X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30057
Przesłano:

Konspekt lekcji wychowawczej. Ochrona środowiska. Odpady szkodliwe - zużyte baterie i akumulatory

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Nauczyciel: mgr Katarzyna Rejniak

Klasa: III (Technikum zawodowe)
Data:
Temat: Ochrona środowiska. Odpady szkodliwe – zużyte baterie i akumulatory.
Cel ogólny:
• utrwalenie i poszerzenie wiedzy związanej ze szkodliwością zużytych baterii i akumulatorów.
Cele szczegółowe:
• zapoznanie uczniów z aktami prawnymi w sprawie zużytych baterii i akumulatorów,
• rozróżnienie typów baterii i akumulatorów,
• omówienie schematu funkcjonowania systemu zbiórki i przetworzenia baterii i akumulatorów przenośnych,
• omówienie szkodliwego wpływu tego typu odpadów na środowisko,
• zachęcenie do prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami.
Treści wychowawcze:
• wdrażanie do aktywności na rzecz środowiska lokalnego i zainteresowanie własnym regionem,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
• kształtowanie właściwych postaw etycznych, społecznych i patriotycznych.

Treści profilaktyczne:

• oddziaływanie na uczniów w celu kształtowania odpowiedzialnej postawy za własne i cudze zdrowie,
• promowanie i praktykowanie prozdrowotnego stylu życia.

Metody pracy:
•metoda aktywizująca: burza mózgów, dyskusja,
•aktywne oglądanie filmu.

Formy pracy:
•Praca w grupach
• Praca z całą klasą

Pomoce dydaktyczne:

Film, broszury informacyjne udostępnione przez firmę REBA (www.reba.pl), zdjęcia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności wstępne:
a) sprawdzenie listy obecności,

b) omówienie spraw bieżących: usprawiedliwienie godzin nieobecnych, odpowiedzi na pytania uczniów, itp.

2. Główna część lekcji:
a) przypięcie na tablicy za pomocą magnesu zdjęć przedstawiających odpady

b) zapisanie na tablicy tematu lekcji,

c) podzielenie uczniów na 3 osobowe grupy. Nauczyciel rozdaje karteczki z zadaniem typu prawda/fałsz, każda grupa ma zaznaczyć odpowiedź i oddać kartkę nauczycielowi.

d) dyskusja związana z tematem odpadów w naszym życiu codziennym np. segregacja odpadów, palenie ich w piecu, zakopywanie w ziemi, wyrzucanie do lasu, używanie torebek foliowych vs. wielorazowych.

e)przedstawienie uczniom najważniejszych założeń Dyrektywy 91/157/EEC, Ustawy o bateriach i akumulatorach i rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących baterii i akumulatorów.

f) projekcja filmu „System zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych” lub „Jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami” (www.youtube.com)

g) ponowne wypełnienie ankiety przez uczniów w grupach, a następnie omówienie wszystkich punktów i udzielenie prawidłowych odpowiedzi

3. Część końcowa:
Nagrodzenie grupy która uzyskała największą liczbę punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.