X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30277
Przesłano:
Dział: Świetlica

Podróżujemy po Polsce - scenariusz zajęć świetlicowych

Uczestnicy: grupa 20 dzieci z klas III
Rodzaj zajęć: zabawa geograficzna zawierająca zabawy dydaktyczne( rozsypanka i wykreślana literowa, zagadka) i zajęcia żywego słowa(rozmowa kierowana, słuchanie czytanego tekstu) oraz demonstrację (ilustracji i muzyki)
Forma: grupowa i indywidualna
Metoda : słowna, czynna, łączona
Cele: nabycie umiejętności umiejscowienia na mapie Polski: Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Tatr, wzbogacanie wiedzy o tych miejscach, przypomnienie posiadanych informacji
Pomoce: mapa Polski, album „Świat Tatr”, płyta z muzyką góralską, tekst legendy „O wawelskim smoku, królu Kraku i szewcu Skubie”, ilustracja z herbem Gdańska, nalepki, włóczka, 2 kart z mapką Polski, wykreślanką i rozsypanką literowa dla dzieci
Przebieg:
• Zaproszenie dzieci do zajęć. Wprowadzenie ze wskazaniem na mapę Polski.
• Zagadka „Jakie to miasto?” (posiadające zademonstrowany herb, związane z nazwą Westerplatte, znajdują się w nim porty i stocznie, leży nad Bałtykiem, razem z Sopotem i Gdynią tworzy Trójmiasto); odnalezienie Gdańska i zaznaczenie go na dużej mapie.
• Na rozdanych kartach, z wypisanych liter dzieci układają samodzielnie nazwę kolejnego miasta – Wrocławia, wspólne odnalezienie go i zaznaczenie na mapie.
• Odczytanie przez nauczyciela legendy” O wawelskim smoku...”, ustalenie z jakim miastem jest związana, odnalezienie i zaznaczenie Krakowa na mapie.
• Demonstracja zdjęć przedstawiających Tatry polskie. Rozmowa kierowana na podstawie posiadanej przez dzieci wiedzy i słownictwa związanego z tą krainą. Muzyka góralska jako element kultury – wysłuchanie utworu pt. „No holi” (Golec uOrkiestra), odnalezienie i zaznaczenie Tatr na mapie.
• Na kartach samodzielnie dzieci odgadują (wykreślanka) nazwę ostatniego miasta – Warszawy, zaznaczenie go na mapie.
• Omówienie umiejscowienia ww. miejsc na mapie Polski, porównanie odległości pomiędzy nimi.
• Dzieci na swoich mapkach zaznaczają i podpisują poznane miejsca.
• Zakończenie zajęć, podziękowanie za aktywność i udział, uporządkowanie Sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.