X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30549
Przesłano:

Temat ośrodka pracy: "Pszczoły i inne owady w sadach i ogrodach". Mnożenie w zakresie 20

Temat ośrodka okresowego: „Wiosna”
Klasa II
Temat ośrodka pracy: „Pszczoły i inne owady w sadach i ogrodach”. Mnożenie w zakresie 20.

Cele ogólne:
- kształtowanie pojęcia o pożyteczności owadów;
- ćwiczenie w mnożeniu liczb w zakresie 20;
- wdrożenie do wykonania pracy plastycznej;

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:
-określić aktualna datę;
-obserwować pogodę i dostosować do niej ubiór;
- wypowiadać się zdaniami na temat owadów w sadach i ogrodach;
- zgodnie współpracować w grupie;

Uczeń ćwiczy:
-znajomość kolejnych dni tygodnia;
-umiejętność słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela;
-umiejętność wypowiadania się;
-rozwiązywanie zadań z treścią na mnożenie w zakresie 20;
-motorykę dużą i małą;

Uczeń umie:
-nazwać owady omawiane na zajęciach;
-estetycznie wykonać pracę oraz utrzymać ład i porządek pracy;

Metody pracy:
- słowna (pogadanka, formułowanie odpowiedzi na pytania)-oparta na słowie;
- oglądowa (obserwacja, ilustracje)- oparta na obserwacji;
- praktyczna- oparta na działaniu;

Formy pracy:
- indywidualna;
- zbiorowa;
- wycieczka;

Środki dydaktyczne:
- piosenki, tekst „W sadzie”, karta pracy z zadaniem matematycznym, obrazki, zeszyt, materiały do pracy plastycznej.


Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela Czynności ucznia
I. Zajęcia wstępne

1. Powitanie

Dzieci siadają w kręgu. Na melodię „Panie Janie” śpiewają powitalną piosenkę wymieniając po kolei imię każdego ucznia. Uczeń, który jest witany piosenką wstaje i podaje wszystkim rękę.
Po zaśpiewaniu powitalnej piosenki nauczyciel wszystkim dzieciom rozdaje małe, papierowe słoneczka, po czym prosi by każdy z uczniów w sposób graficzny przedstawił swoje samopoczucie mając za wzór 4 minki (wesołą, smutną, śpiącą, złą) przygotowane wcześniej przez n – la. Dzieci prezentują swoje słoneczka i opowiadają jak dziś się czują, jakie mają humory, co robiły wczoraj itp.

2. Ustalenie daty.
Ustalenie daty: dzień tygodnia, miesiąc, rok.
Nauczyciel zadaje pytania:,
• Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
• Który to z kolei dzień tygodnia?
• Ile jest dni w tygodniu?
• Wymień wszystkie dni tygodnia?
• Jaka jest teraz pora roku?
• Jaki mamy miesiąc?
• Wymień wszystkie miesiące od końca.
• Który mamy dzień miesiąca?
• Który mamy rok?
Nauczyciel zapisuje na tablicy datę i prosi uczniów, aby głośno ją odczytali, a następnie zapisali w zeszytach.

3. Obserwacja zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody.

Uczniowie opowiadają jakie zmiany pogodowe zauważyli w drodze do szkoły, po czym wyglądają za okno. Następnie określają pogodę używają pojęć: zachmurzenie, opady, temperatura, wiatr. Nauczyciel zadaje również pytanie, czy pogoda zgadza się z pogodą przedstawioną wczoraj w prognozie pogody?
Zwrócenie uwagi na dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

4. Ustalenie celu i tematu zajęć.

W zamkniętych plastikowych kulkach znajdują się fragmenty obrazka, którego ułożenie będzie odpowiedzią na pytanie o temat zajęć. Kulki pochowane są w różnych miejscach sali. Wszystkie dzieci biorą udział w ich odszukaniu. Nauczyciel naprowadzając dzieci może używać haseł ciepło – zimno. Po odnalezieniu i ułożeniu obrazka mówią co on przedstawia, a następnie naklejają go na kartkę z bloku i podpisują.
„Pszczoły i inne owady w sadach i ogrodach”.

Uczeń śpiewa piosenkę, wstaje, gdy usłyszy swoje imię i podaje wszystkim rękę.

Rysuje minkę, opowiada o swoim samopoczuciu.

Uczniowie odpowiadają na pytania stawiane przez nauczyciela.

Uczniowie odczytują datę zapisaną przez nauczyciela na tablicy i zapisują ją w zeszytach.

Ustalają pogodę, porównują ją z telewizyjną prognozą pogody.

Uczniowie szukają kulek, układają i podpisują obrazek.
II. Część poznawcza
• Obserwacja
Przed wyjściem zwracamy uwagę uczniom na bezpieczeństwo, kulturę zachowania i przestrzeganie poleceń.
Wyjście do sadu. Obserwacja owadów żyjących w sadzie (pszczoły, biedronki, osy, mrówki i inne).
Będąc w sadzie nauczyciel ukierunkowuje obserwację, zwraca uwagę na cechy istotne, związane z ośrodkiem pracy: na owady występują w sadzie, na ich wygląd i rolę, jaką odgrywają. Powrót do szkoły.

• Kojarzenie
Omówienia spostrzeżeń dokonanych przez dzieci w czasie wycieczki. Nauczyciel koryguje błędne spostrzeżenia uczniów, uzupełnia wiadomości, porządkuje materiał.
Nauczyciel czyta tekst o owadach pt. „W sadzie”.
( „W sadzie”
W sadzie wszyscy pracują od samego ranka. Ledwie błyśnie słońce złote słychać brzęk wesoły. Pszczoły we wnętrzu kwiatków odkurzają żółte dywaniki ze złotego pyłu, który zanoszą do swych domków w sadzie. To dla dzieci miodek robią pracowite pszczoły. Bardzo ważne zadanie wykonują, bo zapylają również rośliny kwiatowe. Mrówki – ścieżkę oczyściły, aż świeci każde ziarenko piasku. Kręcą się i pracują, kopiec z igieł buduję, dźwigają igły jak bale i nie narzekają wcale. Motyle – skrzydełkami otrzepują kropelki rosy z koniczyny- tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe, lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. Złośliwe panienki w pasie, bardzo cienkie, lecą, brzęczą z daleka, to osy, polerują listki jaskrów, aż oczy bolą od blasku. A biedroneczki, piegowate damy, po liściach chodzą od rana, zjadają szkodliwe mszyce.)
Nauczyciel demonstruje ilustracje z owadami i zadaje pytania:
• Jakie owady wystąpiły w tekście?
• Co robi pszczoła, motyl, biedronka, mrówka i osa?
• Gdzie występują te owady?
• Czym się żywią?
• Czym się zajmują?
• Co dobrego dają robią dla naszej przyrody i dla nas?
• Czy są groźnymi owadami?
• Czy są one pożyteczne?

• Ćwiczenia w pisaniu.
Nauczyciel razem z uczniami redaguje zdania, zapisuje je na tablicy, a uczniowie przepisują je do zeszytu.
Zdania:
W sadzie i ogrodzie żyje wiele pożytecznych owadów. Są to: pszczoły, osy, motyle, mrówki i biedronki. Pszczoły zapylają rośliny. Biedronki zjadają szkodliwe mszyce.

• Zabawa muzyczno – ruchowa „Kto mieszka na łące?”
Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat zwierząt, które mieszkają na łące (motyle, świerszcze, mrówki, pszczoły itp.). Dzieci poruszają się przy muzyce w następujący sposób: maszerujące mrówki – ustawiają się w kolei maszerują zgodnie z rytmem muzyki, grające świerszcze – kucają i naśladują granie na skrzypcach, fruwające motyle – stojąc w miejscu powoli poruszają wyciągniętymi do boku wyprostowanymi w łokciach rękami, bzyczące pszczoły – bzyczą i biegają na palcach po całej sali poruszając rękami.

• Ćwiczenia matematyczne.
Uczniowie otrzymują kartę pracę z zadaniem matematycznym
W sadzie stoją 4 ule. Do każdego ula wlatuje 5 pszczół. Ile pszczół wleciało do uli?
• O czym jest zadanie?
• O czym jeszcze?
• Co się zadziało?
• Co trzeba zrobić w tym zadaniu?
• Kto przeczepi na tablicy tyle uli, ile było w zadaniu?
• Ile było uli?
• Ile pszczół wleciało do każdego ula?
• Kto przyczepi tyle pszczółek przy każdym ulu, ile pszczółek do niego wleciało?
• Kto pamięta, co trzeba obliczyć?
• Jeżeli do 4 uli wlatuje po 5 pszczół, to jak obliczymy, ile razem ich było?
• Ile pszczół wleciało do wszystkich uli?
• Jak to zapiszemy?
• Jaka będzie odpowiedź, skoro pytanie było ile pszczół wleciało do ula?
• Proszę wklejcie rozwiązane zadanie do zeszytu.

Obserwują owady żyjące w sadzie.

Opowiadają o tym, co zaobserwowały na wycieczce.

Słuchają tekstu, oglądają ilustracje i odpowiadają na pytania.

Redagują zdania z nauczycielem i zapisują je w zeszycie.
Dzieci poruszają się przy muzyce w odpowiedni sposób.

Analizują, omawiają i rozwiązują zadanie z treścią i wklejają kartę pracy z zadaniem do zeszytu.

III. Ekspresja
• Nauczyciel wygłasza rymowankę:
Przyszła wiosna, pachną kwiatki – kolorowo jak w ogrodzie. Na kwiatku przysiadła sobie pszczółka, a na listku biedronka.
Następnie wyjaśnia dzieciom jak powinny wykonać zadanie: na całej powierzchni połówki łupiny orzecha należy namalować farbami biedronkę lub przygotowany kontur pszczoły pomalować farbami. Z kartonu wyciąć duży liść lub kwiatek i wykleić go żyłkami z kolorowej włóczki, do powstałych owadów dokleić z czarnej włóczki nóżki, przykleić owady w dowolnych miejscach na kwiatku lub liściu). Dzieci wykonują pracę przy stolikach, po zakończeniu zadania porządkują miejsca pracy.

Dzieci wykonują pracę plastyczną.
IV. Zajęcia końcowe
• Omówienie i podsumowanie zajęć:
-Ocena i wystawka prac wykonanych przez uczniów .
- Przypomnienie i podsumowanie treści wprowadzonych tego dnia.
- Pożegnanie piosenką „Pszczółka Maja”.

Uczniowie omawiają prace, podsumowują zdobyte wiadomości i słuchają piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.