X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30484
Przesłano:

Wielozmysłowe poznanie zjawisk atmosferycznych - konspekt zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

KONSPEKT- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

SKŁAD GRUPY: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym I grupa 8.00-8.45 i znacznym i głębokim 9.00-11.00
METODY :met. Affolter, met.dziesięciu palców oglądowe, słowne, praktyczne, zabawa ruchowa, wzmocnienie pozytywne
POMOCE: farby, pędzle, kubeczki na wodę, klej, karty pracy, ilustracje jesiennego parku szary papier, płyty/kasety z muzyką, magnetofon, folia malarska, fartuszki ochronne, materiał naturalny, wentylator, szuszarka, dłonie.

TEMAT: Wielozmysłowe poznanie zjawisk atmosferycznych .
CELE
POZNAWCZE: rozwijanie definicji „wiatr”
KSZTAŁCĄCE: kształcenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie świadomości ciała i orientacji w schemacie ciała- dłonie, określanie kształtów i kolorów, odwzorowywanie, wydłużenia czasu skupienia uwagi, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych osób i umiejętności oczekiwania na swoją kolej, ćw. logicznego myślenia- szukanie odpowiedzi na pytania: Co jest wiatr? Jaki jest wiatr? Co robi wiatr?
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE: rozwijanie samodzielności, poczucia sprawstwa, świadomości przemijania czasu i ciągłych zmian,
INDYWIDUALNE: wskazywanie wzrokiem, ręką, ćw. w budowaniu sensownych wypowiedzi i prawidłowym zapisywaniu odpowiedzi.
FORMY PRACY: grupowa forma pracy.


TOK PRACY
1. Rozmowy na temat zmian atmosferycznych dokonujących się „za oknem” jesień w mieście, zwrócenie uwagi na dynamikę zmian, ruch liści, ruch drzew, oglądanie ulic przed naszą szkołą.
2. Spacer na terenie szkolnego boiska z grupą uczniów z „klas życia”, zwracanie uwagi nauczyciela na zmiany i kolory w przyrodzie, powrót do sali.
3. Rozkładanie farb, pędzli, kubków i szarego papieru. Przygotowywanie potrzebnych pomocy. Rozkładanie farb, pędzli, kubków i szarego papieru.

4. Wspólne malowanie jesiennego drzewa inspirowanego wcześniejszym spacerem.
5. Oglądanie ilustracji kolorowych jesiennych drzew oraz piktogramów symbolizujących jesień, wiatr.
6. Zabawy z opadającymi liśćmi- wychowankowie siedzą w kole na dywanie, oglądają wirujące na wietrze liście- przyczepione do wentylatora.
7. Próba odpowiedzi na pytanie: Jaki jest wiatr? Co robi groźny? – spisanie z pomocą N. odpowiedzi na zadane pytania .
8. Wyszukiwanie liści wśród materiału naturalnego zgromadzonego w sali
9. Wspólne malowanie wzorów kolorowych liści z wykorzystaniem dłoni, próby zilustrowania opadających liści z drzew, odbijanie dłoni na białym papierze.- wycinanie konturów.
10. Zawieszenie pracy plastycznej w galerii.
11. Podsumowanie pracy:
• przypomnienie informacji na temat Jesieni w mieście,
• zabawa w liściach
• sprawdzenie porządku wokół siebie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.