X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30386
Przesłano:
Dział: Języki obce

Living novels - program autorski z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
PROGRAM AUTORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
LIVING NOVELS
(Żywe powieści)
Program do realizacji na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego
“While thought exists, words are alive and literature becomes an escape, not from, but into living”
Cyril Connolly
“Good children's literature appeals not only to the child in the adult, but to the adult in the child”
Author unknown
......................................
Opracowała:
mgr Krystyna Stasiak

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE PROGRAMU.
Przygotowany przez mnie program ma rozwijać umiejętności językowe uczniów- mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie oraz poszerzać wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez poznanie znanych dzieł literackich. Ponadto dzięki programowi uczniowie będą mogli ćwiczyć umiejętności wymagane na sprawdzianie klas VI, co pozytywnie wpłynie na ich samoocenę.
Uczniowie będą doskonalić umiejętności językowe w oparciu o różnorodne zadania o stopniowanej trudności, dzięki czemu każdy uczeń będzie mógł się wykazać i odnieść sukces.
Uczniowie będą mogli prezentować swoje wiadomości i umiejętności na zajęciach oraz w czasie ekranizacji wybranej powieści lub bajki.
II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.
Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach języka angielskiego lub zajęciach dodatkowych z języka angielskiego w klasach od I do VI szkoły podstawowej.
Przy konstruowaniu tego programu wzięto pod uwagę realizowaną podstawę programową, potrzeby i zainteresowania uczniów oraz kierunek rozwoju szkoły, a także poziom języka angielskiego w poszczególnych klasach, aby dobrać lekturę lub bajkę o odpowiednim stopniu trudności. Wybór dzieła literackiego należał do uczniów , co umożliwiło wybranie historii zgodniej z zainteresowaniami uczniów.
III. PODSTAWOWE I SZCZEGÓŁOWE CELE ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM LEKTURY/BAJKI.
3.1. Nauka języka obcego.
Nauka języka angielskiego, aby była efektywna powinna w pewnym stopniu opierać się na wykorzystywaniu w procesie nauczania tak zwanych „prawdziwych materiałów” czyli artykułów w gazet, ogłoszeń czy dzieł literackich. Uczniowie mając kontakty z prawdziwym językiem nie tylko lepiej doskonalą swoje umiejętności językowe, ale są też zmotywowani tym, że język obcy jest przydatny w prawdziwym życiu. Dzięki kontrastowi między specjalnie skonstruowanymi podręcznikami do nauki języka obcego, a materiałami przeznaczonymi dla obcokrajowców uczniowie są w stanie zaobserwować różnice i podobieństwa jakie występują.
3.2. Podstawowe i szczegółowe cele
Do podstawowych celów można zaliczyć:
1. Doskonalenie umiejętności słuchania poprzez słuchanie każdej historii lub bajki.
2. Usprawnianie czytania- czytanie kilku zdań lektury/bajki na głos oraz czytanie ciche całego rozdziału. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, co będzie miało wpływ na sprawdzian w klasie VI.
3. Ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku angielskim, dzięki odpowiadaniu na pytania w ćwiczeniu oraz opowiadanie tego, co wydarzyło się w poszczególnych rozdziałach przy użyciu prostego języka.
4. Rozwijanie umiejętności pisania dzięki odpowiadaniu pisemnemu na pytania oraz krótki opis ulubionych bohaterów z powieści.
5. Powtarzanie i poznawanie struktur gramatycznych dopasowanych do poziomu uczniów.
6. Poszerzanie i ćwiczenie słownictwa.
7. Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów poprzez wykonanie portretów postaci z powieści.
8. Poszerzanie wiedzy o literaturze, autorach krajów anglojęzycznych- prezentacja multimedialna na temat autora wybranego dzieła.
9. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.
IV. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE.
4.1. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.
1. Słuchanie rozdziału czytanego przez nauczyciela, rozpoznawanie znanych słów.
2. Wysłuchanie rozdziałów z płyty CD, konfrontacja z naturalnym językiem angielskim.
3. Słuchanie kolegów z klasy czytających krótkie paragrafy.
4.2. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania.
1. Czytanie ciche całego rozdziału, ćwiczenie skupienia oraz samodzielnego czytania ze zrozumieniem.
2. Czytanie krótkich paragrafów lub zdań na głos (z pomocą nauczyciela, jeżeli jest potrzeba).
4.3. Ćwiczenia doskonalące wypowiedzi ustne.
1. Odpowiadanie na proste pytania dotyczące lektury z ćwiczeń lub zadanych przez nauczyciela.
2. Ćwiczenie wymowy poprzez czytanie paragrafów lub zdań.
3. Czytanie bajki na role.
4. Opisywanie chronologiczne wydarzeń z poszczególnych rozdziałów (z pomocą nauczyciela lub samodzielnie).
5. Ustna charakterystyka wybranych postaci z lektury.
4.4. Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną.
1. Zajęcia plastyczne:
 wykonywanie portretów wybranych postaci z lektury/bajek
 przebranie się za wybraną postać
 wykonywanie kartek oraz plakatów z nowym słownictwem
4.5. Poznanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych.
1. Słownictwo:
- ćwiczenie poznanego wcześniej słownictwa oraz utrwalanie go poprzez czytanie teksu
- poznawanie nowego słownictwa i ćwiczenie dzięki różnorodnym zadaniom
- wykorzystywanie słownictwa w wypowiedziach (słownictwo stanie się aktywne, a nie bierne)
- wykonywanie kartek, plakatów z rysunkami przedstawiającymi słownictwo
2. Gramatyka:
- rozpoznawanie struktur gramatycznych i doskonalenie ich poprzez wypowiedzi ustne oraz krótkie notatki oraz zadania
- poznawanie nowych struktur gramatycznych, ćwiczenia w formie zadań
V. PROCEDURY OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH.
1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia.
2. Aktywny udział w zajęciach.
3. Ćwiczenie na lekcjach wszystkich umiejętności językowych w różnorodnych formach.
4. Zachęcanie do wypowiadania się w języku obcym i pokonywania oporu przed wypowiadaniem.
5. Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i wysłuchiwania ich.
6. Udzielanie pochwał po każdej poprawnej wypowiedzi.
7. Zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów.
VI. POMOCE DYDAKTYCZNE.
1. Powieści i krótkie historie w podręcznikach do języka angielskiego, wybrane bajki i powieści.
2. CD player
3. Komputer i rzutnik
4. Słowniki
VI. OCENA UCZNIÓW
1. Ocena pracy i wysiłku uczniów w czasie zajęć.
2. Ustne pochwały oraz motywowanie uczniów.
VII. ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.
1. Umiejętność samodzielnego czytania tekstu ze zrozumieniem.
2. Słuchanie ze zrozumieniem naturalnego języka obcego.
3. Płynne czytanie krótkich paragrafów.
4. Umiejętność wypowiadania się oraz opisywania bohaterów i wydarzeń.
5. Poznanie nowego słownictwa.
6. Umiejętność stosowania struktur gramatycznych dostosowanych poziomem trudności do poziomu uczniów.
7. Wiedza na temat autora oraz powieści, a przez to poznanie kultury krajów anglojęzycznych.
VII. EWALUACJA PROGRAMU.
Wszystkie treści zawarte w programie będą dopasowane do zainteresowań, umiejętności oraz poziomu języka angielskiego uczniów w poszczególnych klasach.
Podsumowaniem całorocznej pracy będzie przedstawione w formie sprawozdania oraz prac wykonanych przez uczniów.
Obserwacje zajęć oraz pracy uczniów pozwoli na ulepszanie metod jeżeli będzie to konieczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.