X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29867
Przesłano:

Poznajemy kraje Unii Europejskiej - Polska. Scenariusz zajęć w internacie

Scenariusz zajęć świetlicowych
realizowanych w internacie dla dzieci niesłyszących
Z cyklu " Poznajemy kraje Unii Europejskiej"

POLSKA

Temat zajęć: Polska- moja ojczyzna

Uczestnicy: Wychowankowie niesłyszący mieszkający w internacie ośrodka dla dzieci niesłyszących z kl. IV, V, VI Szkoły Podstawowej

Czas trwanie: 60 – 75 minut

Miejsce prowadzenia zajęć: Świetlica grupy

Cele:
utrwalenie dotychczasowej wiedzy wychowanków na temat Polski
poszerzanie wiedzy na temat naszego kraju, jako członka Unii Europejskiej
kształtowanie szacunku do symboli narodowych – godło, flaga, hymn
kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście tożsamości narodowej
rozwijanie słownictwa czynnego i biernego
kształtowanie umiejętności społecznych

Cele szczegółowe:
potrafi na mapie Europy odnaleźć Polskę i jej stolicę
zna hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”
potrafi wykonać flagę w odpowiednich proporcjach
zna datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
potrafi pracować w zespole
słucha hymnu zachowując odpowiednią postawę

Metody pracy:
pokaz
poszukująca
praca z książką
przekaz audiowizualny
praktycznego działania
odczytywania mowy z ust
totalnej komunikacji

Formy pracy:
indywidualna
zespołowa
zbiorowa

Pomoce do zajęć:
mapa Polski
symbole narodowe Polski (flaga, godło, hymn, waluta)
prezentacja multimedialna pt. „Polska – moja ojczyzna"
nagranie na CD hymnu Polski
odtwarzacz CD
laptop, rzutnik
patyczki, klej uniwersalny
encyklopedia, wydania albumowe dot. naszego kraju
tekst wiersza „Kto ty jesteś|”
tekst wiersza „Symbole narodowe”
etykietki z nazwami największych polskich miast
wycięte z gazet zdjęcia zabytków, znanych Polaków,
przygotowany wcześniej tytuł plakatu


Przebieg zajęć:

Powitanie i zaproszenie na zajęcia

- przedstawienie tematu zajęć i celów
- przedstawienie pomocy niezbędnych do pracy
- przeczytanie wiersza „Kto ty jesteś” (nauczyciel czyta
pierwszą cześć wersu -pytanie, wychowankowie czytają drugą
część wersu - odpowiedź)

Praca z mapą
- wyszukanie na mapie Europy naszego kraju Polski i stolicy
Warszawy
- pokazanie najdłuższej rzeki w Polsce
- wskazanie sąsiadujących państw z Polską

Wyszukiwanie informacji o Polsce w książkach i encyklopedii
- zapisywanie na tablicy najważniejszych informacji o Polsce
(stolica, najdłuższa rzeka, największe miasta Polski, nazwa
morza, flaga, waluta, godło)
- oglądanie albumów przyrodniczych, wskazanie zwierząt
żyjących w Polsce(dzik, żubr, niedźwiedź brunatny, wilk,
sarna, lis, łoś, zając)
- wyszukanie informacji na temat polskich potraw narodowych
(bigos, oscypek, pierogi z kapusty i grzybami, ogórki
kwaszone, schabowy)
- wyszukanie informacji na temat tańców narodowych
(polonez, krakowiak, oberek, kujawiak, mazur)

Obejrzenie prezentacji multimedialnej „Polska – moja ojczyzna”
w której zawarte są informacje na temat :
- symboli narodowych,
- stolicy Polski
- liczby mieszkańców Polski
- znanych polskich zabytków
- znanych Polaków ( Lech Wałęsa, Fryderyk Chopin,
Stanisław Moniuszko, Adam Mickiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Adam Małysz, Robert Lewandowski)

Zapoznanie z treścią wiersza „Symbole narodowe”
- przeczytanie treści wiersza
- pokaz zdjęć symboli narodowych, w tym flagi państwowej,
godła, bandery, flagi używanej do celów dyplomatycznych,
waluty polskiej
- wysłuchanie hymnu Polski
- zadawanie wychowankom pytań na temat symboli narodowych
zawartych w treści wiersza (wychowankowie odpowiadają)

Wypowiedź nauczycielki o symbolach narodowych.

Symbole narodowe stanowią o tożsamości państwa, narodu oraz obywateli. Są wyrazem czci, szacunku i wartości narodowych. Historia symboli narodowych to również część historii państwa. Są wyrazem patriotyzmu i oddania sprawie najwyższej, jaką jest Ojczyzna.

Praca plastyczna – wykonanie flagi państwowej z zachowaniem odpowiednich proporcji- dzieci młodsze

Wykonanie plakatu „Polska – moja ojczyzna”

- na przygotowany, na szarym papierze konturze mapy Polski
wychowankowie przyklejają wcześniej przygotowane
elementy ( etykietki z nazwami największych miast
Polski, zdjęcia znanych Polaków, zdjęcia zwierząt
zamieszkujących tereny Polski, zabytki itd.)
- przyklejenie w prawym dolnym rogu nazwisk wychowanków
którzy wykonywali plakat/gazetkę i flagę
- wywieszenie plakatu oraz flag wykonanych przez dzieci na
tablicy przed świetlicą grupy

Zakończenie zajęć
- podziękowanie za czynny udział w zajęciach
- sprzątanie świetlicy

Wiersz pt. „Kto ty jesteś”
autor: Władysław Bełza

„Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę

Wiersz pt. Symbole narodowe
autor: Teresa Rutkowska-Wojciechowska

Każde państwo na świecie
ma swoje symbole narodowe,
nasz kraj także je ma,
godło - orła białego z koroną
i flagę biało – czerwoną.

Hymn Polski mamy
przez Dąbrowskiego napisany,
na wszystkich najważniejszych
uroczystościach państwowych
jest grany i śpiewamy.

Oficjalnym symbolem
za granicami kraju
jest flaga z orłem w koronie,
bandera na polskich statkach
wygląda bardzo podobnie
na polskich statkach na morzach
Polska zawsze używa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.