X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30503
Przesłano:

Czy muzyka ma kształt? - konspekt lekcji kl. IV

TEMAT: CZY MUZYKA MA KSZTAŁT ?

Cele ogólne:
•Zapoznanie uczniów z formami muzycznymi
•Wzmacnianie zainteresowań muzyką w toku różnorodnych działań twórczych
•Stosowanie i wykorzystywanie w praktyce pojęć i terminów muzycznych

Cele operacyjne:
Uczeń:
•wie, co to jest forma muzyczna
•umie określić budowę pieśni: zwrotka i refren
•zna budowę formy AB, ronda, kanonu
•wie, co to kuplet , refren
•śpiewa kanon ,,Panie Janie” w swoim głosie
•potrafi wyjaśnić, jak wykonywać utwór w kanonie
•umie rozpoznać budowę słuchanych utworów

Metody: praktyczna, burza mózgów, pogadanka, praca z książką, śpiew, ruch z muzyką

Formy: zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, nagrania utworów: ,,Orzeszki”, ,,Dla Elizy”, plansze: FORMA MUZYCZNA, FORMA AB, RONDO, KANON


Przebieg lekcji:
Faza przygotowawcza:
1.Sprawdzenie obecności
2.Podanie tematu lekcji i zapisanie go w zeszycie

Faza realizacyjna:
1.Metoda pogadanki, zapoznanie uczniów z pojęciem FORMA MUZYCZNA
Wyjaśnienie słowa KSZTAŁT [ wygląd danego przedmiotu] , jako nawiązanie do formy muzycznej,
Wyjaśnienie pojęcia forma muzyczna. Zapisanie notatki do zeszytu:

Forma muzyczna to kształt, budowa utworu muzycznego.

2.Forma muzyczna AB
Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Orzeszek”
Przebieg:
1.Część A:
•Zetknięcie kciuka z każdym kolejnym palcem danej ręki zaczynając od palca wskazującego
•Klaśnięcie
•Położenie prawej dłoni na lewym ramieniu i lewej dłoni na prawym ramieniu
Całość powtarzamy cztery razy
2.Część B
•Dwa uderzenia w uda dłońmi
•Dwa klaśnięcia
•Dwie kaczuszki
•Rozłożenie otwartych dłoni przed sobą

Omówienie zabawy, wyodrębnienie części A i B utworu.
-Wykonanie ćwiczenia 6/114 z podręcznika
-Zwrócenie uwagi, że formę AB mają wszystkie piosenki posiadające zwrotkę i refren, gdzie zwrotka to A, refren B
Zapis w zeszycie:
Formę AB posiadają utwory składające się z części A- zwrotki i części B- refrenu.

3. Forma muzyczna: rondo – wprowadzenie:
-Z czym kojarzy ci się słowo rondo?
Podręcznik – przykłady różnych form muzycznych. Wyłonienie schematu ronda. Odczytanie wiadomości o rondzie muzycznym z P s. 114.
Prezentacja utworu L. van Beethoven ,,Dla Elizy”
Uczniowie podczas słuchania utworu podnoszą rękę, gdy usłyszą powracający fragment, Nauczyciel zapisuje na tablicy każdą powtarzającą się część symbolem A. Po odsłuchaniu utworu nauczyciel uzupełnia schemat budowy ronda literami BCD. Uczniowie sami dochodzą do wniosku, że rondo jest związane z kołem, w którym część A jest wciąż powtarzana.
Zapis w zeszycie:

Rondo – forma muzyczna, w której refren cyklicznie powtarza się i przeplatany jest kupletami. Każdy kuplet jest inny.

4. Forma muzyczna: kanon
-Nauczyciel prezentuje kolejną formę muzyczną kanon
-Prezentacja kanonu ,,Panie Janie” [wspólny śpiew]
-Wyjaśnienie, na czym polega śpiew w kanonie
-Podział uczniów na dwie grupy, szczegółowe wyjaśnienie ,,wejścia” głosów (np. na sygnał ręką]
-Próba śpiewu kanonu w dwugłosie
Zapis w zeszycie:

Kanon - śpiew wielogłosowy, w którym temat powtarzany jest przez kolejne głosy z opóźnieniem czasowym.

Faza podsumowująca:

1. Podsumowanie wiadomości i zapisanie notatki
-Co to jest forma muzyczna?
-Jakie formy muzyczne poznaliśmy na lekcji?
-Czym charakteryzują się poszczególne formy muzyczne?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.