X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30040
Przesłano:
Dział: Logopedia

Zabawy oddechowe na wesoło - program profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„Zabawy oddechowe na wesoło”

O PROGRAMIE
Mówienie jest ściśle związane z oddychaniem. U wielu dzieci jest ono niepoprawne i wynika z nieukończonego procesu dojrzewania psychoruchowego, słabych mięśni oddechowych lub zbyt dużego napięcia mięśniowego ( co występuje najczęściej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym). Prawidłowe wymawianie dźwięków mowy nie jest możliwe bez umiejętności prawidłowego oddychania .
Program ten zawiera:
1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
2. CELE PROGRAMU
3. ODBIORCY PROGRAMU
4. REALIZATORZY PROGRAMU
5. CZAS REALIZACJI PROGRAMU
6. METODY REALIZACJI PROGRAMU
7. FORMY REALIZACJI PROGRAMU
8. SPODZIEWANE EFEKTY W WYNIKU REALIZACJI PROGRAMU
9. SPOSOBY EWALUACJI

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Sprawne funkcjonowanie narządów oddechowych jest jednym z warunków prawidłowego wymawiania wszystkich głosek.. Wymawianie każdej głoski wymaga zaangażowania się narządów artykulacji i mięśni oddechowych. Następstwem ćwiczeń oddechowych są ćwiczenia fonacyjne. Stosując odpowiednie ćwiczenia oddechowe zwiększa się pojemność płuc, kształtuje ruchy przepony, uczy ekonomicznego zużywania powietrza w czasie mówienia i wydłużenia fazy wydechowej, zapobiega się również arytmii oddechowej, kolizji między rytmem oddychania a strukturą wypowiedzi.

2. CELE PROGRAMU
Cele główne:
• utrwalenie prawidłowego sposobu oddychania,
• utrwalanie umiejętności właściwego stosowania natężenia głosu podczas mówienia.
Cele szczegółowe:
• zwiększanie pojemności płuc,
• kształtowanie prawidłowych ruchów przepony,
• pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej,
• uczenie ekonomicznego zużywania powietrza podczas mówienia,
• zapobieganie mówieniu na wdechu,
• zapobieganie arytmii oddechowej,
• wykształcenie u dzieci odpowiedniej wysokości i natężenia głosu w czasie mówienia,
• doskonalenie umiejętności kierowania własnym głosem,
• ochrona aparatu artykulacyjnego przed nadmiernym obciążeniem,
• rozruszanie przepony i usuwanie nadmiernego napięcia mięśniowego.

3. ODBIORCY PROGRAMU
• dzieci w wieku od 3 do 6 lat mające arytmię oddechową, problemy z prawidłowym gospodarowaniem powietrzem podczas mówienia, mówiące na wdechu, mające wzmożone bądź osłabione napięcie mięśni artykulacyjnych, z niepłynnością mówienia,
4. REALIZATORZY PROGRAMU
• mgr Małgorzata Gudzbeler - Logopeda Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 „Promyczek” w Szczytnie
5. CZAS REALIZACJI PROGRAMU
• realizacja całego programu przewidziana jest w ciągu roku szkolnego 2013/2015
• cykliczne spotkania z dziećmi - 4 razy w miesiącu

6. METODY REALIZACJI PROGRAMU
• demonstracja,
• naśladownictwo,
• elementy „Programu ruchu rozwijającego”, Weroniki Sherborne,
• elementy „Gimnastyki mózgu”, Paula Dennisona.

7. FORMY REALIZACJI PROGRAMU
• zajęcia grupowe, (grupy 3-4 osobowe dobrane pod kątem dysfunkcji)

8. SPODZIEWANE EFEKTY W WYNIKU REALIZACJI PROGRAMU
• opanowanie przez dziecko umiejętności prawidłowego oddychania podczas mówienia.
• wypracowanie prawidłowego oddechu przeponowo – brzusznego

9. SPOSOBY EWALUACJI
• scenariusze zajęć
• zdjęcia
• obserwacja
• rozmowy z dziećmi
• rozmowy z nauczycielami
• sprawozdania z realizacji programu
• kącik informacyjny dla rodziców

opracowała :Małgorzata Gudzbeler

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.