X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30254
Przesłano:

Opinia opisowa poświadczająca realizację praktyki pedagogicznej

Pani .... studentka .... w ...., kierunku ..., odbyła w terminie od ..... do .... praktykę pedagogiczną w ...
Podczas praktyki zapoznała się z najważniejszą dokumentacją szkoły (Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, szkolnym systemem oceniania, planem pracy szkoły, procedurami interwencyjnymi), z bazą szkoły, ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy opiekuńczo – wychowawczej. Poznała akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę organizowania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Została zaznajomiona z zadaniami i zasadami działania pedagoga szkoły oraz dokumentacją z tym związaną (m.in. dziennik pedagoga, plan pracy pedagoga, sprawozdania z pracy wychowawczej). Studentka zapoznała się z działalnością pedagoga szkolnego w zakresie prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów oraz diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i podejmowania działań z zakresu profilaktyki. Poznała także zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły. Wzięła udział w spotkaniu pedagogów oraz szkoleniu ......... zorganizowanym w .....
W pierwszym tygodniu praktyki Pani .... obserwowała lekcje prowadzone przez nauczycieli w klasach I-VI, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia świetlicowe. W tym czasie pomagała w czynnościach organizacyjno – porządkowych, nawiązała kontakty oraz zawsze służyła pomocą dzieciom podczas różnych aktywności w czasie ich pobytu na świetlicy (udział w zajęciach zorganizowanych, zabawa, czynności samoobsługowe, posiłki, spacery, wycieczki). Studentka obserwowała także działania pedagoga podejmowane m.in. w sytuacjach wymagających rozwiązywania problemów wychowawczych. Umiejętnie analizowała i podejmowała próby interpretacji obserwowanych zjawisk.
Pani ..... opracowała scenariusze zajęć i samodzielnie przeprowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w obecności nauczyciela. Wszystkie zajęcia prowadzone przez praktykantkę były oparte na przygotowanych przez nią samodzielnie konspektach, wcześniej omówionych i zatwierdzonych przez opiekuna. Bardzo dokładnie stosowała się w nich do wszelkich sugestii i wskazówek opiekuna praktyki. Po przeprowadzeniu lekcji, na bieżąco omawiała je, z uwzględnieniem trudności pojawiających się w trakcie zajęć i sposobów radzenia sobie z nimi.
Zajęcia prowadzone były poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym. Praktykantka stosowała różnorodne metody, formy i środki dydaktyczne, które odpowiednio dobierała do treści, tak by zaciekawić uczniów i ułatwić im zrozumienie tematu zajęć. Jej postawa wobec uczniów charakteryzowała się życzliwością, spokojem, otwartością i ciepłem, ale przy tym potrafiła podporządkować sobie energiczny zespół dzieci.
Studentka dała się poznać jako osoba solidna i zaangażowana w swoją pracę. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z dziećmi, ale i całym personelem szkoły. Umiejętnie korzystała z otrzymywanych wskazówek i porad, była otwarta na propozycje i sugestie. Zawsze punktualnie stawiała się na praktyki, wykazując się zdyscyplinowaniem i samokontrolą. Prowadziła na bieżąco wymaganą dokumentację obowiązującą praktykanta. Swoje obowiązki wykonywała z przyjemnością i zadowoleniem. Pani ... jest osobą pełną energii i zapału do pracy. Wydaje się, że w przyszłości będzie bardzo dobrym nauczycielem.

Ogólna ocena praktyki: bardzo dobra
nauczyciel – opiekun praktyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.