X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29828
Przesłano:

Poznajemy głosy zwierząt - scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych
„Poznajemy głosy zwierząt”

Uczestnicy: dzieci niesłyszące i słabosłyszące z klasy I, II, III

Czas trwania: 60 minut
Cele ogólne:
usprawnienie funkcji percepcyjnych
wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
ćwiczenia pamięci i percepcji słuchowej
wyzwalanie aktywności ruchowej dzieci
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

Cele szczegółowe:
potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia oddechowe
zna głosy zwierzą prezentowanych z płyty CD
rozumie treść wiersza
potrafi bawić się w grupie

Metody pracy:
zabawa słuchowa
zabawa ruchowa
ćwiczenia oddechowe
słowna wspomagana językiem migowym

Formy pracy:
grupowa
indywidualna

Pomoce do zajęć:
bębenek lub tamburyn
apaszki
obrazki zwierząt
etykietki
nagrania muzyki na płycie CD
odtwarzacz do płyt CD
waciki,
zawieszone na nitce listki z folii
treść wiersza pt. Wesołe podwórko”
temat zajęć napisany na szarym papierze
przenośna tablica z tekstem wiersza pt. „Wesołe podwórko”
skakanki
baloniki
piłki


Przebieg zajęć:

Zapoznanie dzieci z tematem zajęć.

Ćwiczenia oddechowe:
- dmuchanie balonika
- z balonika ucieka powietrze – dzieci z wypuszczanym z
balonika powietrzem syczą : ssss.....
- wyścig małych wacików (dzieci dmuchają na waciki ułożone
na podłodze)
- ćwiczenia długiego wydechu - dmuchanie na zawieszony na
nitce listek z folii
- chuchamy na zmarznięte ręce chuuuu...., chuuuu.......
- kosimy trawę – wdech i ...... ciach, wdech........ i ciach
- rąbanie drewna – wdech i trach....., wdech i trach...

Słuchanie dźwięków (odgłosów zwierząt) pochodzących z wiejskiego podwórka.

Odgadywanie słyszanych odgłosów:
- miauczenie kota
- szczekanie psa
- rżenie konia
- beczenie barana
- pianie koguta
- kwakanie kaczek
- muczenie krowy
- pianie koguta itd.

Zapoznanie dzieci z treścią wiersza pt. Wesołe podwórko
- dzieci siadają przed nauczycielką i słuchają wiersza
pt. ” Wesołe podwórko” (autor: Teresa Rutkowska
-Wojciechowska)
- nauczycielka czyta wiersz lub może śpiewać tekst do
ułożonej przez siebie melodii
- czytając tekst pokazuje obrazki zwierząt ( przytwierdzone
do patyków)

Naśladowanie głosów zwierząt:
- kolejny raz nauczycielka odtwarza głosy zwierząt z płyty
CD, dzieci naśladują głosy,
- każde dziecko wybiera sobie obrazek ze zwierzątkiem
- nauczycielka czyta kolejny raz wiersz, gdy przeczyta nazwę
zwierzęcia, dziecko, które ma obrazek, pokazuje go i
wszystkie dzieci głośno mówią nazwę zwierzęcia

Znam głosy zwierząt – zabawa ruchowa

- dzieci poruszaj się w rytm bębenka, gdy cichnie bębenek,
nauczycielka pokazuje obrazek ze zwierzątkiem
- dzieci zatrzymują się, mówią jak zwierzę się
nazywa,pokazują charakterystyczne cechy zwierzęcia i
naśladują jego głos
np. krowa – naśladują dojenie krowy i mówią muuuuuu
kot - wyginają grzbiet i miauczą miau, miau, miau
kaczka – idzie kaczym krokiem i kwacze kwa, kwa, kwa
bocian – staje na jednej nodze i klokocze kle-kle-kle
źrebak – drapie jedną nogą w ziemi i rży
pies – podaje łapę i szczeka – hau, hau, hau
kogut – trzepocze skrzydłami i pieje kukuryku, kukuryku

Bieg koników - sztafeta. Dzieci ustawione w dwa rzędy. Biegną jak źrebaczki w obie strony, przekazują sobie piłkę z namalowanym obrazkiem konia.

Zabawa „Kury uciekają do kurnika” – dzieci w rytm muzyki chodzą w rozsypance, naśladują ruchy skrzydełek Gdy muzyka cichnie uciekają do kurnika (koła wykonanego z kilku skakanek) i mówią ko – ko -ko....

Muzyka relaksacyjna- dzieci tańczą z apaszkami wg własnej inwencji.

Zakończenie zajęć – podziękowanie za wspólną zabawę

Załącznik:

Wiersz pt. Wesołe podwórko
autor: Teresa Rutkowska – Wojciechowska
Na podwórku gwaru pełno,
kogut pieje, kura gdacze,
kwoka wodzi swe kurczęta,
kaczka idąc sobie kwacze.

Kózka z bródką me- me meczy,
pies przy budzie czasem warczy,
kot na płocie się wygrzewa grzbiet wygina, czasem miauczy.


Krówka muczy, świnka kwiczy,
źrebak rży i biega w koło,
indyk gulga, gęś gęgocze,
na podwórku jest wesoło.

Opracowanie i prowadzenie zajęć: Monika Dreger

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.