X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30169
Przesłano:

Program zajęć z muzykoterapii "W krainie dźwięków i muzyki"

PROGRAM ZAJĘĆ Z MUZYKOTERAPII
„W KRAINIE DŹWIĘKÓW I MUZYKI”

PROWADZĄCA ZAJĘCIA :
CEL GŁÓWNY: Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE skierowane na ucznia :
• Wspomaganie rozwoju mowy, umiejętności porozumiewania się poprzez gest i „mowę ciała”.
• Usprawnianie procesów poznawczych:
- rozwijanie spostrzegawczości,
- rozwijanie wyobraźni,
- usprawnianie myślenia,
- usprawnianie pamięci,
- usprawnianie uwagi,
• Usprawnianie funkcji percepcyjnych w zakresie spostrzeżeń wzrokowych i słuchowych.
• Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej.
• Usprawnianie motoryki małej i dużej.
• Doskonalenie umiejętności naśladowania, prezentowania określonych ruchów i czynności.
• Rozwijanie aktywności własnej ucznia podczas kontaktów z muzyką.
•Zmniejszenie napięcia mięśniowego.

METODY PRACY:
- kreatywne
- relaksacyjne
- odreagowująco- wyobrażeniowe
- praktyczne
FORMY PRACY:
- indywidualna

FORMY DZIAŁALNOŚĆI:
• Ruch przy muzyce:
- ćwiczenia i zabawy rytmiczne,
- ćwiczenia i zabawy oddechowe,
- ćwiczenia i zabawy koncentrujące wzrok
- ćwiczenia i zabawy koordynujące pracę półkul mózgowych,
- ćwiczenia i zabawy integrujące zmysły,
• Gra na instrumentach muzycznych typowych i niekonwencjonalnych
• Słuchanie muzyki.
• Próby własnych ekspresji i improwizacji.

RODZAJE WYKORZYSTYWANEJ MUZYKI:
Muzyka relaksacyjna – spokojna, łagodna, powodująca rozluźnienie, zwolnienie akcji serca, ułatwiająca oddychanie, zmniejszając napięcie mięśniowe.
Muzyka aktywizująca- poprawiająca koordynację słuchowo- ruchowo- wzrokową, wywołująca uczucie zadowolenia i radości, działająca pobudzająco.

UTWORY MUZYCZNE WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH:
- znane, popularne piosenki
- muzyka poważna
- muzyka relaksacyjna
- muzyka instrumentalna
- piosenki świąteczne
- utwory z płytotek dziecięcych
- dźwięki natury, najbliższego otoczenia

INNE POMOCE WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH: magnetofon, odtwarzacz płyt CD, bęben ocean, tamburyn, dzwonki chimes, muzyczne tuby, kokiriko drewniane, talerzyki, bęben z pałeczką, bęben podłogowy, płyty, kasety z nagraniami muzycznymi, kartki, kredki, farby, piłki, balony, chusty.

MIEJSCE ZAJĘĆ:
- Sala doświadczania świata

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Zabawa „ Echo rytmiczne”- powtarzanie prostych rytmów.
2. Odtwarzanie przez dziecko rytmicznego marszu, podskoków, wystukiwania rytmów.
3. Muzykowanie ludowe: gra na instrumentach do pieśni ludowych.
4. Ilustrowanie piosenek za pomocą odpowiednich ruchów
5. Zabawy muzyczno- plastyczne. Rysowanie kresek, plam pędzelkiem, kredkami, stemplowanie, itp. w rytm słuchanego utworu.
6. Taniec i śpiew przy muzyce, naśladowanie ruchów do piosenek.
7. Odgłosy z najbliższego otoczenia – zagadki dźwiękowo-obrazkowe.
8. Zabawy muzyczno- ruchowe z jednoczesnym pokazywaniem poszczególnych części ciała
9. Rytmiczna piłka i balon - rzucanie piłką i balonem w rytmie usłyszanych melodii. Piosenki z płyty „W co się bawić z dziećmi?” M. Bogdanowicz.
10. Tanecznym krokiem – poruszanie się w rytm wolnej i szybkiej muzyki („W rytmie kroków i podskoków” - Forecka-Waśko K).
11. Instrumenty muzyczne – prezentacja brzmienia instrumentów, zabawy z wykorzystaniem instrumentów (bębenki, tamburyn, dzwonki, tuby, talerze, kokiriko drewniane).
12. W świątecznym nastroju – muzykujemy na instrumentach w rytm świątecznych piosenek. („Piosenki zimowe i świąteczne dla dzieci” - Kucharczyk J.).
13. Ćwiczenia z gazetą ( zwijanie w rulon, dmuchanie, zgniatanie, rozprostowywanie, wachlowanie w rytm słyszanej muzyki).
14. Uderzam, klepię, stukam w określone przedmioty, instrumenty zgodnie z sugestią prowadzącego (M. Raszewska, W. Kuleczka „Muzyka otwiera nam świat”).
15. W zimowej krainie dźwięków – słuchanie piosenek o zimie, gra na cymbałkach, dzwonkach.
16. Granie na różnych instrumentach, przedmiotach wydających dźwięki. Rozpoznawanie dźwięków, wskazywanie odpowiedniego instrumentu.
17. Naśladowanie przez ucznia ruchów prezentowanych przez nauczyciela.
18. Zamieniam się w muzykanta – gra na tubach, cymbałkach, tamburynie, dzwonkach, talerzach i kokiriko. Wydobywanie dźwięków z instrumentów w rytm muzyki.
19. Zabawa „ Orkiestra rytmiczna”, klaskanie, uderzanie, wystukiwanie prostych rytmów o przedmioty, części ciała, granie na różnych instrumentach do utworów muzycznych.
20. Zabawy i ćwiczenia przy muzyce klasycznej.
21. Zrób wszystko to co ja - klaskanie, tupanie, pocieranie rękoma, granie na dzwonkach, talerzach, tamburynie, bębnie. Płyta „ Klaśnij, tupnij, raz i dwa” - Barańska M.
22. W wiosennej krainie dźwięków – słuchanie piosenek o wiośnie, gra na instrumentach wykonanych przez ucznia.
23. W rytm kroków i podskoków – zabawy i ćwiczenia w zakresie małej i dużej motoryki oraz realizacja prostych układów ruchowych.
24. Słuchanie ulubionych piosenek ucznia, wydobywanie dźwięków z instrumentów w rytm piosenek.
25. Improwizowanie dźwiękiem – naśladowanie za pomocą instrumentów: szumu wiatru, szumu morza, padającego deszczu.
26. Porozumiewam się za pomocą gestów – słuchanie i „śpiewanie” piosenek z gestami (Piosenki z płyty” Śpiewanki pokazywanki” - Wyd. Muzyczny Domek).
27.Granie na zawołanie – wszystko może być instrumentem. Gra na instrumentach muzycznych typowych i niekonwencjonalnych w rytm piosenek z płyty M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi?”.
28. Zabawa w memory dźwiękowe – dopasowywanie dźwięków.
29. Moje ciało – wskazywanie części ciała z wykorzystaniem odpowiedniej piosenki. (Piosenki z płyty „Muzyczna zabawa”, „W co się bawić z dziećmi” M. Bogdanowicz).
30. Już za parę dni lato i wakacje! - słuchanie piosenek o lecie i wakacjach, wydobywanie dźwięków z instrumentów.


Literatura:

Bogdanowicz M. (2005). W co się bawić z dziećmi? piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Raszewska M. i Kuleczka W. (2009). Muzyka otwiera nam świat. Program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Zalewski M. (2008). Muzyczna zabawa. Rzeszów: wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Forecka-Waśko K. W rytmie kroków i podskoków - piosenki i zabawy muzyczne dla dzieci. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Barańska M. Klaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy ze śpiewem. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Knill Ch. i M. (1995). Programy aktywności. Świadomość ciała, dotyk i komunikacja. Tłum. M. Piszczek. Warszawa: CMPPP MEN.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.