X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30569
Przesłano:
Dział: Języki obce

Rozśpiewani Anglofani - innowacja pedagogiczna

Opis zasad innowacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
DLA UCZNIÓW I i II ETAPU EDUKACYJNEGO

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

„Rozśpiewani Anglofani”

Opracowanie:
Iwona Rudzka

Okres realizacji innowacji: od 01lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach
Rodzaj innowacji: organizacyjna
Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne nie wymagające dodatkowych środków finansowych


Spis treści


Wstęp – opis innowacji 3

I. Cele ogólne innowacji 3

II. Cele szczegółowe innowacji 3

III. Sposób realizacji 4

IV. Tematyka podejmowanych działań i ich rezultaty 4

V. Oczekiwane efekty 4

VI. Osoby wspomagające 5

VII. Procedury osiągania celów 5

VIII. Ewaluacja innowacji 5

Bibliografia 5

Wstęp – opis innowacji

Założeniem innowacji jest prowadzenie zajęć artystycznych dla chętnych uczniów
z maksymalnym wykorzystaniem języka angielskiego.
Czas spędzony na zajęciach artystycznych sprzyjać będzie pogłębianiu przez dzieci znajomości języka angielskiego, jednakże bez poczucia uczestniczenia w kolejnej lekcji języka obcego. Ograniczając użycie języka polskiego na zajęciach, stworzona zostanie konieczność komunikacji wyłącznie w języku angielskim.
Innowacja realizowana będzie na terenie szkoły poprzez różnego rodzaju zadania
o charakterze plastycznym, muzycznym bądź teatralnym. Podczas zajęć uczniowie czerpać będą również z bogatych treści kulturowych angielskiego obszaru językowego. W rezultacie wzrośnie aktywność uczestników zajęć oraz wykorzystana zostanie naturalna ciekawość dzieci w poznawaniu świata.
Zajęcia w języku angielskim pozytywnie wpłyną na jakość pracy szkoły. Uczniom natomiast pozwolą rozwinąć umiejętności językowe, społeczne oraz artystyczne.
Efekty działań prowadzonych w ramach realizacji innowacji prezentowane będą na bieżąco na terenie szkoły, a także na stronie internetowej szkoły. Pozwoli to śledzić aktywność dzieci zarówno przez społeczność szkolną, jak i rodziców.

I. CELE OGÓLNE INNOWACJI

• zapewnienie dzieciom większego kontaktu z językiem angielskim
• utrwalanie treści realizowanych podczas lekcji języka obcego
• pogłębianie wiedzy uczniów o kulturze krajów anglojęzycznych
• rozwijanie umiejętności językowych
• rozwijanie umiejętności manualnych
• zachęcanie uczniów do współdziałania podczas nauki języka obcego
• stopniowe zachęcanie uczniów do samodzielnego poznawania języka angielskiego
• rozwijanie twórczości i wyobraźni

II. CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

• wspieranie nauki języka obcego poprzez zabawę i zajęcia o charakterze artystycznym
• zachęcanie dzieci do nauki i stosowania pożytecznych zwrotów w języku angielskim
• wzbogacanie wiedzy uczniów o tradycjach i zwyczajach mieszkańców krajów anglojęzycznych
• wspieranie twórczych postaw uczniów
• rozwijanie wśród uczniów świadomości potrzeby poznawania języków obcych
• uczenie odpowiedzialności za powierzone zadanie

III. SPOSÓB REALIZACJI

Innowacja pedagogiczna „Rozśpiewani anglofani” będzie realizowana w trakcie zajęć pozalekcyjnych wśród chętnych uczniów.

IV. TEMATYKA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ I ICH REZULTATY

Podczas zajęć artystycznych uczniowie będą:

*wykonywać prace plastyczne związane z porami roku
*tworzyć ozdoby i dekoracje z okazji przypadających świąt i uroczystości
*robić prace plastyczne związane z ważnymi datami, symbolami oraz tradycjami
krajów anglojęzycznych
* poznawać teksty piosenek w języku angielskim
*wykonywać tłumaczenia z języka angielskiego na język polski
* uczyć się piosenek i je prezentować przed społecznością szkolną
* używać zwrotów grzecznościowych podczas zajęć w języku angielskim
* uczyć się tańczyć w rytm wykonywanych piosenek
* odgrywać scenki i dialogi w języku angielskim

Podsumowanie innowacji pedagogicznej
Odbędzie się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, gdzie będą przedstawione efekty pracy z uczniami, ewaluacja podjętych działań i zaprezentowane wnioski do dalszej pracy.
Efekty pracy z uczniami będzie można zobaczyć podczas uroczystości szkolnej kończącej rok szkolny 2015/2016, a także śledzić na stronie internetowej szkoły.

V. OCZEKIWANE EFEKTY

• utrwalenie dodatkowych treści z języka angielskiego
• wzbudzenie świadomości podobieństw i różnic kulturowych
• pogłębienie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych
• rozwinięcie umiejętności językowych uczniów
• doskonalenie pracy indywidualnej i zbiorowej uczniów
• promowanie twórczości dzieci
• odkrywanie swoich talentów oraz zdolności artystycznych

VI. OSOBY WSPOMAGAJĄCE

• dyrektor szkoły
• wychowawcy klas
• nauczyciele
• rodzice

VII. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W osiągnięciu zamierzonych celów i uzyskania pożądanych efektów dobrano metody, formy i środki dydaktyczne dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Metody:
• praktyczna – zadania wytwórcze
• pogadanki

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• plansze i plakaty dydaktyczne
• literatura tematyczna, albumy
• płyty z muzyką i filmami
• artykuły piśmienne i papiernicze

VIII. EWALUACJA INNOWACJI

Innowację będzie można ocenić już w trakcie jej realizacji. Szczegółowe tematy do realizacji innowacji pedagogicznej zawierają uwagi dotyczące form realizacji poszczególnych zadań wraz z odpowiednimi metodami i formami pracy z uczniami.
W trakcie realizacji innowacji będą zbierane informacje od uczniów, nauczycieli
i rodziców. Zdobyte opinie pomogą w modyfikowaniu programu, jego kontynuacji bądź potrzebie zmiany. Pozwoli to na określenie na ile cele zakładane przy opracowywaniu innowacji zostały osiągnięte podczas jej realizacji. Informacje zwrotne na temat realizowanych zajęć autor otrzyma od dzieci po każdych przeprowadzonych zajęciach. Ponadto, regularnie zbierane będą opinie rodziców oraz nauczycieli, szczególnie wychowawców i nauczycieli języka angielskiego. Wnioski wynikające z wyników ewaluacji końcowej przedstawione zostaną Radzie Pedagogicznej.

Przedmiot ewaluacji:
• skuteczność stosowanych metod
• atrakcyjność innowacji dla ucznia
• praktyczność i użyteczność innowacji – zastosowanie w życiu zdobytej wiedzy i umiejętności


BIBLIOGRAFIA

http://www.britishcouncil.pl
http://www.visitbritain.com/en/Destinations-and-Maps/Countries/Scotland.htm
http://www.visitbritain.com/en/Destinations-and-Maps/Countries/Wales.htm
http://www.visitbritain.com/en/Destinations-and-Maps/Countries/England.htm
http://www.ireland.com

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.