X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30165
Przesłano:
Dział: Języki obce

Past Simple - test

PAST SIMPLE TEST

I. Wstaw czasownik podany w nawiasie we właściwej formie czasu Past Simple.

1. Yesterday we ................. (wait) for 2 hours.
2. Frank ...............(try)yoga at lunchtime.
3. Somebody .............(drink) my tea.
4. They ................(play) football with friends.
5. We ................(go) to France last week.
6. I.............(write) letter to my sister.
7. The train............(leave) one hour ago.
8. Boys..............(be) at the airport.
9. You.............(visit) her house.
10. I............(have) a dog when I was six.
............./10p

II. Wybierz właściwą odpowiedź.

1. Susan............ to school.
a) went b)goes c)go
2. I............... a book yesterday.
a) is reading b)reads c)read
3. She............ to a new house.
a) moved b) movied c) move
4. They............... at camping.
a) were sleeping b) slept c) sleeps
5. I and she............. at the cinema last week.
a) be b) was c) were
................./5p

III. Utwórz zdania twierdzące i przeczące z podanych wyrazów.

1. Agnes/ open/ the door
2. A group of school children/ be/ in the mountains
3. He/ enjoy/his holiday
4. Thomas/ leave/his uncle`s house
5. They/ eat/ lunch at a restaurant
............../10p

IV. Wybierz właściwą odpowiedź.

1. Did you swim in the river?
a) Yes. I did b) Yes, I do c) Yes, they did

2. Did Wiola watch TV?
a) No, Wiola didn`t No, she didn`t No, he didn`t

3. Were we very happy last week?
Yes, I was Yes, I did c) Yes, we were

4. Did Peter travel abroad 2 months ago?
a) No, he didn`t b) No, he do c) No, I did
5. Did my parents like squash?
No, you did b) No, you didn`t c)No, they didn`t

................./5p

V. Utwórz pytania wykorzystując podane informacje.

1. Helen/ give/ me a prezent
2. She/ always /walk to work/
3. Jack/ listen/ to music
4. They/ be/ at home
5. Mark and Sam/ work/ in an office
................../5p

VI. Podaj bezokolicznik i formę czasu przeszłego podanych czasowników.

1. iść
2. pływać
3. patrzeć
4. mieć
5. być
6. robić
................../6p


TOTAL.................../41p

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.