X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30247
Przesłano:
Dział: Ankiety

Wywiad/ankieta dla nauczycieli dotycząca pracy wyrównawczej

WYWIAD Z NAUCZYCIELAMI PM NR 99 W ŁODZI
DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI
WYMAGAJĄCYCH PRACY WYRÓWNAWCZEJ.

1.W jaki sposób rozpoznawane są przez Panią potrzeby i możliwości dziecka?

*obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie
*ocena sytuacji domowej dziecka na podstawie informacji uzyskanych od rodziców/opiekunów prawnych
*obserwacje pedagogiczne
*diagnoza pedagogiczna
*monitorowanie osiągnięć

2.W jaki sposób wspomaga Pani rozwój i edukację swoich wychowanków?
........................................

3.Czy prowadzi Pani obserwacje i diagnozę pedagogiczną?

*tak
*nie

Jeżeli tak,proszę podać jak często w ciągu roku szkolnego prowadzi Pani obserwacje i diagnozę.
........................................

4.Proszę podać w jaki sposób dokumentuje Pani swoje obserwacje oraz diagnozę?
........................................
........................................

5.W jaki sposób wykorzystuje Pani wyniki obserwacji/diagnoz w swojej pracy pedagogicznej?
........................................


6.Czy prowadzi Pani pracę wyrównawczą z wychowankami?
*tak
*nie

Jeżeli tak,proszę podać jak często w ciągu roku szkolnego prowadzi Pani pracę wyrównawczą z wychowankami.
........................................

7.Proszę podać w jaki sposób dokumentuje Pani swoje działania na rzecz dzieci wymagających pracy wyrównawczej?
........................................

8.Czy wykorzystuje Pani pomoce dydaktyczne podczas pracy wyrównawczej z wychowankami?
*tak
*nie

Jeżeli tak,proszę podać jakie pomoce dydaktyczne wykorzystuje Pani podczas pracy wyrównawczej z wychowankami.
........................................

9.Jakie formy i metody pracy stosuje Pani podczas działań na rzecz dzieci wymagających pracy wyrównawczej?
........................................

10.Jaki wpływ będą miały Pani działania na rzecz dzieci wymagających pracy wyrównawczej na funkcjonowanie grupy i przedszkola? (proszę podać propozycje)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.