X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30147
Przesłano:

Opinia o uczniu - nauczanie indywidualne

Znak: XXXX XX, dn. XXXr.

Opinia o uczniu

XXX jest uczniem X klasy XXX w XXX. Od pierwszej klasy realizuje naukę w toku nauczania indywidualnego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Oprócz lekcji indywidualnych XXX realizuje zajęcia z klasą (plastyka, informatyka, lekcja wychowawcza, religia, wychowanie fizyczne). Nauczanie indywidualne realizowane jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr XXX. Nauczyciele pracujący z XXX dostosowywali metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych chłopca stwierdzonych w diagnozie.
XXX to uczeń wrażliwy, kulturalny, lubiany przez kolegów i koleżanki. To chłopiec nie sprawiający żadnych problemów wychowawczych. XXX zawsze uczestniczy w wycieczkach i uroczystościach szkolnych, rzadko jednak angażuje się w życie klasy, mając ogromne problemy z komunikacją rówieśniczą. Jest chłopcem, który unika kontaktów z innymi, często chodzi ze spuszczoną głową, ocierając się o ścianę. Wyłącznie dzięki usilnym namowom ze strony nauczycieli lub rówieśników podejmuje próby rozmowy.
XXX systematyczne uczęszcza do szkoły. Nauka jednak sprawia chłopcu ogromne trudności. Przeczytanie krótkiego tekstu i wykonanie poleceń to jeden z podstawowych problemów XXX. Chłopiec unika głośnego czytania, ale również wypowiadania się. Wymaga ciągłej pomocy i zachęty ze strony nauczyciela prowadzącego zajęcia. XXX bardzo ładnie pisze, maluje i rysuje, jest w tym dokładny i staranny. Ma jednak trudności z wypowiedziami pisemnymi. Zdarza się, że nie pamięta, jak napisać dane słowo. Problem stanowi również pamięć chłopca. Pomimo ciągłego utrwalania materiału obserwuje się trudności z zapamiętaniem. Podczas zajęć XXX jest w stanie skoncentrować uwagę na krótki moment. Chłopiec ma trudności z funkcjonowaniem społecznym. Unika kontaktu wzrokowego, nie podejmuje rozmowy. Na pytania nauczyciela podczas zajęć odpowiada szeptem i chowa głowę. Samodzielnie nie podejmuje próby komunikacji, lubi gdy ktoś zadaje mu pytania, próbuje z nim rozmawiać. XXX zna nominały monet i banknotów, lecz ma trudności z posługiwaniem się nimi (nie wie, czy ma wystarczającą ilość, żeby zapłacić, nie jest w stanie obliczyć, ile ma otrzymać reszty).
Praca na języku polskim jest bardzo trudna. Komunikacja jest bardzo utrudniona, prawie niemożliwa. Chłopiec nie potrafi sformułować pojedynczego zdania. Jego wypowiedzi sprowadzają się do pojedynczych wyrazów, a teksty realizowane są na zasadzie odtwórczego przepisywania. Podobnie sytuacja wygląda na innych przedmiotach humanistycznych- historia, WOS.
Z języka angielskiego chłopiec nie jest w stanie powtórzyć żadnego słowa, ma trudności z zapamiętaniem i zapisaniem prostych słówek.
Przedmioty ścisłe: matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia- pomimo odwoływania się do konkretu i innych form dostosowań to zakres materiału trudny dla XXX. Chłopiec dodaje i odejmuje na konkretach, ma ogromne trudności ze zrozumieniem treści zadań, orientowaniu się w stosunkach czasowych i przestrzennych i posługiwaniu się pojęciami. Podczas zajęć wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela.
W zajęciach wychowania fizycznego uczestniczy w miarę swoich możliwości, podejmując aktywność indywidualną, bierze również udział w grach zespołowych.
Zajęcia rewalidacyjne
Na zajęciach XXX zazwyczaj pracuje chętnie, wykonuje ćwiczenia i wypełnia karty pracy w miarę swoich możliwości. Problem pojawia się podczas wykonywania zadań, które sprawiają chłopcu trudność. W tej sytuacji XXX szybko się rozprasza, nie może skoncentrować się na zadaniu, podchodzi do okna. Potrzebuje często przerwy – zainteresowania czymś całkiem innym. Na zajęciach rewalidacyjnych doskonalimy podstawowe techniki szkolne- czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, poszerzamy wiedzę o otaczającym świecie i najważniejsze- uczymy się funkcjonowania w społeczeństwie i świecie.

Zajęcia logopedyczne
XXX realizuje zajęcia logopedyczne od klasy I gimnazjum. Chłopiec podczas zajęć logopedycznych rzadko podejmuje dialog, niechętnie się wypowiada, a jeśli już podejmie rozmowę, to posługuje się tylko szeptem. Pomimo trudności w nawiązywaniu rozmowy, stara się rozwiązywać zadania. Rozumie proste polecenia i wykazuje chęć samodzielnej pracy.
Ze szkołą systematycznie kontaktuje się mama XXX. Współpraca ta układała się bardzo dobrze. Rodzice wspierają chłopca.


........................................
Dyrektor

........................................
Wychowawca

........................................
Pedagog szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.