt przedmiotowy

Obszar językowy
1. Nowy: питание; источник; углеводы; вкусовые вещества; достоинство; полезный; печальный; яд; целительный; жидкость; искренне улыбаться;
2. Utrwalony: овощи; фрукты; помидор; салат; цветная капуста; огурец; лук; кукуруза; укроп; стручковая фасоль; лук-порей; сладкий перец (паприка); яблоко;


Przebieg lekcji

I. Moment organizacyjny
- Przywitanie
- Sprawdzenie listy obecności

II. Element konwersacyjno-powtórkowy
На последнем уроке мы говорили о том как человек вредит окружающей среде. Скажите пожалуйста, что такое экология и чем занимается движение «зелёных»?
Я бы хотела, чтобы вы припомнели как спрягается глагол болеть и что он обозначает по-польски?

На сегодняшнем уроке мы будем говорить о том, что является важным для здоровья человека.

III. Dominanta lekcji
1. Prezentacja nowego materiału
- Nauczyciel czyta tekst z ćw. 8 str. 44
- Objaśnia znaczenie nowego słownictwa: питание; источник; углеводы; вкусовые вещества; достоинство; полезный; печальный; яд; целительный; жидкость; искренне улыбаться;

2. Ćwiczenia wdrażające
- Uczniowie czytają samodzielnie tekst z ćw. 8 str. 44
- Odpowiadają na pytania do tekstu zadawane przez nauczyciela
- Какое значение имеют овощи в питании?
- Чего ценным источником являются овощи?
- В чём заключается главное достоинство овощей?
- Что выделяют наши органы, когда мы плачем и нервничаем?
- Что выделяют наши органы, когда мы счастливы и улыбаемся?
- Nauczyciel zwraca się do uczniów z następującym poleceniem: Сейчас посмотрите на иллюстрации, которые находятся рядом с текстом и ответите на несколько вопросов.

Pytania do pierwszej ilustracji:
- Что вы видите на этой иллюстрации?
- Какие овощи здесь представлены?
- Вы любите есть эти овощи? Которые?
- Какие цвета вы видите на этой иллюстрации?

Pytania do drugiej ilustracji:
- Кого вы видите на этой иллюстрации?
- Что делает эта женщина?
- Что она держит в руке?
- Какого цвета яблолко, которые у неё в руке?

3. Ćwiczenia utrwalające
- Сейчас вы ещё раз перечитайте текст и выпишите с него предложения, которые касаются того, что очень важно для здоровья. Пишите в своих тетрадях.

4. Praktyka językowa
- На основании текста (того, что вы написали в своих тетрадях), иллюстрации и по своему опыту скажите, что является очень важным для здоровья?

IV. Zadanie pracy domowej.
- На основании текста, иллюстрации и по своему опыту научите рассказывать о том, что является очень важным для здоровья?

V. Ocena pracy uczniów
- Słowna, dla najaktywniejszych plusy

VI. Podsumowanie lekcji
- О чём мы сегодня говорили?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.