X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30508
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Spotkania Sportowo-Rekreacyjnego dla uczniów klas I-III Gminy Kuślin

I. Cel
• Propagowanie zdrowych form ruchu na świeżym powietrzu.
• Integracja dzieci z terenu Gminy Kuślin, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.
• Sport alternatywą dla wielu niekorzystnych zjawisk związanych ze spędzaniem wolnego czasu przez dzieci.
• Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci.
• Poznanie miejscowości Wąsowo
II. Organizator
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Razem” w Kuślinie
Współorganizator
• Szkoła Podstawowa w Wąsowie

III. Termin i miejsce
• 11.06.2015, boiska Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wąsowie, ulice Wąsowa
IV. Program spotkania
9.00-9.15 uroczyste otwarcie i powitanie uczestników;
9.20-11.00-spacer ulicami Wąsowa zgodnie z mapą;
11.00-11.15 obiad
11.15-11.30-rozdanie nagród i zakończenie
V. Uczestnicy
• Uczniowie klas I-III szkól podstawowych z terenu Gminy Kuślin;
VI. Sposób przeprowadzenia spotkania
W tym roku zapraszamy na krótki spacer ulicami Wąsowa zgodnie z otrzymaną, rozpisaną trasą. Podczas spaceru uczniowie, wspólnie z opiekunami, muszą odpowiedzieć na kilka pytań, które znajdować się będą na karcie zadaniowej.

UWAGA:
VII. Punktacje i nagrody
• Każdy uczestnik otrzymuje ciepły posiłek
• Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę za prawidłowo wypełnioną kartę zadaniową.
VIII. Zgłoszenia
• Uczestnicy winni przedłożyć swojemu opiekunowi zgodę rodziców na wzięcie udziału w spotkaniu , z uwzględnieniem przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w tego typu imprezie;
• Opiekunowie winni przedłożyć listę uczestników w dniu 11.06.15

IX. Komisja sędziowska
• W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędziowie główni (kierownicy spotkania) .
X. Finansowanie i wypadki
• Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom posiłek
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
• Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierownika celem odnotowania w protokole spotkania.
• Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
• Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem spotkania pokrywa organizator.
• Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie;
XI. Postanowienia końcowe
• Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać wygodny strój sportowy.
• Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
• W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spotkania.
• Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zagubione lub zniszczone podczas trwania spotkania.
• NA SPACER WYRUSZAMY KLASAMI- WYCHOWAwCY KLAS ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPACERU. (ODPOWIEDNIA ILOŚĆ OPIEKUNÓW NA KLASĘ, MOŻNA ZABEZPIECZYĆ UCZNIÓW KOSZULKAMI ODBLASKOWYMI, APTECZKA LEKARSKA)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.