X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30575
Przesłano:

Obliczanie pola i obwodu: kwadratu, prostokąta i trójkąta. Scenariusz zajęć

TEMAT: Obliczanie pola i obwodu: kwadratu, prostokąta i trójkąta.
Cele dydaktyczne:
- utrwalenie nabytych umiejętności z zakresu obliczania pól i obwodów figur płaskich
- sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności z zakresu obliczania pól i obwodów
kwadratu, prostokąta i trójkąta
- stosowanie wzorów do obliczeń w sytuacjach typowych i problemowych
Cele wychowawcze:
- zdobywanie wiedzy przez działanie
- kształtowanie samodzielności
- przestrzeganie dyscypliny na lekcji
Metody dydaktyczne:
- przystępności w nauczaniu
- burza mózgów
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy
Zasady dydaktyczne:
- przystępności w nauczaniu
- systematyczności
- stopniowania trudności
- świadomego i aktywnego udziału ucznia w procesie kształcenia
Środki dydaktyczne:
Tablica, kreda, zeszyt przedmiotowy, kartki z zadaniami


Przebieg lekcji:
I część wstępna:
1. Powitanie klasy.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i zeszytach przedmiotowych
II część zasadnicza:
Uczniowie otrzymują kartki z zadaniami.
Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pola i obwody figur płaskich.

Zadanie 1
Zosia ma najładniejszy trawnik na ulicy., Trawnik ten ma kształt prostokąta, jego wymiary to: 30m, 9m. Oblicz powierzchnię trawnika Zosi.

Zadanie 2
Pole kwadratu wynosi 49 cm(kwadratowych) . Jaką długość ma jego bok? Narysuj ten kwadrat.

Zadanie 3
Ogródek Jacka ma kształt kwadratu,o boku długości 15 m. Oblicz, ile metrów siatki potrzebuje Jacek, jeżeli wiadomo, że brama wjazdowa zajmuje 2 metry.

Zadanie 4
Marcin, uczeń klasy VI obliczył pole prostokąta. Popełnił jednak błąd. Twoim zadaniem jest odnalezienie i poprawienie błędu.

P = a razy b

P = 20mm razy 4 cm = 80 mm

Zadanie 5
Oblicz pole trójkąta o podstawie a i wysokości h poprowadzonej na tą podstawę, jeżeli:
a= 8cm, b= 5cm.

Zadanie 6
Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 20 cm. Narysuj ten kwadrat.

III część końcowa
- podsumowanie pracy na lekcji
- wystawienie ocen za aktywność

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.