X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29909
Przesłano:

Funkcjonowanie w środowisku - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1. Klasa: IV- VI autystyczna umiarkowana (5 uczniów)

2. Przedmiot: funkcjonowanie w środowisku.

3. Temat ośrodka tygodniowego: Bawimy się na śniegu i lodzie.

4. Temat ośrodka dziennego: Zabawy śnieżkami.

5. Czas trwania: 2 godz. lekcyjne.

6. Cele ogólne:
* utrwalanie i doskonalenie wiedzy na temat sposobów spędzania
czasu wolnego zimą;
* utrwalanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu
uspołeczniania.

7. Cele operacyjne:
uczeń :
* nazywa dzień tygodnia, miesiąc oraz porę roku;
* rozpoznają siebie na zdjęciu – przyklejają pod swoim zdjęciem
znaczki przedstawiające zajęcia dodatkowe, w których będą
uczestniczyć w danym dniu;
* czyta tekst z podręcznika;
* powtarza słowa za nauczycielem;
* wycina obrazki (PCS), układa według wzoru i wkleja do zeszytu;
* zgniata papier, ugniata śnieg (,,formuje kule” z papieru i ze
śniegu);
* rzuca do celu;
* wykonuje schemat liczenia (1 – 10);
* wykleja w konturach;
* naśladują nauczyciela – ilustracja ruchowa tekstu piosenki;
* rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela;
* aktywnie uczestniczy w zajęciach;
* koncentruje uwagę na wykonywanej czynności.

8. Metody pracy:
- Pictures Comminicatoin System oraz gesty (metody alternatywnego
porozumiewania się);
- plan aktywności;
- naśladownictwo ruchowe oraz naśladownictwo zachowań;
- modelowanie;
- metody oparte na praktycznym działaniu;
- metody słowne – formułowanie poleceń przez nauczyciela
i odpowiednie reagowanie ucznia (kształtowanie mowy biernej);
- wzmocnień pozytywnych – słowa, gesty, mimika.
9. Formy pracy:
- praca zbiorowa;
- indywidualna praca dziecka samodzielna pod kierunkiem nauczyciela
oraz we współpracy z nauczycielem.

10. Środki dydaktyczne:
- karty do zajęć wstępnych z PCS, PCS do planu lekcji, segregatory
uczniów, podręcznik cz.2, karty pracy, zeszyty, klej, nożyczki,
ołówki, linijki, gumki, kreda, gąbka, wata, kredki, papier
do papieroplastyki, dwie piłki: mała i duża, znaczki – oceny
zachowania.

Tok zajęć:

I. Czynności wstępne:
1. powitanie uczniów; ułożenie planu aktywności;
2. sprawdzenie obecności - uczniowie mówią i pokazują: ,,Ja jestem
obecny (-a)” lub ,,obecna”;
3. ustalenie nazwy dnia tygodnia;
4. ustalenie pogody;
5. przypomnienie, jaki jest miesiąc;
6. przypomnienie, jaka jest obecnie pora roku;
7. ułożenie planu lekcji;
8. przyklejenie przez uczniów, pod swoimi zdjęciami, PCS
przedstawiających zajęcia rewalidacyjne, w których będą
uczestniczyć dzieci danego dnia (plan zajęć dodatkowych na dany
dzień);
9. sprawdzenie pracy domowej – uczniowie mają za zadanie przynieść
ilustracje przedstawiające krajobrazy zimowe i/lub zabawy
zimowe.

II. Czynności podstawowe:
1. Nauczyciel czyta tekst z podręcznika cz.2 str.15
2. Weronika czyta tekst z podręcznika cz.2 str. 15
3. Słuchanie wypowiedzi nauczyciela nt. treści, odpowiadanie
na pytania do tekstu.
4. ,,Papierowe śnieżki” – zadanie:
a) formowanie kul z papieru;
b) rzut do celu (pudełko),
c) przeliczanie ile rzutów celnych.
5. Nauczyciel zapisuje na tablicy: ,,DZISIAJ JEST ... . JEST ...”,
rysuje symbol pogody.
6. Uczniowie piszą sami w zeszycie lub przepisują tekst według
wzoru; przerysowują symbol pogody.
7. Nauczyciel prezentuje tekst z podręcznika przetłumaczony na PCS;
odczytuje.
8. Uczniowie otrzymują karty pracy ,,Tekst z podręcznika w PCS” –
zadanie:
a) wytnij PCS-y,
b) ułóż wg zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru (zbuduj
zdania),
c) wklej do zeszytu.
9. Uczniowie wskazani przez nauczyciela odczytują.
10.Karta pracy ,,Rękawiczka” – zadanie:
a) odczytanie i wpisanie kolejnych cyfr według wzoru;
b) pokolorowanie zgodnie z kodem.
11.Porównywanie wielkości: małe – duże (dwie piłki).
12.Piosenka: ,,Zła zima” (I zwrotka i refren), próby wspólnego
śpiewania z nauczycielem, ilustracja ruchowa tekstu.
13.Karta pracy ,,Śnieżka” – zadanie: smarowanie klejem, wyklejanie
w konturach, wykorzystanie waty. Podpisanie kart pracy na
odwrocie, umieszczenie na wystawie.
14.Porządkowanie sali lekcyjnej.
15.,,Lepienie śnieżek” – zabawa, w miarę możliwości, w naturalnym
środowisku. Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa –
nauczyciel demonstruje jak lepimy śnieżki (nie mogą być twarde),
rzucamy tylko celując w nogi, ręce lub tułów. Zadanie:
a) ubieranie,
b) zabawa,
c) rozbieranie. Dbamy o porządek w szatni.

III. Czynności końcowe:
1. Zadanie pracy domowej.
2. Ocena pracy ucznia (ocena pracy na całej lekcji, ponadto jest
ocena - słowna - dokonywana na bieżąco w toku zajęć).


Uwagi:
- przerwy śródlekcyjne stosowane w zależności od samopoczucia
uczniów;
- pkt.15, w przypadku niesprzyjającej pogody, zorganizować zabawę
w sali nr 5 (sala zabaw – suchy basen, piłeczki, piłki różnej
wielkości).

Opracowała: Jolanta Szwedzińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.