X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30295
Przesłano:

Indywidualny program zajeć rewalidacynno - wychowawczych

KIERUNEK PRACY: DUŻA I MAŁA MOTORYKA

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy,
- współpraca z rehabilitantami..
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia.
- Zeszyt obserwacji.

- Pobudzanie do wykonywania ruchów o charakterze celowym,
- ćwiczenia koordynacji ruchowej, wzrokowo – ruchowej i ruchowo – słuchowej,
- utrwalanie osiągniętych sprawności
w zakresie czynności manualnych.
- samodzielne siedzenie na łóżku i na materacu,
- siedzenie bez oparcia w wózku,
- siadanie z pozycji leżącej
z podciąganiem,
- siadanie z pozycji leżącej bez podciągania,
- utrzymanie równowagi podczas siedzenia.

- Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
- wyrabianie płynności ruchów,
- rozluźnianie mięśni rąk,
- uaktywnianie obu rąk,
- zaspokajanie potrzeby ruchu,
- obniżanie napięcia mięśniowego,
- utrzymywanie właściwego napięcia mięśniowego podczas siedzenia,
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- wyrabianie świadomości ciała,
- pobudzanie ucznia do zwracania głowy
w kierunku dźwięku,
- zabawy rytmiczne,
- zdobycie umiejętności prawidłowego trzymania instrumentów perkusyjnych
i posługiwania się nimi,
- ćwiczenia inhibitacyjno – incytacyjne,
- wyrabianie reakcji ruchowej i wokalnej na sygnały dźwiękowe,
- rysowanie i malowanie w ograniczonym polu,
- usprawnianie umiejętności chwytnych dłoni.

KIERUNEK PRACY: KONCENTRACJA UWAGI

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy.
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksujące,
- stymulacja polisensoryczna,

- Zeszyt obserwacji.

- Wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
- usprawnienie koncentracji na bodźcach słuchowych.

- Dostarczanie uczennicy wrażeń słuchowych za pomocą muzyki ze zmianą dynamiki, artykulacji
i intonacji, a także odległości od źródła dźwięku,
- szukanie źródła dźwięku,
- zabawa pojemnikami wypełnionymi różnymi materiałami sypkimi.

KIERUNEK PRACY: NAPĘD

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy.,
- dostarczanie zróżnicowanych bodźców,
- układanie przedmiotów
w zasięgu ręki uczennicy.

- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksacyjne,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda Integracji Sensorycznej,
- komunikacja alternatywna.
- Zeszyt obserwacji.

- Zwracanie uwagi na odgłosy
w otoczeniu,
- nabywanie umiejętności podejmowania proponowanych działań samodzielnie
i z pomocą dorosłego,
- mobilizacja do aktywności poznawczej.

- Pobudzanie do działania,
- aktywizacja,
- pobudzanie ruchowe ciała w zakresie ruchów dowolnych i kierowanych,
- kształtowanie umiejętności związanych
z samodzielnym, nie kierowanym sposobem wykorzystania różnych przedmiotów do zabawy,
- wysłuchiwanie i rozpoznawanie różnych dźwięków naturalnych,
- kształtowanie reakcji na instrumenty
i śpiew,
- prowadzenie muzycznych dialogów,
- spontaniczna gra na instrumentach,
- improwizacja wokalna, instrumentalna
i ruchowa,

KIERUNEK PRACY: WSPÓŁDZIAŁANIE

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy.
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksacyjne,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda Integracji Sensorycznej,
- komunikacja alternatywna.
- Zeszyt obserwacji.

- Kształtowanie umiejętności związanych ze społecznie akceptowanymi i jasnymi dla otoczenia przekazami.
- Redukcja leku przed nieznanymi dźwiękami,
- kształtowanie właściwej reakcji na polecenia,
- współdziałanie podczas czynności higienicznych,
- współpraca podczas zajęć w przedszkolu,
- czekanie na swój moment do włączenia się
w zabawę,
- nauka prowadzenia dialogu.

KIERUNEK PRACY: NOWE UMIEJĘTNOŚCI – FUNKCJE POZNAWCZE

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy.
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksacyjne,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda Integracji Sensorycznej,
- komunikacja alternatywna.
- Zeszyt obserwacji.

- Wytwarzanie dźwięków za pomocą różnych instrumentów,
- doskonalenie procesów poznawczych,
- uświadomienie uczennicy możliwości uzyskiwania dźwięków z różnych źródeł, oraz z własnego ciała,
- uzyskanie świadomości własnego ciała.

- Rozróżnianie dźwięków nie wchodzących
w skład mowy ludzkiej,
- integracja zmysłów,
- ćwiczenia rytmiczne,
- ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne,
- porównywanie słyszanych dźwięków,
- zdobywanie umiejętności naśladowania, prezentowania określonych ruchów
i czynności,
- rozpoznawanie skrajnych rejestrów, tempa, kontrastów i dynamiki,
- realizowanie prostych rytmów,
- orientacja w najbliższym otoczeniu zgodnie
z zaplanowanymi tematami zajęć
i piosenkami,
- spontaniczna reakcja na słyszaną muzykę
i mowę.,
- orientacja w schemacie ciała

KIERUNEK PRACY: NASTRÓJ, EMOCJE I GOTOWOŚĆ DO KONTAKTÓW

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy,
- wykorzystywanie do zmiany emocji uczennicy ćwiczeń, które sprawiają jej radość,
- wyszczególnienie zabawek, którymi dziewczynka chętnie się bawi,
- zgromadzenie muzyki, której charakter powoduje polepszenie nastroju uczennicy.
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksacyjne,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda Integracji Sensorycznej,
- komunikacja alternatywna.
- Zeszyt obserwacji.

- Wyrabianie wrażliwości zmysłowej
i emocjonalnej,
- wykazywanie właściwej reakcji na obecność innych osób,
- rozpoznawanie emocji,
- zdobycie umiejętności przechodzenia
z negatywnych do pozytywnych emocji

- Pobudzanie pozytywnych emocji
i przeżyć,
- nawiązywanie samorzutnych kontaktów społecznych i uczuciowych z osobami
z najbliższego otoczenia, a także
z rówieśnikami,
- odpowiednie reagowanie na proponowany system motywacji,
- kształtowanie gotowości do wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji,

KIERUNEK PRACY: SAMOOBSŁUGA I CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy,
- codzienne powtarzanie czynności związanych z samoobsługą,
- współpraca z rodzicami Wiktorii.
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- komunikacja alternatywna.

- Zeszyt obsewacji.

- Pobudzanie do wykonywania ruchów o charakterze celowym.
- Zapoznanie się z zastosowaniem przedmiotów służących do samoobsługi i czynności porządkowych,
- sygnalizowanie głodu i pragnienia,
- picie z kubka z dziubkiem,
- jedzenie rozdrobnionego pokarmu,
- współpraca podczas ubierania butów

KIERUNEK PRACY: ZACHOWANIA TRUDNE

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zwracanie uwagi na zachowania niepożądane,
- nagradzanie właściwych zachowań.
- muzykoterapia,
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksacyjne,
- stymulacja polisensoryczna,
- metoda Integracji Sensorycznej,
- komunikacja alternatywna.
- Zeszyt obserwacji.

- Eliminacja lęków, zachowań zakłócających i reakcji nieadekwatnych do sytuacji. - Redukcja leku przed nieznanymi dźwiękami,
- wytworzenie u uczennicy celowej aktywności poznawczej,
- eliminacja zakładania nogi na nogę,
- ograniczenie ślinotoku,
- eliminacja wkładania dłoni
do ust,
- kształtowania umiejętności zmiany emocji z negatywnych na pozytywne.

KIERUNEK PRACY: KOMUNIKACJA

CELE

ZADANIA
METODY
EWALUACJA

OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWE

- Stworzenie optymalnego systemu motywacji,
- zmiany zadań,
- zgromadzenie stosownych pomocy,
- budowanie planów aktywności
w oparciu o konkrety,
- współpraca z logopedą.
- Trening
- zabawa
- elementy terapii behawioralnej,
- metoda
M. Ch. Knillów,
- muzykoterapia,
- zabawy relacyjno – relaksacyjne,
- komunikacja alternatywna.

- Zeszyt obserwacji.

- Dostarczanie różnorodnych bodźców,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
- umiejętność posługiwania się planem aktywności
- Stymulacja mowy,
- nauka wyrażania przeżyć za pomocą ruchu
i dźwięku,
- wskazywanie zabawek zwierząt, pojazdów
i naśladowanie dźwięku, który wydają,
- wybór przedmiotu w oparciu o ustne polecenia,
- samodzielny, niekierowany wybór przedmiotu,
- prowadzenie dialogu muzycznego,
- właściwe odczytanie symbolu – przedmiotu,
- prowadzenie wymiennego dialogu,
- samorzutne inicjowanie kontaktów społecznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.