X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30172
Przesłano:
Dział: Języki obce

Posługujemy się planem Lublina - Using the map of Lublin

Temat: Posługujemy się planem Lublina - using the map of Lublin.
Cele lekcji:
Cel główny lekcji:
Uczeń poszerzy i rozwinie umiejętności językowe poprzez korelację j. angielskiego z elementami lekcji przyrody
Cele operacyjne:
Uczeń:
1. Efektywnie pracuje w grupie
2. Wypowiada się w języku angielskim posługując się planem miasta
3. Posługuje się znakami topograficznymi, zna ich znaczenie, tłumaczy je na j. angielski
Formy:
- grupowa
- indywidualna

Metody:
• Rozsypanka
• Zadania na dobieranie
• Tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski
• Quiz

Środki dydaktyczne:
- Styropian, szpilki
- Xero planu Lublina
- Rozsypanka wyrazowa w kopertach
- Quiz w aplikacji Kahoot
- Smartfony lub tablety
- Karty pracy: ćwiczenia na dobieranie, zdania do przetłumaczenia

Uczniowie przed lekcją ustawiają się przed salą i wchodząc losują karteczki z nazwą swojej grupy. Zajmują odpowiednie miejsca w sali lekcyjnej. Stoliki są połączone po 2, na każdym leży arkusz styropianu z nazwą grupy i przypiętymi materiałami
Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczniów po polsku i w języku angielskim. Czynności organizacyjne. Przedstawienie celu lekcji.
Cele w języku ucznia:
• Powtórzę i utrwalę wiadomości na temat posługiwania się planem miasta i zastosowania znaków topograficznych na mapie.
• Doskonalę słownictwo dotyczące znaków na planie oraz umiejętność rozumienia i mówienia w języku angielskim.

Pytanie kluczowe: W jakich sytuacjach codziennych możesz wykorzystać słownictwo poznane na lekcji?
2. Zad. 1. Uczniowie w grupach wykonują ćwiczenie na dobieranie. Należy dopasować rysunek znaku topograficznego z jego nazwą polską i angielską. Sprawdzenie poprawności zadania.

Zad. 2. Pogrupowanie podanych znaków na liniowe, punktowe i powierzchniowe. Sprawdzenie poprawności zadania. Ocena koleżeńska – każda grupa sprawdza zadanie innej grupie. Kartę z zadaniem uczniowie wklejają do zeszytu do przyrody

Zad. 3. Karta pracy. Uczniowie łączą pytania w języku angielskimi i polskim. Następnie odpowiadają na nie pisemnie w języku polskim. Sprawdzenia poprawności wykonania zadania.

3. Udzielenie przez uczniów odpowiedzi na pytanie kluczowe.

4. Zadanie pracy domowej.

5. Podsumowanie zajęć:
Quiz w aplikacji Kahoot, uczniowie łączą się z pomocą smart fonów i grają odpowiadając na pytania.
6. Ewaluacja
Ankieta
1. Jak czułeś się pracując w wylosowanej grupie?

2. Określ jak podobały ci się zadania które wykonywałeś z grupą?
3. Czy uważasz ,że samodzielnie potrafiłbyś rozwiązać wszystkie zadania?
4. Oceń w skali od 1-6 jak grupa wywiązała się z powierzonych zadań ........
5. Oceń w skali od 1-6 jak ty wywiązałeś się z powierzonych ci zadań przez grupę? ........

opracowanie:
Violetta Salecka- nauczyciel j. angielskiego
Agnieszka Piebiak- Kieślewska- nauczyciel przyrody

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.