X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30185
Przesłano:

Projekt edukacyjny - "Zielono mi..."

„ Zielono mi...”.
PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

W RAWIE MAZOWIECKIEJ


CELE
1. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci poprzez realizację treści programowych na różnych przedmiotach.
2. Wzbogacanie warsztatu teatralnego i dziennikarskiego uczniów poprzez wspólne z nauczycielem przygotowanie inscenizacji, tańca i gazetki szkolnej.
3. Doskonalenie technik plastycznych.
4. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:
1.potrafi promować postawy proekologiczne,
2.zna utwory o tematyce wiosennej,
3.potrafi współdziałać z innymi członkami grupy,
4.czuje się dowartościowany odnosząc sukces,
5.potrafi uwierzyć we własne siły.

KONSTRUKCJA PROJEKTU
1.Zajęcia prowadzone będą na lekcjach języka polskiego, muzyki, plastyki, kole teatralnym, zajęciach z uczniem zdolnym od dnia 23 lutego do 20 marca 2015 roku.
2.Treści, zakres i metody uwzględniają oczekiwania odbiorców działań.
3.Działania dotyczyć będą uczniów i nauczycieli.
4.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą współdziałać w realizacji projektu.

PREZENTACJA EFEKTU PROJEKTU:
Zorganizowanie apelu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, udział w konkurencjach w poszczególnych grupach wiekowych, ocena jury, przyznanie nagród, występ klasy VI c „Podwórkowy hepening”.

EWALUACJA:
- opinia rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości,
- samoocena działań uczniów

Faza realizacji projektu
Zainicjowanie projektu -luty 2015r.
•wybór tematu,
•wprowadzenie w tematykę projektu,

Zapoznanie uczniów z tematem, celami, ustalenie formy prezentacji końcowej -luty 2015r.
•określenie celów projektu,
•zaplanowanie etapów jego realizacji,
•ustalenie sposobu dokumentacji pracy nad projektem,
•sformułowanie głównego problemu, który uczniowie mają rozwiązać w trakcie pracy nad projektem,
•podział uczniów na zespoły zadaniowe.

W projekcie uczestniczą uczniowie kl. 0- VI, koordynują członkowie koła teatralnego
Spisanie kontraktu i przydział zadań - luty 2015r. • ustalenie z uczniami czasu pracy nad projektem,
• ustalenie zasad pracy w zespołach,
• przydzielenie zadań uczestnikom grup oraz ustalenie terminów ich realizacji,
• ustalenie kryterium oceniania projektu i jego prezentacji,
• wyznaczenie terminów konsultacji z nauczycielem,
• zaplanowanie sposobu prezentacji projektu,
• podpisanie z uczniami kontraktu - podczas konsultacji z nauczycielami

Realizacja projektu,
Konsultacje -23. 02- 20. 03. 2015r.
• spotykanie się z uczniami na konsultacjach w wyznaczonych terminach,
• dokumentowanie prac poszczególnych zespołów,
• przygotowanie przedstawienia,
• przygotowanie plakatów, tańca

Prezentacja projektu. 20. 03. 2015r.

- dokonanie samooceny i ewaluacji pracy nad projektem,
- dokonanie oceny zaangażowania uczniów w realizację projektu,
- zaplanowanie publicznego przedstawienia rezultatów pracy grup- apel:
< klasy „O”- I- przygotują piosenki o wiośnie i piękne przebrania wiosenne;
< klasy II- III- plakat „Pani Wiosna”, taniec
< klasy IV- karaoke- po 3 osoby z każdej klasy i plakat o tematyce wiosennej
< klasy V- taniec dodo wolnego utworu oraz strój „na zielono”,
< klasy VI- ubiór „na zielono” oraz konkurencje sportowe i mini Quiz wiedzy ekologicznej,
• prezentacja projektu przez uczniów.

Ocena projektu.
20. 03. 2015r.
• ocena projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami,
• sprawozdanie z projektu edukacyjnego.


Opracowały:
Edyta Staszewska
Iwona Kocik
Edyta Kępa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.