X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30279
Przesłano:
Dział: Języki obce

Englishman in New York - lekcja muzyczna/kulturowa

Scenariusz w wersji dla kl. V i VI

Temat: “Englishman in New York” Sting (“Anglik w Nowym Yorku” Sting)- różnice kulturowe.

Czas trwania: 45 min.

Cele:
- poznanie nowych słów i zwrotów
- powtórzenie i utrwalenie form teraźniejszych czasownika dla czasu Present Simple (teraźniejszy prosty)
- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu
- doskonalenie wymowy i intonacji (śpiew z nagraniem)
- poszerzania słownictwa
- zwrócenie uwagi na różnice kulturowe mieszkańców krajów anglojęzycznych (ten sam język nie oznacza identycznej kultury)

Uczeń:
- potrafi ze słuchu uzupełnić luki w tekście
- potrafi wskazać czasowniki w formie teraźniejszej
- zna nowe słownictwo
- ma świadomość różnic kulturowych krajów angielskiego obszary językowego

Metody i formy pracy:
- praca indywidualna
- metoda audiolingwalna (dryl językowy)
- metoda audiowizualna
- technika luki informacyjnej

Potrzebne pomoce dydaktyczne:
- odtwarzacz płyt CD oraz nagranie audio
- kserokopie tekstu piosenki


Przebieg lekcji
Po przeprowadzeniu czynności organizacyjnych, rozdaję uczniom karty pracy składające się z tekstu piosenki do uzupełnienia oraz ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi.

Odtwarzam nagranie dwukrotnie a uczniowie uzupełniają luki w tekście. Następnie sprawdzamy poprawność wykonanego zadania, a uczniowie przepisują czasowniki do zeszytu. Następnie przy ściszonej muzyce wykonują pozostałe ćwiczenia, które następnie sprawdzamy wspólnie.
Na koniec wspólnie dyskutujemy na temat postawy podmiotu lirycznego i wyjaśniamy sens słów piosenki.
W piosence Sting opowiada o sobie,Angliku, który wtłoczony w kulturę amerykańską czuje się wyalienowany. Czuje się nieswojo z dala od domu. Barierę dla niego stanowi nie język, a obyczaje których sensu czasami nie rozumie.

KARTA PRACY (wersja dla V lub VI klasy z propozycją ćwiczenia dla dyslektyka)

1) Uzupełnij luki usłyszanymi słowami

„Englishman In New York” Sting

I ............. drink coffee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I .............. it everywhere I ............
I'm an Englishman in New York

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

If, "Manners maketh man" as ............... said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and ...............
Be .................... no matter what they say

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety, so rare in this society
At night a candle's brighter than the ...............

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than a licence for a gun
Confront your enemies, avoid them when you ..............
A ............ will walk but never run

If, "Manners maketh man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and ............
Be .............. no matter what they say

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Brakujące słowa: don’t, take, walk, someone, smile, yourself, sun, can, gentleman, smile, yourself

2) Podkreśl w tekście 10 czasowników w formie teraźniejszej.
Czasowniki: drink, take, like, hear, talk, take, walk, takes, suffer, is

3) Dopasuj wyrażenie angielskie z jego polskim odpowiednikiem.

1. I don’t drink coffee a. Bądź sobą
2. I’m an Englishman In New York b. Stwaiaj czoło wrogom
3. Hero of a day c. Nie pijam kawy
4. Be yourself d. Jestem Anglikiem w Nowym Yorku
5. Confront your enemies e. Bohater dnia

Odpowiedzi: 1c, 2d, 3e, 4a, 5b

4) Zastanów się co czuje mężczyzna śpiewający piosenkę i wypisz kilka przymiotników lub przysłówków określający jego samopoczucie (kl. VI)
........................................
Możliwe odpowiedzi:strange, stupid, lost, confused, misunderstood

5) Znajdź wyrazy w ciągu wyrazowym(zadanie odpowiednie dla ucznia z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w nauce):

strangestupidlostconfusedmisunderstoodherotakegentleman

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.