X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30209
Przesłano:

Trzeba mieć odwagę zmieniać swoje życie. Jak pokonać siebie? - korelacja międzyprzedmiotowa

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI
W KLASIE VI C

Hasło z podstawy programowej: Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej.
Uczeń wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości; czyta ze zrozumienie prosty tekst zawierający informacje liczbowe; do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznana wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Temat zajęć: Trzeba mieć odwagę zmieniać swoje życie. Jak pokonać siebie?

Cel ogólny:
- wykorzystywanie i tworzenie informacji,
- rozumowanie i tworzenie strategii,
Cele operacyjne:
Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem fragment utworu;
- wyjaśnia sens przytoczonych słów, odwołując się do doświadczeń życiowych bohatera tekstu;
- opisuje ewolucję postawy bohatera tekstu wobec tragedii;
- w kontekście fragmentu książki interpretuje jej tytuł;
- przygotowuje wypowiedź, która ma przekonać innych, że „ to, jak odbieramy świat, zależy wyłącznie od nas”;
- oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych,
- oblicza różnicę między wysokościami podanych szczytów,
- posługuje się procentami,
- potrafi zamieniać jednostki długości,
- kształci umiejętność aktywnego słuchania;
- doskonali umiejętność prezentacji wyników własnej pracy;
- wdraża się do samooceny i samokontroli;
- przekonuje się, jak zmienia się życie człowieka pod wpływem tragedii;
- potrafi wypowiadać własne zdanie na temat pokonywania trudności w życiu;
- potrafi współpracować w zespole.

Cele lekcji w języku ucznia/ dla ucznia:
- Czytam ze zrozumieniem fragment utworu;
- Wyjaśniam sens przytoczonych słów, odwołując się do doświadczeń życiowych bohatera tekstu;
- Opisuję ewolucję postawy bohatera tekstu wobec tragedii;
- W kontekście fragmentu książki interpretuję jej tytuł;
- Przygotowuję wypowiedź, która ma przekonać innych, że „ to, jak odbieramy świat, zależy wyłącznie od nas”;
- Potrafię wypowiadać własne zdanie na temat pokonywania trudności w życiu;
- Obliczam różnice między podanymi temperaturami,
- Zamieniam jednostki długości,
- Posługuję się procentami,
- Doskonalę umiejętność prezentacji wyników własnej pracy;
- Wdrażam się do samooceny i samokontroli;
- Potrafię współpracować w zespole..
Kryteria sukcesu dla ucznia:
- Potrafię czytać ze zrozumieniem fragment utworu;
- Potrafię wyjaśnić sens przytoczonych słów, odwołując się do doświadczeń życiowych bohatera tekstu;
- Potrafię opisać ewolucję postawy bohatera tekstu wobec tragedii;
- W kontekście fragmentu książki interpretuję jej tytuł;
- Potrafię wypowiadać własne zdanie na temat pokonywania trudności w życiu;
- Potrafię obliczyć różnicę między podanymi temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych;
- Potrafię zamieniać jednostki długości;
- Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem procentów umieszczone w praktycznym kontekście;
- Doskonalę umiejętność prezentacji wyników własnej pracy;
- Wdrażam się do samooceny i samokontroli;
- Współpracuję w zespole.
Metody pracy:
• podające- pogadanka wstępna, heureza, praca z tekstem literackim;
• problemowa- elementy gry dydaktycznej;
• zajęć praktycznych- metoda ćwiczeniowa.
Formy pracy:
• zbiorowa;
• indywidualna;
• zbiorowa.
Media edukacyjne:
- tekst z podręcznika do języka polskiego- Małgorzata Wach „Każdy ma swoje Kilimandżaro”- fragment; „Czarowanie słowem” podręcznik do kształcenia literackiego dla kl. VI, wyd. WSiP
- puzzle przygotowane przez nauczycieli;
- plansze, napisy przygotowane przez nauczycieli.
- Zdjęcia z wyprawy Marka Kamińskiego- strona internetowa himalaisty.
- strona internetowa poświęcona biografii Jana Meli.
- zdjęcia.
- laptop, projektor.
- Karty pracy z zadaniami.

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej, krótkie przypomnienie wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji, podanie celów zajęć.
3. Wybrani uczniowie układają puzzle- „loża ekspertów”.
4. Omówienie ćwiczenia, wyjaśnienie sensu stwierdzenia „nasze życie przypomina układanie puzzli” odwołując się do doświadczeń życiowych naszych i bohatera tekstu; uczniowie w domu zapoznali się z treścią utworu.
5. Przytoczenie kilku istotnych faktów z życia Janka- bohatera filmu „Mój biegun”.
6. Jak zmieniała się z czasem postawa Janka wobec tragedii, która go spotkała?
7. Zapisanie tematu lekcji.
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych na podstawie informacji zawartych w tekście opisującym warunki na Kilimandżaro ( karta pracy ).
9. Tworzenie deklaracji „mogę, dam radę, chcę”.
10. Obejrzenie zdjęć z przygotowań do wyprawy i z wyprawy na Kilimandżaro, strona fundacji M. Kamińskiego.
11. Powtórzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na dzisiejszych zajęciach.
12. Ocenienie pracy uczniów podczas zajęć.
13. Zadanie i omówienie pracy domowej- Wyjaśnię tytuł książki „Każdy ma swoje Kilimandżaro”. Jakie jest Twoje „Kilimandżaro”?
Jaką powierzchnię zajmuje Park Narodowy Kilimandżaro ? Wynik podaj w km oraz arach.
Oblicz różnicę między najwyższą a najniższą temperaturą zanotowaną w Polsce w 2013 roku.
14. Ewaluacja zajęć- które wiadomości, umiejętności „ulecą” mi po wyjściu z klasy i chciałbym je umieścić w tzw. „koszu”, a które zapakuję do bagażu życiowych doświadczeń?

Opracowały: Iwona Kocik i Edyta Staszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.