X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29821
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

Wrzesień 2015

01.09-04.09
Żegnajcie wakacje!

Organizacja pracy w świetlicy- zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy;
Integracja grupy i zachęcanie do wspólnej zabawy;
Zapoznanie z pomieszczeniami świetlicy oraz wyposażeniem sali;
Zasady korzystania z zabawek, gier i pomocy dydaktycznych w świetlicy;
Objęcie troskliwą opieką pierwszoklasistów i nowych uczniów ;
Nabywanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

Poznanie praw i obowiązków uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej;
Poznajemy wyposażenie sali;
Rozmowy indywidualne i grupowe na temat poszanowania sprzętu, zabawek, gier;
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat najciekawszej swojej przygody wakacyjnej oraz miejscach, które najbardziej im się utrwaliły podczas wakacji;
Zagadki wakacyjne Gdzie to jest?;
-pogadanka na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w świetlicy i stołówce;
„ Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci.
Zapoznanie z mapą Polski i odszukiwanie wakacyjnych miejscowości,
Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy; Kolaż Pocztówka z wakacji;
Wykonanie pracy plastycznej pt. Moje wakacje – technika dowolna;
Dywan utkany polnymi kwiatami-
praca z wykorzystaniem bibuły, gazet, papieru;
Wydzieranka z papieru kolorowego pt.: Świetlica moich marzeń ;
Tworzenie rebusów i zagadek o tematyce wakacyjnej;
Gry przy stoliczku czyli uczymy się zasad fair play ;
Szkoła za sto lat – pogadanki fantazyjne;
Gry stolikowe: warcaby, szachy, bierki itd.. ;
Układanie puzzli o tematyce wakacyjnej;

Gry i zabawy integrujące grupę - poznajemy swoje imiona, hobby, zainteresowania
Imię do imienia, Alarm, Bryczka;
Gry i zabawy na świeżym powietrzu;
Zabawy orientacyjno – porządkowe w sali rekreacyjnej:
Zabawy z różnymi elementami ruchu z piłką i skakanką;
Zabawa ożywiająca Wracam do szkoły;

Śpiewanie piosenek poznanych na wakacjach;
Poznanie nowej piosenki związanej z latem - zabawa ruchowa do piosenki;
Zapoznanie z zasadami korzystania z komputera ;
Obsługa przeglądarki internetowej ;

07.09-11.09
Uważaj na drodze!

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę;
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły; korytarzu, toalecie,
sali gimnastycznej, szatni;
Otoczenie szczególną opieką najmłodszych dzieci w czasie posiłków, korzystania z toalety, zajęć tematycznych oraz zabaw;
Utrwalenie znajomości podstawowych znaków drogowych;
Zapoznanie z pojęciami: droga, chodnik, jezdnia, sygnalizacja świetlna;
Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci ;
Wdrażanie do podporządkowania się poleceniom wychowawców;

Zasady i reguły w życiu człowieka: kodeks, prawo, regulamin – wyjaśnienie pojęć, znaczenie przepisów w życiu społecznym; Bezpieczna droga do szkoły – pogadanka;
Czytanie opowiadań, nauka wierszy tematycznie związanych z omawianą tematyką;
Wypowiedzi uczniów na temat różnych zagrożeń;
Tworzymy kodeks pieszego ;
Burza mózgów Jak bezpiecznie przejść przez ulicę?;

Znaki drogowe – praca z plasteliny ; Sygnalizacja świetlna” wydzieranka;
Moja droga do szkoły – rysunek ;
Samochód - wydzieranie z kolorowego papieru;
Wykonanie Zebry – praca plastyczna (papier i nożyczki);
Znam znaki drogowe – rysowanie z pamięci, nazywanie i podpisywanie ;
Znak drogowy Przejście dla pieszych – malowanie farbami plakatowymi;
Wykonanie plakatu Telefony alarmowe;

Zagadki o tematyce ruchu drogowego ;
Gra edukacyjna Karta rowerowa;
Gry edukacyjne związane z tematyką bezpieczeństwa;
Omówienie historyjki obrazkowej Bezpieczne zabawy dzieci;
Rozpoznawanie i nazywanie znaków drogowych;
Quizz ze znajomości wiedzy o ruchu drogowym ;
Żużel, Dakar, Wyścig motorowy i inne gry planszowe;
Zgaduj - zgadula
Czy znasz znaki drogowe;
Zabawy towarzyskie Perskie oczko, Figurki, Zbijak, Berek;
Wyjścia na plac zabaw;
Zabawy z różnymi elementami ruchu w sali gimnastycznej i na dworze z piłką i skakanką;
Na skrzyżowaniu zabawy w ruch uliczny;

Zabawy orientacyjno – porządkowe w kole, rozsypance, rzędzie;
Potrafimy bezpiecznie zachować się w drodze do szkoły - zabawy ruchowe utrwalające poznane zasady bezpieczeństwa oraz znajomość znaków drogowych;
Nauka piosenki Uliczne sygnały; Muzyka relaksacyjna;
Słuchanie piosenek dziecięcych;
Nauka rymowanki: wyliczanka o ruchu drogowym, Ojejku rower
Śpiew podczas pląsów i zabaw integracyjnych:
Do przodu prawą rękę daj;

Doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą ;
Testy komputerowe na kartę rowerową ;

14.09-18.09
Grunt to dobre wychowanie

Wdrażanie do kulturalnego zachowania wobec różnych sytuacji, okazywanie szacunku pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom;
Wdrażanie do zachowania estetyki podczas spożycia posiłków.
Uczenie aktywności w grupie rówieśników i społeczności szkolnej;
Kształtowanie zasad kultury osobistej i szacunku do innych; Przypomnienie magicznych słów; Umacnianie więzi grupy przez rozmowę;

Na czym polega kultura życia dziennego - rozmowa kierowana;
Wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej i potrzeby jej przestrzegania w życiu codziennym;
Interpretacja wiersza O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci;
Zasady kulturalnego słuchania muzyki;
Kiedy używamy magicznych słów?- wypowiedzi uczniów;
Zachowaj kulturę w sytuacji trudnej- dyskusja;
Dyskusja nad przysłowiem Nie czyń drugiemu tego, co tobie nie miłe;
Czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania” J. Gumowskiej ;
Cuda z serwetek - pomysły na estetyczne nakrycia stołu;
Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem;
Praca plastyczna Dobre i złe zachowanie;
Wykonanie plakatu techniką kolażu na temat: Jakie znasz zwroty grzecznościowe?;

Zajęcia z dramy – dobre wychowanie;„Magiczne słowa”- prezentacja scenek tematycznych;
Rozsypanka wyrazowa – układamy w pary magiczne słowa;
Zabawy dydaktyczne – z użyciem komputera;
Konkurs- „Grzeczność na co dzień”. Rozwiązywanie krzyżówek tematycznych;
Pokazywanie określonych zachowań- kalambury;
Gry dydaktyczne dotyczące zachowania się w różnych miejscach (w świetlicy, teatrze, przy stole...”
Zabawa ruchowa Stonoga;
Konkurencje w sali rekreacyjnej;
Gry i zabawy zespołowe na boisku;
Zabawy ruchowe usprawniające orientację przestrzenną oraz zabawy z piłką na świeżym powietrzu:
Wyścigi drużynowe - zasady zdrowej rywalizacji, (fair play);
Zabawy z balonami;
Zabawy rzutne na boisku szkolnym;
Muzyka relaksacyjna;
Bajka na DVD o dobrym wychowaniu;
Zabawy przy muzyce: „Podaj rękę koleżance”, „Witaj”, „Ulijanka”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Tańczymy Labada” ;
Zabawy przy muzyce wymagające uprzejmego zachowania wobec pozostałych uczestników zabawy- uczenie się zwracania uwagi na drugą osobę;
Doskonalenie umiejętności pracy z edytorem tekstu ;

21.09- 25.09
Już Jesień

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech jesieni;
Zapoznanie z rodzajami grzybów, przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących. Dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu. Uświadamianie potrzeby szanowania lasu i zachowania się w nim zgodnie z ustalonymi zasadami. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia warzyw i owoców, zachęcanie do ich spożywania.
Nabywanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w grupie;
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie;
Czytanie wierszy o jesieni:
M. Konopnicka „Jesienią”, H. Ożogowska „Jesienny wiatr”, M. Gerson- Dąbrowska „Liście”, L. Wiszniewski „Przyszła jesień do ogródka”;
Recytacja wiersza J. Hilchena „Przyszła jesień”;
Rozmowy przy ilustracjach na temat: Barwy jesieni.
Pogadanka z dziećmi na temat- „Grzyby jadalne i trujące”. Oglądanie atlasu grzybów.
Czytanie wierszy tematycznie związanych z jesienią.
Wykonywanie dekoracji- Jesień. Jesienne owoce wydzieranka.
Jesień w parku- malowanie farbami.
Dary jesieni- rysowanie pastelami. Zabawki z kasztanów i żołędzi.
Grzybobranie
malowanie farbami plakatowymi i wyklejanie grzybów z kolorowego papieru. Las jesienią- malowanie pastelami;
Jesienne drzewo – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem farb ;
Wykonywanie korali z jarzębiny;
Wiewiórka- mozaika lub origami ;
Jesienne liście – praca plastyczna – kalkowanie;
Owoce jesieni
lepione z plasteliny;
Tematyczna praca plastyczna: Pani Jesień lub kosz obfitości;
Zabawa dydaktyczna- „Co masz w ręku”- rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku; Rozwiązywanie zagadek i rebusów dot. jesieni;
Zgaduj- zgadula rozpoznawanie grzybów jadalnych;
Opowiadanie o listku – zabawa relaksacyjna z elementami pokazywania;
Gry i zabawy w sali „Co to za owoc?”, „Dary jesieni”;
Zorganizowanie jesiennego spaceru- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, zbieranie tworzywa przyrodniczego do zajęć plastycznych;
Krzyżówki jesienne;
Zabawy na boisku szkolnym;
Zabawy orientacyjne: Wiatr i liście;
Wyścigi na wesoło wprowadzanie elementów współzawodnictwa;
Zabawy ruchowe przy muzyce – Idzie zuch, wicher dmucha;
Tor zwinnościowy z wykorzystaniem dużych klocków;
Spacery na świeżym powietrzu wokół szkoły ;
Zabawy na orientację Wiatr i liście, „Wiewiórka do dziupli;
Zabawy ze sznurem, skakanką na boisku szkolnym;
Opowieść ruchowa „Jesień”;
Zapoznanie się z piosenkami o jesieni.
Taniec liści – zabawy ruchowe w rytm muzyki;
Jak powstaje papier – prezentacja multimedialna;
Sposób na jesienną nudę – gry rozrywkowe na komputerze;
Zapoznanie się ze słowami i melodią piosenki Kasztanki ;
Zabawa muzyczno ruchowa Zbieramy grzyby;

28.09 – 02.10
Moje zdrowie w moich rękach

Kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia, nauki;
Rola odżywiania dla organizmu; Propagowanie uprawiania sportu, znaczenie ruchu na świeżym powietrzu;
Wpajanie zasad zdrowego trybu życia, racjonalnego odżywiania się oraz dbania o własne zdrowie;

Co sprzyja zdrowiu? – burza mózgów; Witaminki z sadów i ogrodów – pogadanka na temat darów jesieni i sposobów ich przechowywania; Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania;
Co i jak jeść, aby być zdrowym? – pogadanka tematyczna;
Rozmowa na temat praktycznego ubierania się na cebulkę;
Spotkanie z pielęgniarką na temat Jak dbać o zdrowie;
Stworzenie przez dzieci menu na temat Zdrowa żywność – zdrowe ciało;
Stworzenie przez dzieci menu na temat Wiem co jem;
Interpretacja wiersza List do dzieci;

Moje przybory toaletowe- wydzieranka z kolorowych papierków;
Wykonanie plakatu z różnorodnych materiałów Dbam o zdrowie;
Przywieszki przypominające o zasadach higieny;
Wykonanie gazetki tematycznej.
W zdrowym ciele zdrowy duch – praca plastyczna metodą dowolną;
Uśmiechnięte zęby mam – praca przestrzenna;
Konkurs rysunkowy związany z codziennymi czynnościami związanymi z higieną i zdrowiem;

Rozsypanka wyrazowa - układanie haseł dotyczących zdrowia i higien; Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów związanych z tematyką zdrowia ;
Rozwiązywanie zagadek o zdrowiu;
Gry planszowe według uznania ;
Krzyżówka pod hasłem Higiena to zdrowie;
Układanie rymowanek na temat zdrowego trybu życia;
Stworzenie przez dzieci obrazkowego menu na temat „Wiem co jem” ;
Zajęcia ruchowe (berek, zabawy z piłką, ćwiczenia równoważne na ławeczkach);
Sałatka owocowa i inne zabawy ruchowe;
Gry i zabawy na boisku szkolnym;
Zabawy na powietrzu: „Lokomotywa”, „Węzełek”, „Raz, dwa, trzy Baba-Jaga patrzy”, „Kolanko”;
Poranna gimnastyka gwarancją zdrowia – ćwiczenia na rozbudzenia ciała;
Gimnastyka przy muzyce;
Nauka zabawy ruchowo – muzycznej Gimnastyka na wesoło, Pingwin, Stonoga;
Oglądanie filmów edukacyjnych związanych z dbałością o higienę;
Wspólne śpiewanie piosenki pt. Myję zęby;
Zabawy przy
piosence. Głowa, ramiona, kolana, pięty;
Nauka piosenki Witaminki;
Kolorowe warzywa – praca w programie graficznym Paint.;
Nauka piosenki Mydło wszystko umyje.

05.10- 09.10
Tydzień opieki nad zwierzętami

Zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych. Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt na wsi, w dżungli oraz w zoo. Wdrażanie do przestrzegania zasad obchodzenia się ze zwierzętami.
Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt;
Uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych; Rozwijanie umiejętności opisywania zwierząt.
Jestem odpowiedzialnym opiekunem– pogadanka na temat zwierząt, jakie uczniowie mają w domu i zasad prawidłowej opieki nad nimi;
Interpretacja wiersza Kotek;
Czytanie fragmentów książeczki R. Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł koleją”;
-„Jak możemy pomóc bezdomnym zwierzętom?”– zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi;
Czytanie ciekawostek o zwierzętach z różnych źródeł; Słuchanie wierszy i opowiadań o życiu zwierząt;
„Mój przyjaciel pies” – praca plastyczna wykonana farbami;
- Wykonanie ulubionego zwierzątka metodą origami;
Moje ulubione zwierzę – technika dowolna;
Uzupełnianie konturów psa;
Praca plastyczna Zwierzę o jakim marzę ;
Orgiami – pieski, kotki, żabki.
Rybki w akwarium wyklejanka z kolorowego papieru;

Krzyżówki tematycznie związane ze zwierzętami. Odgadywanie nazw zwierząt po odgłosach, jakie wydają lub po ich ruchach.
Zabawa dydaktyczna: „Psie śpiewanie”.
Układanie i rozwiązywanie rebusów o zwierzętach.
Gra Memory – Zwierzęta ;
Rozgrywki warcabowe i szachowe – trening;
Gry i zabawy dramowe
Naśladujemy zwierzęta;
Układanie rozsypanek wyrazowych;
Zabawy dydaktyczne:
skojarzenia,
domino ortograficzne,
ciąg wyrazowy;

Zabawy zespołowe na boisku szkolnym: Uciekaj myszko do dziury, Gąski do domu, Krowa, Stary
Zabawy ruchowe – naśladowanie ruchów zwierząt;
Zabawy ruchowe Zmień miejsce: lisek, pies, kotek;
Zabawy na orientację Wiatr i liście, Wiewiórka do dziupli;
Zabawa ruchowa Berek – ogonek;
Zabawa Piłka w tunelu ;
Nauka piosenki: Puszek okruszek.
Tworzenie własnej prezentacji komputerowej: Nasze zwierzaki.
Słuchanie piosenek o tematyce zwierzęcej np. „Kundel Bury”, „Pies na medal”,
Wspólne pląsy i zabawy ze śpiewem;
Doskonalenie umiejętności piania na komputerze Mistrz Klawiatury;

12.10 – 16.10
Dzień Edukacji Narodowej

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej; Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz podkreślenie znaczenia pozostałych pracowników szkoły; Wyrabianie postawy szacunku do wszystkich pracowników szkoły;
Kształtowanie nawyków grzecznościowych ; Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych; Wdrażanie do pracy w grupie;
Pogadanka- Nasza Pani;
Rozmowy na temat pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły;
Redagowanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składanie życzeń. Czytanie wierszy dot. święta nauczycieli.
Interpretacja wiersza Abecadło;
Omówienie wiersza 
J. Tuwima Wszyscy dla wszystkich;
Ciche i głośne czytanie rymowanek;
Tworzymy wizerunek idealnego nauczyciela, wychowawcy - burza mózgów;
Pogadanka nt. roli świetlicy szkolnej – bezpiecznego miejsca zabawy, wypoczynku, rozwijania zdolności i umiejętności;
.
Wykonanie gazetki okolicznościowej;
Portret mojej pani malowanie farbami. Laurka dla naszej Pani - technika dowolna;
Portret nauczyciela - rysowanie kredkami;
Tulipan dla Pani/ Pana - technika orgiami.;
Serwetkowy bukiet - praca plastyczna;
Kwiatek dla nauczyciela przy użyciu bibuły i patyczków;
Wykonanie serduszka metodą decoupage ;
Zabawa rozwijająca kontakt i oswajanie się z innymi osobami Lustro;
Gra dydaktyczna Poznajemy różne zawody ;
Układanie puzzli;
Gry stolikowe: warcaby, szachy, quizy, kości ;
Zabawy w zapamiętywanie – ćwiczymy spostrzegawczość;
Gra dydaktyczna – wymyślanie wyrazów z określona liczbą liter ;
Gry i zabawy w małych grupkach (uczymy się wspólnej zabawy);
Zabawy ruchowe na powietrzu;
Konkurs w odbijaniu balonem;
Zabawa ruchowa ze śpiewem Trzy kółeczka;
Zabawa ruchowa Wyścig szczurów na czworakach;
Zabawa ruchowa Pająk i muchy.

Na czym gra pani od muzyki – zapoznanie z instrumentami w naszej szkole;
Wykonanie laurki, redagowanie życzen dla nauczyciela na komputerze.
Nauka piosenki Nasza pani- zabawa przy muzyce ;
Internet – źródło informacji. Wyszukiwarki, komunikatory internetowe ;

19.10- 23.10
Hobby i zainteresowania

Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną;
Pogłębianie wiedzy; Zachęcanie do dzielenia się wiadomościami z innymi;
Wyrabianie nawyku słuchania innych; Rozbudzenie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą; Kształtowanie postaw moralnych;
Rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej ;
Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego;
Pogadanka Czas wolny - jak go pożytecznie wykorzystać;
Zapoznanie dzieci z treścią wiersza D. Wawiłow pt. Wierszykarnia ;
Kim będę gdy dorosnę?– poznajemy zawody;
Gromadzenie słownictwa związanego z własnym hobby;
Pokaz / prezentacja własnych zbiorów swojego hobby;
Moje hobby malowanie farbami lub rysowanie kredkami;
Rzeźby z plasteliny – Moje ulubione zwierzątko;
Składanie samolotów techniką orgiami;
Praca plastyczna Czym interesują się dzieci;
Obrazek inspirowany muzyką poważną;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
Wykonanie elementów dekoracyjnych na gazetkę;
Moje akwarium
prace plastyczne;
Zabawy rozwijające zmysły: Gdybyś był ptakiem...,
Zgadnij co to jest, Rozpoznaj po dotyku;
Matematyczne łamigłówki;
Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej;
Gra w kalambury;
Mój konik, moje hobby przedstawienie własnych zainteresowań- pantomima, lub teatrzyk cieni;
Krzyżówki, zagadki, rebusy tematyczne związane z zainteresowaniami dzieci;
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wyścig w rzędach. Nasze ulubione zabawy - propozycje zabaw;
Gry zręcznościowe na boisku szkolnym i placu zabaw;
Ćwiczenia - Robisz tak jak ja;
Zabawy w kole : Chodzi lisek, Jedzie pociąg, Zmieni miejsce;

-Zabawy przy piosence „Woogie Boogie”. - Zabawy muzyczno – ruchowe;
Słuchanie ulubionej muzyki;
Swobodny taniec przy ulubionej muzyce;
Nauka piosenki Fantazja;
Zajęcia wyciszające przy spokojnej muzyce;
Konkurs szybkiego pisania na komputerze – organizacja konkursu;

26.10 – 30.10
Nasza świetlica
Święto zmarłych

Kształtowanie kultury współżycia w zespole.
Wdrożenie dzieci do przestrzegania regulaminu świetlicy ;
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zabaw;
Kształcenie wrażliwości na potrzeby innych, umiejętność dzielenia się z innymi.; Wyjaśnianie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.
Wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych;
Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.
Rozwijanie uczuć patriotycznych;

Rozmowy na temat poszanowania sprzętu w świetlicy, gier, zabawek;
Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie - nasze wspólne pomysły;
Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny – pogadanki na temat obchodów świąt; Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycja palenia zniczy.
Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.
Określanie nastroju aktualnej pogody i rozumienie pojęcia szaruga jesienna;

Znicz – malowanie farbami; Przygotowanie elementów do dekoracji świetlicy;
Święto Zmarłych w jesiennym krajobrazie - praca pastelami;
Rysunek akwarelą do wiersza Zaduszki;
Malowanie łuny (mokre w mokrym); Malowanie świecą, zamalowywanie farbami;
Parasol -odrysowywanie z szablonu, ozdabianie kolorowym papierem lub plasteliną ;
Gry i zabawy świetlicowe: warcaby, szachy, gry dydaktyczne;
Zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne z klockami lego i pudełek;
Rebusy, zagadki tematyczne;

Zabawa w skojarzenia Dokończ zdanie;
Układanie rebusów z obcojęzycznymi hasłami;
Scriba - gra słowna, głuchy telefon;

Zabawy interakcyjne: Co się zmieniło, Zmarznięte ręce;
Gry stolikowe;
Zabawy z różnymi elementami ruchu z piłką i skakanką; Zabawy ruchowe integracyjne- nawiązanie kontaktów w grupie ;

Zabawa ruchowa Kto prędzej dookoła;
Zabawa orientacyjno – porządkowa Kto pierwszy do chorągiewki;
Zabawy z elementem biegu;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej.; Słuchanie utworu A. Vivaldiego: Cztery pory roku, cz. 3, Jesień;
Ćwiczenia ruchowe i rytmiczne przy muzyce;
Słuchanie na dywanie muzyki relaksacyjnej;
Wspólne oglądanie filmów i bajek na DVD;
Gry zręcznościowe oraz rozwijające pamięć;

02.11 – 06.11
Książka – sposób na jesienną niepogodę

Zachęcanie dzieci do ciągłego korzystania z prasy dziecięcej i czytania książę; Rozwijanie wrażliwości u dzieci; Kształtowanie nawyków szanowania książek;
Przypomnienie zasad korzystania z bibliotek: szkolnej i miejskiej; Uświadomienie dzieciom ważnej roli bajek w życiu dziecka;
Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
Od karteczki do książeczki- rozmowa z dziećmi na temat „Jak powstaje książka? ;
Wizyta w bibliotece szkolnej;
Wspólne czytanie fragmentów książek dla dzieci z zasobów świetlicy;
Zapoznanie z sylwetkami sławnych pisarzy, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania wybranych baśni;
Projektowanie okładki ulubionej książki techniką dowolną; Ulubiony bohater z książki- wydzieranka;
Zakładka do książki - kolorowa mozaika z papieru;
Wspólne wykonanie mini książeczki i
komiksu: pisanie tekstów, wykonanie ilustracji, wykonanie okładek, złożenie komiksu;
W krainie krasnoludków, smoków, rycerzy...” praca plastyczna (technika dowolna);
Wykonanie ilustracji do wybranego utworu – technika dowolna.
Zabawa w księgarnię, bibliotekę, drukarnię (stemple literowe, cyfrowe i obrazkowe);
Konkurs czytelniczy Poznaj utwór po cytacie;
Quiz – Dobieranie tytułów książek do ilustracji;
Gry stolikowe związane z tematyką bajek;
Robimy porządki w świetlicowej biblioteczce ;
Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów dot. bajek i baśni ;
Wyścigi na wesoło wprowadzanie elementów współzawodnictwa;
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyrządami gimnastycznymi;
Przedmuchiwanie piórek- zabawa ruchowa;
Zabawy w sali rekreacyjnej ze skakankami i piłkami;
Turniej gier zręcznościowych;
Przeglądanie książek o tematyce muzycznej, książeczek dźwiękowych dla dzieci ;
Zabawy muzyczno - ruchowe.
Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem;
Praca z Power Point, wykonanie rysunku;
Zabawa umuzykalniająca w kręgu Dyrygent;

09.11-13.11
Polska nasza ojczyzna

Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej ;
Zapoznanie z legendami i faktami historycznymi dotyczącymi powstania Państwa Polskiego;
Uświadomienie potrzeby podtrzymania tradycji narodowych;

Zapoznanie z mapą Polski (stolica, najdłuższa rzeka, granice);
Jestem Polakiem – pogadanka;
Polska w legendach- czytanie przez nauczyciela wybranych legend;

Oglądanie albumów o Polsce.
Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”;
Przybliżenie uczniom symboliki barw narodowych i sztandaru szkolnego;
Prezentacja wiersza Janczarskiego Polska;

Projektowanie plakatu- Polska moja Ojczyzna (technika kolażu); Symbole narodowe wykonywanie flag z papieru i godła;
Wypełnianie konturów orła plasteliną;
Wykonanie gazetki okolicznościowej;

Warszawska syrenka – wyklejanka;
Odwzorowywanie w/g szablonu konturów mapy Polski- naklejanie obrazków ze zdjęciami miast;
Wydzieranka Godło;
Konkurs plastyczny: Moja mała i duża ojczyzna.
Zabawa z mapą Polski Wędrówki po Polsce; Zgadywanki, Co to za miasto? (prezentowanie widokówek i ilustracji z różnych stron naszego kraju);
Gry i zabawy z wykorzystaniem żołnierzyków;
Rozwiązywanie rebusów;
Gry planszowe, układanie puzzli;
Zagadki z Polską związane;
Zabawa orientacyjno – porządkowa Nocny stróż;
Nauka prawidłowej postawy podczas śpiewania hymnu;
Zabawy z różnymi elementami ruchu – doskonalimy krok marszowy i defiladowy;
Gry i zabawy na sali gimnastycznej ;
Zabawa ruchowa Wycieczka po Polsce;
Zabawa ruchowa w parach Siała baba mak;
Zabawa bieżna Płynie Wisła, płynie;

Słuchanie pieśni patriotycznych i melodii żołnierskich . Nauka słów i melodii„Hymnu państwowego”;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
Polonez – taniec narodowy;
Gry komputerowe zręcznościowe oraz rozwijające pamięć;
Doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą ;

16.11 – 20.11
Ptasie radio

Kształtowanie opiekuńczości wobec zwierząt;
Rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków zimujących w Polsce;
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich;
Doskonalenie sprawności manualnej;

Wspólna rozmowa na temat: Dlaczego ptaki odlatują od nas na zimę? ;
W jaki sposób pomagamy ptakom, które zimują w kraju;
Głośne czytanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii;
Oglądanie książek o ptakach, albumów;
Słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej pt. O gościach, co nie przyszli na ucztę;
Głośne czytanie wiersza Konopnickiej Kukułeczka;
Prezentacja wiersza J. Tuwima Ptasie radio;
Wykonanie papierowej składanki ptaka – orgiami;
Wycinanie z kolorowego papieru ptaków i innych leśnych zwierząt;
Praca plastyczna Ptaki odlatujące do ciepłych krajów;
Wykonanie gazetki tematycznej;
Praca plastyczna Karmnik dla ptaków;
Papieroplastyka
modelowanie ptaków z kolorowego papieru ;
Rysowanie po śladzie Do którego karmnika leci ptaszek;
Wydzieranka Jaskółka;
Bociany
- modelowanie z papieru i malowanie farbami plakatowymi;
Układanie i rozwiązywanie krzyżówek o ptakach;
Zagadki obrazkowe o ptakach;
Zabawa dydaktyczna O którym ptaku mówię?;
Dopasowywanie obrazków do nazw ptaków;
Układanie puzzli z wizerunkiem ptaków;
Zabawy stolikowe (gry planszowe, kości, klocki itp.);
Gra matematyczna Liczymy gawrony;
Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Ukryte ptaszki;
Zabawa w teatrzyk – inscenizacja wierszy o ptakach;
Zabawa ruchowa Ptasie klucze;
Zabawa ruchowa Spłoszone ptaki;
Zabawa ruchowa Głodne ptaki;
Zabawa orientacyjno – porządkowa Ptaki do karmnika;
Ćwiczenia oddechowe;
Gra w mini kręgle;
Zabawa integrująca Dłonie do dłoni;
Zabawa bieżna Gąski do domu;
Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem;
Wspólne oglądanie filmów i bajek na DVD;
Zabawa muzyczno – ruchowa Cztery grupy;
Pokaz multimedialny pt. „Ptaki zimą”;
rymowana gimnastyka;
Emisja filmu: Skrzydlaci przyjaciele lasu ;
Zgadywanka przyrodnicza: Jaki ptak wydaje ten dźwięk?”odtwarzanie z płyty CD;

23.11 – 27.11
Sztuka rozwiązywania konfliktów

Eliminowanie sytuacji stresowych przez tworzenie właściwej atmosfery zajęć, odpowiedniego stylu kierowania grupą; Kształtowanie nawyków grzecznościowych, budzenie szacunku do osób starszych;
Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy;
Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
Doskonalenie umiejętności rozróżniania postaw asertywnych, agresywnych i uległych ;
Pogadanka nt. Co to jest agresja, jak jej przeciwdziałać;
Dlaczego warto być miłym i uprzejmym -
burza mózgów;
Pogadanka na temat przysłowia Zgoda buduje, niezgoda rujnuje;
Moje zachowanie na
świetlicy pogadanka
z zaakcentowaniem
koleżeńskiej postawy
wobec innych dzieci;
Prezentacja i omówienie Bajki terapeutycznej o agresji;

Martwa natura malowanie farbami, pastelami;
Praca plastyczna Plansza uczuć- przedstawienie swoich portretów w różnych nastrojach.
Praca plastyczna – Niespodzianka dla kolegi;
Wykonanie plakatu Stop agresji!;
Komiks o tematyce przeciwdziałania agresji w szkole, na podwórku, w domu;
Praca plastyczna Jak sobie radzić z agresją;

Kapelusz pełen uczuć – pantomimiczne przedstawienie uczuć i sytuacji;
Gra dydaktyczna
Pokaż, co wyraża twoja buźka ;
Zabawa w kręgu Jestem osobą, która...." test niedokończonego zdania ;
Psychodrama Dwaj bracia";
Zabawa słowna Co widzę, myślę i czuję ;
Gra w kręgu Protestuję-akceptuję ;
Odgrywanie scenek Gadu gadu;
Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek związanych z tematem;
Zabawa dydaktyczna Dobre i złe zachowania;
Ćwiczenie integracyjne Drzewo darów;
Zabawa na rozładowanie emocji Zamiana miejsc;
Zabawa ruchowa Marionetki;
Zabawa integrująca grupę Szkoła śmiesznych kroków;
Zabawy z balonami na rozładowanie napięcia;
Zabawy integracyjne Okręt, Pomidor, Sałatka owocowa, Rozpoznaj emocje, ;
Ćwiczenia na sali gimnastycznej – elementy integracji sensorycznej;
­Zabawa rozładowująca
napięcie Balonowa
bitwa;
Zabawa dydaktyczna
Dziecko w studni;
Gra ruchowa
Zaczarowany staw;
­Zabawa Transport na
plecach
Zabawa Gorące
krzesło;

Utrwalenie poznanych piosenek ;
Wesoła gimnastyka przy muzyce ;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszającej;
Oglądanie bajki na DVD;
Zabawa - taniec Chodźcie wszyscy tu, do koła;
Kraina Dźwięków
Jaki to dźwięk?;
Słuchanie muzyki poważnej;

30.11 – 04.12
Andrzejkowe wróżby
Grudniowe tradycje: Barbórka

Wprowadzenie radosnego nastroju na zajęciach świetlicowych;
Przypomnienie i utrwalenie polskiej tradycji i obyczajowości związanej z andrzejkami;
Aktywizacja i integracja dzieci;
Kultywowanie tradycji związanych z obchodami zabaw andrzejkowych;
Wdrażanie do porządku podczas zabawy ;
Kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym: budzenie szacunku dla pracy górnika;

Pogadanka nt. wieczoru zwanego andrzejkami (wyjaśnienie dzieciom skąd ta tradycja , dlaczego nie należy sobie wróżyć na poważnie, żeby andrzejki traktować jako zabawę) ;
Odczytanie wiersza
D. Gellner Wieczór Andrzejkowy, omówienie tekstu;
Skarby spod ziemi rozmowa;
Słuchanie opowiadania nauczyciela poszerzającego wiadomości dzieci o wykorzystaniu węgla na podstawie wiersza „Węglowa rodzinka” M.Terlikowskiej;
Poznawanie znaczenia bogactw naturalnych- skarbów ukrytych w ziemi ( węgla kamiennego, soli, bursz czynu, złota, żelaza, miedzi) Ilustracje;
Górniczy strój– omówienie wyglądu munduru galowego górników i czapki ;

Portret czarownicy z kotem;
Kolorowanie obrazków związanych z wróżbami;
Wycinanki Duszki;
Wypełnianie bibułą sylwetki kota;
Czarodziejka – wycinanka z kolorowego papieru;
Dynie z pasków papieru – praca plastyczna ;
Malowanie węglem – W kopalni;
Praca plastyczna Wagoniki z węglem;
Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać górnika przy pracy – technika dowolna;

Wykonanie czapki górnika;

Wróżby i zabawy andrzejkowe:
Kim będę, wróżba z imienia, wróżby z karteczek; wróżenie z butów, Kubki przyszłości,Koło szczęścia; Magiczne cukierki; Szczęśliwy numer;
Zabawa dydaktyczna Tak czy nie ;
Zagadki tematyczne;
Krzyżówka z hasłem Andrzejki;
Karty pracy Górnik;
Układanie historyjek obrazkowych o pracy górników;
Układanie puzzli;
Gry wspomagające zapamiętywanie i koncentrację: Pamięć, Sowa mądra głowa, Memory;
Wpisywanie magicznych słów i układanie z nimi zdań;

Zabawy z balonami
Tańce w parach, balon w górze, balonowe wędrówki; łapanie balonów;
Zabawa ruchowa z gazetami przy muzyce
Gazeta jako czapka
Gazeta jako tarcza ;
Zabawa ruchowa przy muzyce Dziwne kroki;
Zabawa ruchowa, pt.: W kopalni;
Zabawa ruchowa
ciepło – zimno ;
Szukamy węgla- zabawa;
Zabawa ruchowa Węzeł;
Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali zabaw;
Zabawy muzyczno –ruchowe: Latający kapelusz,Taniec krzeseł, Taniec z balonami, Chmurka;

Gra muzyczna Rytmiczny głuchy telefon;
Pląsy przy muzyce dziecięcej;
Tańce: Nie chcę Cię znać, Choć kureczko tańcować”, Dwóm tańczyć się zachciało;
Projekcja filmu DVD z serii Rodzina Pytalskich- Skąd się wzięły węgiel i ropa;

07.12 – 11.12
List do Świętego Mikołaja

Wzbogacenie słownictwa i pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych ;
Poszerzanie wiadomości dotyczących zwyczajów związanych z postacią Św. Mikołaja w Polsce i w innych krajach;
Budzenie i rozwijanie ekspresji plastycznej;
Wytworzenie pozytywnych relacji miedzy uczestnikami zajęć, atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku;
Troska o estetyczny wygląd otoczenia – dbałość o ład i porządek oraz upiększanie i ozdabianie akcentami świątecznymi świetlicy;


Rozmowa kierowana Gdzie mieszka Mikołaj, kto mu pomaga rozdawać prezenty;
Zwyczaje związane z przyjściem Mikołaja; Czytanie ciekawostek o Św. Mikołaju z różnych źródeł; Czytanie bajki z podziałem na role; Redagowanie listu do Mikołaja, adresowanie kopert;
Przegląd prasy dziecięcej, głośne czytanie ciekawych artykułów;
Święty Mikołaj wśród dzieci- kolaż;
But na prezenty wyklejanie bibułą;
Kolorowe witraże- wycinanie w/g szablonu, klejenie;
Origami Choinki;
Wspólne rozłożenie i ubranie świetlicowej choinki;
Portret Świętego Mikołaja dowolną techniką;
Praca plastyczna Skarpeta na prezenty;
Praca plastyczna- orgiami płaskie „magiczne kółeczka i kwadraty”Mikołaj;
Kolorowanie pracy
Gdzie trafiają prezenty Świętego Mikołaja?
Świąteczne dekorowanie sali;

Rozsypanka obrazkowa Święty Mikołaj;
Quizz Co wiecie o świętym Mikołaju?;
Zabawy dydaktyczne:
skojarzenia,
domino ortograficzne,
Ciąg wyrazowy;
Gry świetlicowe –
nauka gry w warcaby;
Zabawy konstrukcyjne klockami Lego;
Zabawa ruchowa Zaprzęgi;
Zabawa Zapraszam do siebie tych, którzy;
Spacer
Rzucanie kulkami śniegu do celu;
Lepienie bałwana;
Zabawa ruchowa Pada śnieg ;
Gry i zabawy zręcznościowe Rzucanie do celu, rzucanie i łapanie piłek;
Zabawy ze skakanką;
Zabawa ruchowa Śnieżynki;
Gry i zabawy na sali gimnastycznej z wykorzystaniem piłek, kręgli, ringo;
Zabawa integracyjna Zmarznięte ręce;
Nauka piosenki Majki Jeżowskiej Kochany panie Mikołaju;
Oglądanie bajki o Świętym Mikołaju;
Zabawa przy muzyce Taniec elfów;
Zabawa ruchowo- umuzykalniająca Taniec dla Świętego Mikołaja;
Zabawa ruchowa do muzyki (Zima Antonio Vivaldi) – Taniec z gazetami;

14.12 – 22.12
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia

Utrwalenie wiadomości związanych ze świętami;
Rozbudzenie radosnego nastroju;
Zachęcanie do wykonywania świątecznych stroików i elementów dekoracji;
Nauka i doskonalenie redagowania życzeń świątecznych;
Budzenie szacunku do tradycji rodzinnego świętowania;
Rozwijanie twórczej inwencji plastycznej podczas wykonywania dekoracji i ozdób świątecznych
Wieczór wigilijny – rozmowy z uczniami o tradycjach i zwyczajach wigilijnych w ich domach;
Pogadanka - Skąd wziął się zwyczaj śpiewania kolęd?; Słuchanie i wspólne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce świąteczno – noworocznej; Redagujemy i składamy sobie życzenia świąteczne i noworoczne;
Noworoczne plany – swobodne wypowiedzi uczniów;

Choinka– wyklejanka z kół;
Karty świąteczne- przygotowanie elementów, wyklejanie; Wykonywanie ozdób choinkowych z bibuły, waty i innych materiałów;
Wycinanki Ażurowe gwiazdki ;
Wycinanie elementów i klejenie Szopki Noworocznej;
Pomagam w przedświątecznych porządkach – rysunek kredkami świecowymi;
Ilustracje o świątecznej tematyce wykonywane różnymi metodami plastycznymi;

Układanie i rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o
tematyce świątecznej i noworocznej;
Świąteczne drzewko- zabawa dydaktyczno- ruchowa ;
Gra dydaktyczna Opowiedz mi o..;
Zimowe zabawy- kalambury;
Kto pierwszy- ten lepszy- rozwiązywanie zagadek związanych z Bożym Narodzeniem;

Zabawa ruchowa Czerwone – zielone;
Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi;
Zabawa Dzieci w domkach, dzieci na spacer;
Lepienie bałwana - zabawa konstrukcyjna;
Zabawa ruchowa Lepienie bałwana;
Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa;
Zabawy ruchowe na powietrzu;
Zabawy ruchowe przy muzyce Pociąg z krzeseł do krainy Mikołaja, Śniegowa
zabawa ;
Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek ;
Nauka wybranej kolędy;

Zabawy rytmiczne przy muzyce.
Słuchanie i śpiewanie kolęd w wykonaniu Arki Noego ;
Emisja filmów związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem ;
Zajęcia literacko-komputerowe – układamy życzenia świąteczne, wyszukujemy wesołych życzeń na stronach internetowych;

Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2015 – 03.01.2016

STYCZEŃ 2016

04.01 – 08.01
Witamy Nowy Rok

Kształtowanie właściwego stosunku do tradycji i obrzędowości;
Poznanie przysłów ludowych związanych z nadejściem nowego roku;
Rozwijanie umiejętności samooceny i planowania swojej przyszłośc;
Rozróżnianie dobrych czynów od złych;
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej, kształtowanie postaw współdziałania w grupie rówieśniczej;
Utrwalenie nazw miesięcy i pór roku;

Jak spędziłem święta? –wypowiedzi uczniów. Wypowiedzi dotyczące swojej osoby i planowania przyszłości; Sporządzenie listy postanowień noworocznych; Słuchanie bajek, rozróżnianie dobra od zła, analizowanie morału bajki;
Zapoznanie z wierszem Dwunastu braci J Kirsta ;
Zapoznanie z przysłowiami na dany miesiąc, ilustracja do wybranego przysłowia;
Ciche czytanie tekstu Dary Nowego Roku ;
nBurza mózgów Z czym kojarzą się wam poszczególne pory roku oraz daty ich rozpoczęcia;
Dawne sposoby mierzenia czasu – różne rodzaje kalendarzy;
Rysunki kredą: Zima; Naklejanki z wykorzystaniem kartek świąteczno – noworocznych;
Wykonywanie Kalendarzyków na 2016 rok;
Rysowanie elementów symbolizujących 12 miesięcy;
Wykonanie albumu o zimie - praca grupowa;
Sztuczne ognie - malowane farbami.;
Konstruowanie Drzewka Marzen noworocznych ;
Wykonanie praca plastycznej Żegnamy stary, witamy Nowy Rok ;
Płatki śniegu – wycinanie nożyczkami.
Gry logiczne. Łamigłówki, rebusy, krzyżówki z hasłem Zima, Nowy Rok itp.;
Kalambury pt., Jaka to bajka?
Inscenizacja wybranej bajki;
Gra dydaktyczna – wymyślanie wyrazów z określona liczbą liter.;
Zabawa: Zgadnij, o jakim miesiącu, dniu myślę;
Zabawa Trzy magiczne przedmioty;
Krzyżówka- praca indywidualna, otrzymanie haseł: wiosna, lato, jesień, zima;
Rozsypywanka - dobieranie nazw miesięcy do pór roku ;
Raz, dwa,trzy – Baba Jaga patrzy- zabawa z elementem ruchu;
Zabawy na powietrzu Budowa igloo , Lepienie bałwana, rzuty śnieżkami;
Gry i zabawy stolikowe;
Zabawy ruchowe Taniec na stojąco, Pingwin;
Zabawa ruchowa Trzy królestwa;
Pękamy ze śmiechu – zabawy ruchowe z balonami ;
Spacery w okolicy szkoły;
Mini konkursy śpiewu piosenek o zimie; Słuchanie kolęd i pastorałek;
Zabawy ruchowe przy muzyce;
Słuchanie ulubionej muzyki dzieci;
Wspólne śpiewanie znanej piosenki Nowy rok;
Śpiew w kręgu z rytmicznym kołysaniem;
Zabawa w czarowanie przy piosence Czary – mary Klanzy;
Zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce dyskotekowej, dziecięcej i młodzieżowej
11.01 – 15.01
Świat w zimowej szacie

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Przypomnienie i utrwalenie znaków rzymskich od I do XII i nazw miesięcy.
Wdrażanie uczniów do stosownego ubierania się w zależności od aury.
Zapoznawanie z najbliższym środowiskiem naturalnym i zmianami w nim zachodzącymi w zależności od pory roku ;
Promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji.
Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – rozmowa kierowana;
Zima jako pora roku – charakterystyka, pogadanka na temat – skąd się bierze śnieg; Głośne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce związanej z zimą- wykorzystanie książek z Biblioteczki świetlicowej. Biblioteki szkolnej lub tekstów wyszukanych w Internecie;
Burza mózgów Odpowiedni ubiór zimą;
Zimowe dyscypliny sportowe – pogadanka, tworzymy listę znanych nam sportów zimowych, gromadzimy słownictwo dotyczące sportów zimowych;
Bałwanek ze sznurka, włóczki;
Zwierzęta zimą – kredki woskowe, pastele i drewniane;
Rysunki kredą: Zima;
Praca plastyczna Las zimą;
Praca plastyczna: Nasz ulubiony sport zimowy;
Praca plastyczna Bałwanek w szklanej kuli;
Praca plastyczna W górach;
Na sankach, na łyżwach, nartach, na rowerze itp;- wydzieranka;
Kostka do gry wykonanie formy przestrzennej wg wzoru ;

Sprawnie liczę – ciekawe ćwiczenia matematyczne;
Zimowe zabawy- kalambury;
Rozwiązywanie zagadek o zimie;
Gry stolikowe szachy, warcaby, bingo, bierki;
Gry karciane;
Zabawa dydaktyczna Prawda / fałsz;
Zabawa słowna ,,Lubię zimę..... ;
Atrybuty Pani Zimy” zabawa obrazkowa;
Rozsypanka obrazkowa Zima;
Wykonanie nowej gry planszowej o tematyce zimowej;
Zabawa z muzyką Taniec ze śniegowymi kulami;
Zabawy ruchowe
Na lodowisku, Zjazd na saneczkach;
Bitwa na śnieżki z papieru;
Zabawa z piosenką Huhu ha nasza zima zła;
Zabawy na śniegu: rzuty kulkami do celu,bitwa na kule,wydeptywanie ścieżek;
Zabawa ruchowa Lis i kury;
Zabawa ruchowa Łyżwiarze;
Gra ruchowa Wygibajtus;
Spokojne zabawy przy relaksującej muzyce;
Zajęcia muzyczno - ruchowe Tańczące śnieżynki;
Improwizacja ruchowo – muzyczna Wirujące śnieżynki;
Zabawa z piosenką Zima zła;
Słuchanie piosenek o tematyce zimowej;
Oglądanie filmu Epoka lodowcowa;
Zabawy muzyczne z instrumentami ( dzwonki, cymbałki, talerze);
Nauka piosenki Pędzą sanie;

18.01 – 22.01
Zimowe szaleństwa
Dzień babci, dzień dziadka

Promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji ;
Wdrażanie do utrzymywania tradycji obchodzenia uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;
Wzmacnianie więzi rodzinnych;
Uświadomienie dzieciom obowiązku opiekowania się ludźmi starszymi;
Wdrażanie do spójnych, wielozdaniowych wypowiedzi;
Wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań ;

Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie;
Pogadanka o potrzebie okazywania szacunku dla ludzi starszych;
Za co kochamy nasze Babcie i Dziadków ?- swobodne wypowiedzi dzieci;
Czytanie wierszy z okazji Dnia Babci i Dziadka;
Słuchanie opowiadania O. Hejny Zaczarowana babcia;

Kolorowanie scenek obrazkowych na temat zachowań niepożądanych w czasie wolnym;
Zimowe zabawy na śniegu- wycinanka;
Zimowe pejzaże – techniki dowolne (malowanie pastą, farbami, świecą, z użyciem kaszy manny, waty);
Praca plastyczna Niespodzianka dla Babci i Dziadka;
Drzewo genealogiczne mojej rodziny
praca plastyczna;
Zajęcia plastyczne – wykonanie okolicznościowych laurek dla dziadków i wpisanie do nich życzeń;
Kwiaty dla babci – wyklejanka

Praca z tekstem Drapieżne misie – poznanie zwyczajów białych niedźwiedzi, uzupełnianie zdań z lukami;
Rodzice naszych rodziców to...” – ćwiczenia utrwalające nazewnictwo związków pokrewieństwa w rodzinie;
Zabawa integracyjna: Gdy jestem...;
Słoneczko skojarzeń Porządkowanie skojarzeń związanych z dziadkami.
Rozwiązywanie zadań tekstowych;
Zabawa pantomimiczna Co robi moja babcia?;
Zabawy zespołowe na sali gimnastycznej„ Dwa ognie, Zbijak, Rzucanka;
Gry i zabawy zespołowe – Pająk i muchy, Liski;
Zabawy ruchowe z piłkami;
Zawody w minikręgle;
Zabawa interakcyjno-ruchowa W zaufanie;
Zabawy w/g zainteresowań uczniów w kącikach tematycznych;

Nauka piosenki Babcia czarodziejka;
Słuchanie piosenki Babcia od bajek dziadek od zagadek;
Śpiewanie piosenek o babci i dziadku;
Układ taneczny z wykorzystaniem przyborów: szarfy, piłki;
Zabawy rytmiczne przy piosenkach o tematyce zimowej;

25.01 – 29.01
Karnawał

Wyrabianie wrażliwości estetycznej ;
Wdrażanie do kulturalnego zachowania się na balu, zabawie;
Rozwijanie zdolności manualnych;
Umacnianie więzi pomiędzy uczestnikami zajęć świetliciowych;

Pogadanka o balach i zabawach karnawałowych w różnych krajach;
Bale karnawałowe – kiedyś i dziś – rozmowa kierowana;
Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi (tłusty czwartek, zapusty, podkoziołek);
Słuchanie i omówienie wiersza D. Gellner Karnawał ;
Bezpieczeństwo podczas zabaw - pogadanka ;

Wykonanie masek karnawałowych – własna inwencja twórcza ;
Przygotowanie ozdób karnawałowych – praca plastyczno – techniczna ;
Projektowanie kostiumu na bal przebierańców;
Wykonanie z krepy, tekturki i bibuły kotylionów ;
Wykonanie gazetki tematycznej;
Układanki Moda i modelki;
Układanie krzyżówek słownych (scrabble);
Zagadki pantomimiczne Kim będę na balu;
Gra dydaktyczna Niedokończone zdania;
Zabawy z imionami;
Puszka Pandory – zabawa z okręgu;
Rozsypywanka dobieranie nazw
miesięcy do pór roku;

Zabawa Jestem gwiazdą;
Ćwiczenia ruchowe z elementami pantomimy;
Krzesełka zabawa z muzyką;
Opowieść relaksacyjna Płatki śniegu ;
Zabawy integracyjna Ogon smoka, Kostka, Po mojej prawej ręce, Ludzie do ludzi, Perskie oko, Czyja to ręka;

Prezentacja multimedialna – Karnawał na świecie
Tańce i pląsy podczas balu karnawałowego;
Wspólne zabawy ze śpiewem ;
Przypomnienie poznanych pląsów- zabawa w grupie ;
Tańce indywidualne i grupowe ;
Konkurs odgadywania odgłosów słyszanych z głośnika – Mistrz Słuchu ;

01.02 – 14.02
FERIE ZIMOWE

15.02 – 19.02
Uwaga komputer! Uwaga Internet!

Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Ukazanie pozytywnego i negatywnego wpływu multimediów na człowieka;
Uświadomienie funkcji multimediów oraz ich wad i zalet;
Dostarczenie wskazówek na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;
Ustalenie zasad bezpiecznego surfowania po Internecie i poznanie zasad Netykiety.
Rozmowa kierowana z dziećmi na tematy:
Ile i jak korzystać z komputera, Internetu?; Zagrożenia wynikające z używania Internetu;
Burza mózgów Dlaczego Internet stanowi najbardziej atrakcyjne medium ?;
Prezentacja bajki edukacyjnej Mój przyjaciel Necio – omówienie;
Rozmowa z uczniami na temat Do czego używają telefonów komórkowych i Internetu;
Opracowanie Zasad odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych ;
Wykonanie plakatu ostrzegającego przed uzależnieniem od komputera, Internetu;
Praca plastyczna Moja ulubiona gra komputerowa;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu – gazetka tematyczna;
Praca plastyczna Ja przy komputerze;
Gry i zabawy stolikowe.
Gry zespołowe- kształcące zapamiętywanie i pamięć logiczną;
Pantonima W wolnym czasie lubię....:

Ćwiczenie Tajemnicze pudło;
Zabawa integrująca uczestników Pokaż, w jakim jesteś humorze;
Wspólne rozwiązywanie krzyżówki na tablicy;
Tajemnicze kolorowe koperty omawianie scenek z życia dotyczących zagrożeń korzystania z internetu;
Czy wiesz kto jest po drugiej stronie?– rozmowa w sieci”, „Pilnuj swoich zdjęć”, itp. – ćwiczenia grupowe uświadamiające zagrożenia wynikające z nieostrożnego surfowania w sieci i uczące prawidłowej reakcji w przypadku zagrożeń;
Gra ruchowa Tworzymy sieć;
Zabawy ogólnosprawnościowe na sali gimnastycznej;
Zabawa w pociąg. Wyścigi w rzędach;
Zabawa z kręgu Głuchy telefon;
Zabawy kształcące spostrzegawczość;
Zabawa Piekarz;

Zimowy spacer – lepienie bałwana;

Projekcja filmu Charlie i fabryka czekolady;
Ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu stron www związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu i innych przydatnych adresów;
Zabawy z klawiaturą – uzupełnianie arkuszy;
Nauka piosenki Fajnie w internecie;
Prezentacja multimedialna Dziecko w sieci;

22.02 – 27.02
Świat zabawek

Wdrażanie do właściwego korzystania z gier i zabawek;
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudza własność;
Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku;
Rozwijanie wyobraźni oraz sprawności manualnych;
Wyrabianie aktywnej postawy podczas zajęć
Co zrobić, aby nasze zabawki czuły się dobrze w świetlicy? Rozmowa kierowana;
Słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej Zgubione zabawki;
Pogadanka na temat poszanowania zabawek i ich roli w zyciu dzieci;

.Zadanie plastyczne Napraw zabawkę;
Moja ulubiona zabawka- wycinanie z kolorowego papieru;
Wyklejanie bibułą postaci misia;
Praca plastyczna Domek dla lalek;
Wykonanie latawców z listewek i bibuły;
Wykonanie kukiełki do miniteatrzyku;
Ciepło-zimno
zabawa dydaktyczna.;
Porównujemy długości zabawa dydaktyczna;
Układanie puzzli;
Gry planszowe Kopciszek, Jaś i Małgosia, Samoloty;
Porządkowanie zabawek świetlicowych;
Domino literowo- obrazkowe;
Zabawa na spostrzegawczość Która zabawka zmieniła miejsce?;
Zabawa dydaktyczna Uzupełnij zdania
Zabawa na powitanie Misiowy uścisk;
Zabawa ruchowa Marsz zabawek;
Zabawa integracyjna w kole: Pokaż swój ruch;
Zabawa ruchowa przy piosence Bal zabawek;
Zabawa ruchowa z elementami podskoku Przez skakankę;
Zabawa Magiczny trójkąt ;
Zabawa ruchowa Jestem zabawką;
Zabawa ruchowo- muzyczna Roboty;
Zabawa ruchowa Krasnoludki robią porządki;

Budzimy swoje ciało”- rozgrzewanie całego ciała przy muzyce;
Pada deszczyk przy akompaniamencie trójkąta;
Swobodny taniec przy muzyce;
Oglądanie bajki na DVD Toy Story;
Budowa stron internetowych ;
Zabawa z rytmem Gra na guzikach;

29.02 – 04.03
Sylwetki wielkich Polaków

Kształtowanie umiejętności korzystania ze słownika, encyklopedii;
Przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
Rozbudzanie poczucia więzi i dumy z własnego kraju, narodu ;
Rozwijanie zainteresowań malarstwem historycznym.
Każdy może odnieść sukces, każdy w czymś jest dobry! – rozmowa kierowana z dziećmi;
Rozmowa na temat sławnych Polaków ( Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, Adam Mickiewicz) Przybliżenie sylwetki sławnych Polaków, ich najważniejsze dokonania;
Wspólne oglądanie zdjęć i pocztówek przedstawiających znanych ludzi;
Praca ze słownikiem i encyklopedią- wyszukiwanie informacji o sławnych Polakach;
Prezentacja wiersza
W. Chotomskiej- Dzieci stawiają pomnik;
Czytanie wiersza Czesława Janczarskiego Żelazowa Wola;
Oglądanie reprodukcji obrazów J. Matejki,
Zapoznanie z treścią bajki Adama Mickiewicza Lis i kozieł ;
Moja dłoń odrysowanie dłoni i wpisanie na niej swoich talentów;
Wyklejanie kulkami z plasteliny portrety sławnego Polaka;
Improwizacja plastyczna do muzyki Chopina;
Wykonanie ilustracji do wybranego wiersza
Kopiowanie portretu Jagiełły;
Wykonanie albumu o wybranym sławnym Polaku;
Przedstawianie środkami plastycznymi własnych odczuć wywołanych muzyką Chopina lub poezją Adama Mickiewicza;

Rozwiązanie łamigłówki, której rozwiązaniem jest imię i nazwisko słynnego Polaka;
Samodzielne rozwiązywanie zadań tekstowych;
Quizz wiedzy o sławnych Polakach;
Krzyżówki tematyczne;
Rozwiązanie przeskakiwanki literowej z hasłem Jan Matejko;
Ćwiczenia gramatyczne: wskazanie w zdaniach czasowników ;
Dobieranie wiersza do ułożonej ilustracji;
Zabawy w rymowanie
Zabawne rymy;
Zabawa dydaktyczna Dodaj liczby, które chcesz;
Zabawa matematyczna Licytacja;

Zabawa Rakieta;
Zabawa ruchowa Budowanie obrazu;
Zabawa integrująca Kropelka deszczu ;
Zabawa ruchowa: Berek – lisek;
Gry drużynowe na sali gimnastycznej;
Ulubione zabawy ruchowe – propozycje dzieci ;
Zabawa ruchowa Wyścig pajaców;
Zabawa rzutna Piłka parzy;
Zabawa orientacyjno-porządkowa Powódź;

Wysłuchanie utworu muzycznego Polonez A-dur Chopina;
Pokaz multimedialny – portrety sławnych Polaków: M. Kopernik, F. Chopin, H. Sienkiewicz, J. Matejko, Jan Paweł II;
Pląs Ługi Bugi;
Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence Złota rybka;
Zabawa ze śpiewem Krasnoludki;
Nawiązywanie kontaktów za pomocą Internetu – jakie są zagrożenia– pogadanka;

07.03 – 11.03
Chcemy żyć w czystym środowisku

Rozwijanie aktywnych postaw wobec sprzątania najbliższej okolicy – ochrona środowiska naturalnego;
Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zagrażające środowisku ze strony człowieka;
Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody poprzez pogłębianie przeżyć dziecięcych;
Wzbogacenie słownika dziecka;
Przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań, by ograniczyć ilość śmieci ;
Rozmowa na temat ochrony środowiska, co możemy zrobić, aby je ochronić? ;
Woda, łąka, powietrze środowiskiem życia zwierząt – ciekawostki przyrodnicze ;
Dbamy o środowisko naturalne – burza mózgów.
Wysłuchanie wiersza pt. Opowieść Ziemi;
Prezentacja wiersza G.Koby Rzeczka ;
Działalność człowieka a stan środowiska - wykazanie zależności; Formy ochrony przyrody. Zasady zachowania się na terenach chronionych - rozmowa kierowana;
Czytanie wiersza Sznurek Jurka;
Rozmowa nt wiersza,
Praca plastyczna „Nasza ziemia” – plakat.
Jestem cząstką natury – wodą, ziemią, powietrzem – ekspresja twórcza;
Posprzątajmy świat – plakaty, praca w grupach ;
Plakat Czysta ziemia, czysta woda;
Praca plastyczna w dwóch zespołach: – pierwszy zespół Ziemia szczęśliwa, wesoła – drugi zespół Ziemia smutna;
Praca plastyczna – wypełnianie konturu Ziemi farbami plakatowymi – wykorzystanie koloru niebieskiego i zielonego;
Zajęcia plastyczno-techniczne Rybka wykonana z bezużytecznej płyty CD;
Zwierzęta i rośliny chronione – quiz przyrodniczy, zagadki;
Zdrowe drzewo - chore drzewo- pantomima;
Zabawa dydaktyczna Czy znasz te rośliny i zwierzęta;
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem: Segreguj śmieci;
Co to jest?– zagadka słowna;
Zabawa w grupach Zaczarowane ogrody;
Młody ekolog gra towarzyska w parach;
Środowisko woła o pomoc odgrywanie scenek;
Ekologiczne zawody Kto szybciej prawidłowo posegreguje, Rady na odpady,
Ćwiczenie Co zrobić
z ....;

Na ratunek Ziemi – zabawa ruchowa z elementem marszu;
Zabawa ruchowa z gazetami;
Zabawy na szkolnym placu zabaw;
Zabawy ruchowe Puste krzesło, Start rakiety, Ogień -woda -burza;
Zabawa ćwicząca refleks i spostrzegawczość Natura i śmieci;
Zabawy i gry ruchowe na boisku przygotowujące do gry w piłkę nożną;
Zabawa Czarodziejskie sprzątanie;
Zabawa ruchowa przy muzyce Samoloty;
Wysłuchanie piosenki Moja planeta - Majka Jeżowska;
Wykonanie projektu ulotki dotyczącej postawy proekologicznej;
Projekcja filmu edukacyjnego;

14.03 – 18.03
Uczymy się pięknie i mądrze żyć

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Uzmysłowienie dzieciom jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka;
Rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron;
Dokonanie autorefleksji i samooceny własnych zdolności, zainteresowań, predyspozycji fizycznych i zdrowotnych;
Budowanie pozytywnej atmosfery w grupie;
Wskazanie sposobów okazywania szacunku oraz wzmacnianie szacunku wobec siebie i innych;
Burza mózgów Jak rozmiesz termin „Robić coś z głową”?;
Pogadanka nt zwrotów grzecznościowych;
Czytanie wiersza M.Terlikowskiej Plotka;
Swobodne wypowiedzi dzieci nt. szkodliwości plotki;
Czytanie baśni Nowe szaty cesarza;
Mądrości ludowe ukryte w przysłowiach - prezentowanie przez nauczyciela przysłów ludowych i omówienie ich znaczenia;

Praca plastyczna Jacy jesteśmy;
Wykonanie zabawki Zygzak techniką origami;
Zaprojektowanie i wykonanie proporczyków z hasłami grzecznościowymi;
Drzewko naszych wartości – praca grupowa;
Zajęcia indywidualne – dokończ rysunek;
Wykonanie wizytówki z imieniem dowolną techniką;
Ilustrowanie przysłów dowolną techniką;

Uzupełnianie luk w tekście – ortografia;
Ćwiczenia dramowe Słuchaj i opowiedz innym;
Zabawa integracyjna Przyjacielski krąg;
Scenka dramowa Dlaczego nie wolno plotkować;
Zabawa Strojenie min;
Ćwiczenie Dokończ przysłowie;

Test „W czym jestem Mistrzem?;
Ćwiczenie Jacy mogą być ludzie?
Rozsypanka wyrazowa;
Karty pracy z ćwiczeniami utrwalającymi znajomość przysłów ;
Zabawa indywidualna Do czego służy...;
Krzyżówki z hasłem – przysłowiem ludowym;
Zabawa W wypożyczalni robotów;
Zabawy ruchowe z piłkami Zbijak, Wyścigi w parach po piłkę, Rzuty do celu;
Ćwiczenia uspokajające;
Zabawa ruchowa Prawda czy fałsz;
Zabawa Wykrywacz kłamstw;
Zabawa Szalone kroki;
Zabawa ruchowa Kamyczki;
Gry i zabawy ogólnosprawnościowe na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa Gąski i wilk;

Słuchanie audiobooków;
Gry taneczne na Playstation;
Prezentacja multimedialna Lista wartości;
Pokaz slajdów za pomocą programu Power Point;
Słuchanie piosenek dla dzieci;
Zabawa relaksacyjna z słuchaniem muzyki Układanki z serwetki;

21.03 – 23.03
Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające

Kultywowanie tradycji polskich poprzez przedstawianie dawniejszych zwyczajów oraz tradycyjnych sposobów zdobienia pisanek;
Zapoznanie dzieci z symbolami świąt Wielkanocnych;
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach;

Pogadanka nt Jakie znacie najważniejsze symbole świąt Wielkiej Nocy?;
Rozmowa na temat zgromadzonych przedmiotów związanych ze Świętami Wielkanocnymi (koszyczek, pisanki, baranek, bazie, stroik świąteczny, kurczaczek, zajączek, pocztówki świąteczne);
Prezentacja wiersza Pisanki Doroty Gellner;
Poprawne napisanie życzeń świątecznych i adresowanie karty lub koperty;
Święconka, śmigus – dyngus, pisanki – dyskusja na temat kultywowania tradycji w naszych domach. Jak spędzamy święta Wielkanocne;
Wykonanie elementów świątecznej dekoracji świetlicy;
Wielkanocny zajączek - wyklejanka;
Praca plastyczna Baranek z włóczki;
Pisanka dowolną techniką;
Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych;
Serwetki z bibuły;
Kolorowanki o tematyce wielkanocnej;
Praca plastyczna Zając z podarunkiem;
Praca plastyczna Palma wielkanocna;
Rysowanie – malowanie
Stół wielkanocny;
„Świąteczny zwierzyniec” kurczaczki, zajączki, baranki – różne techniki;
Krzyżówka wielkanocna;
Rozsypanka wyrazowa Wielkanoc;
Tradycyjne potrawy wielkanocne, zabawy w nakrywanie do stołu, wielkanocna dekoracja stołu;
Gry planszowe Żaby, O rety krety, Skaczące mapłki;

Zabawa ruchowa Kurczaki i kury;
Zabawa Złap moje imię;
Zabawa integracyjna Pomniki;
Gry sportowe na boisku szkolnym (zbijak, dwa ognie, badminton);
Zabawa ruchowa: Wiele nas łączy;

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy muzyce;
Wysłuchanie piosenki pt. ,Swięta ,święta biją dzwony;
Wspólny taniec Kaczuszki;
Zabawy muzyczno - ruchowe z piosenką Wiosna tuż, tuż;
Kraina Rytmów-powtarzanie rytmów;

24. 03 – 29.04

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

30.03 – 01.04
Wiosna w pełni

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody,
Zapoznanie z gatunkami wiosennych kwiatów;
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwiastunów wiosny;
Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody;
Doskonalenie sprawności umysłowych i manualnych;
Integracja uczniów;
Swobodna rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną; Prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów;
omówienie charakterystycznych oznak wiosny, wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”; Czytanie i analizowanie wierszyków i przysłów o wiośnie;
Swobodne wypowiedzi uczniów, na temat prac jakie wykonuje się w polu i ogrodzie wiosną;
Rozmowy z uczniami o najbliższej okolicy – co można zmienić, poprawić, posprzątać;
Wysłuchanie wiersza
Wiosenne porządki
W. Badalskiej;
Przeglądanie albumów z roślinami;

Papierowe motyle - wykonanie wiosennego elementu dekoracyjnego świetlicy;
Origami płaskie i przestrzenne ;
Wiosna w ogrodzie praca pastelami;
Kwiatowe witraże;
Praca plastyczna Wiosenny bukiet;
Dekoracje z bibuły- kwiaty, ptaki;
Pani Wiosna plakat;
Wypełnianie konturów krokusa;
Kolorowanie obrazków tematycznych;


Zabawa aktywizująca Mapy myśli;
Gry stolikowe Chińczyk, Młynek, Warcaby, Bierki;
Krzyżówki, rebusy, łamigłówki o tematyce wiosennej;
Wiosenne kalambury przedstawienie treści zadania ruchem i mimiką;
Rebusy, układanie zdań z wyrazami odgadniętymi z rebusów;
Odnajdywanie nazw zwierząt w innych słowach;
Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych;
Ćwiczenia językowe - wybór ze zgromadzonych wyrazów tych które pasują do słowa „wiosna” i umieszczenie ich w koszyku wiosny na tablicy;
Zabawa ruchowa Ogień- woda- burza;
Gry i zabawy ruchowo – zręcznosciowe Trzymaj – puść, Zaczarowana piłeczka, Mistrz zręczności;
Zabawa Złap bańkę;
Spacer po terenie szkoły;
Zabawa ruchowa Wiosenny deszcz;
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Zabawa Balonik;
Zabawa nawiązująca do wiosennych barw Kolorowe motylki;
Zabawa przy muzyce Chodzi wiosna;
Zabawa ruchowa Żaby i bociany;Zabawa z elementami tańca Zatańcz tak jak ja;
Spacer po sali w zwolnionym tempie w rytm słyszanej muzyki;
Roztańczone części ciała – zabawa muzyczna;
Nauka piosenki
Jestem ogrodniczka;
Prezentacja multimedialna Wiosenne kwiaty;
Słuchowisko: nagrania odgłosów zwierząt i innych dźwięków natury;
Wysłuchanie utworu muzycznego
A. Vivaldiego Cztery pory roku – wiosna;
Wykonanie quizu: Co wiesz o bocianie?(prezentacja w programie PowerPoint);

04.04 – 08.04
Wyprawa w komos


Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Poznanie i wzbogacenie wiadomości o budowie wszechświatu;
Poznanie wiadomości na temat przestrzeni kosmicznej;
Wyzwalanie pozytywnych emocji na zajęciach;
Pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności motorycznej;
Przeglądanie encyklopedii i leksykonów popularno-naukowych w celu wyszukania ciekawostek o Mikołaju Koperniku;
Rozmowa swobodna na temat wielkości wszechświata, jego tajemniczości i różnorodności;
Nauka wiersza o planetach;
Oglądanie ilustracji przedstawiających tematykę kosmosu;

Planety z plasteliny – praca manualna;
Praca plastyczna Rakieta kosmiczna;
Praca dowolną techniką Kosmos;
Budowanie rakiety według wzoru i według własnego pomysłu – z zapałek, pudełek, plasteliny, pasków papieru, figur płaskich;
Malowanie farbami plakatowymi pod wpływem wizualizacji;

Zabawa dydaktyczna - Budujemy układ słoneczny;
Wspólne rozwiązywanie krzyżówki;
Zabawa dydaktyczna – Wyprawa w kosmos;
Zabawa naśladownicza Dyrygent;
Układanie puzzli Star wars;
Praca z globusem - Doświadczenie – ruch wirowy i obrotowy Ziemi wokół Słońca;
Quiz z wiedzy o kosmosie;
Zabawa matematyczna Kolorowe gwiazdozbiory;

Zabawy ruchowe Ruch na orbicie, Planety, Czarna dziura, Astronauta;
Zabawa integracyjna Butelka;
Zabawa Komenda rakieta;
Zabawy na dywanie Raport zielonego ludka;
Zabawa orientacyjno-porządkowa Statki kosmiczne;
Zabawa ruchowa Podróżnicy kosmosu;
Projekcję filmu The Known Universe;
Zabawa przy piosence o rakiecie pt. Leć rakieto;
Relaksacja Podróż w przestrzeń kosmiczną;
Kraina Dźwięków- rozpoznawanie dźwięków;
Gry komputerowe W kosmosie;

11.04 – 15.04
Poznajemy różne zawody

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające

Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji;
Kształtowanie pożądanej postawy szacunku dla wszystkich ludzi bez względu na wykonywany zawód;
Rozwijanie
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; Wzbogacenie słownictwa związanego z wyborem zawodu i planowaniem odpowiedniej drogi kształcenia ;
Wysłuchanie i omówienie wiersza
J. Tuwima Wszyscy dla wszystkich;
Swobodna rozmowa z dziećmi na temat pracy zawodowej ich rodziców;
Rozmowa z dziećmi na temat: Kim chciałbym zostać?;
Spotkanie z pielęgniarką szkolną – zapoznanie uczniów ze
specyfiką zawodu;
Przeglądanie czasopism dla dzieci;

Kim będę gdy dorosnę – rysunek kredką;
Kolorowanie obrazków tematycznych Zawody;
Praca rodziców i innych członków rodziny – plakat;
Praca plastyczna Zawód który mi się podoba";
Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody - technika dowolna;
Praca plastyczna- dzieci rysują przedmioty związane z wymarzonym zawodem;

Zagadki dotyczące rozmaitych zawodów;
Zabawa pantomimiczna -Jaki to zawód?;
Krzyżówka Znam zawody;
Zabawa dydaktyczna Czarodziejska torebka;
Rozwiązywanie prostych działań matematycznych;
Rekwizyt do zawodu - praca w grupach;
Gra dydaktyczna Poznajemy różne zawody;
Zabawa tematyczna Chory synek;
Układanie zagadek i rebusów o zawodach naszych rodziców;
Zabawa ruchowa Fryzjer;
Zabawa Zamiana miejsc;
Zabawa ruchowo – naśladowcza Pracujemy razem;
Zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu;
Zabawa Kim będę?
Zabawy bieżne ze współzawodnictwem na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowo- twórcza z użyciem tamburyna Zawody;
Dzień dobry- pląs w kręgu;
Prezentacja multimedialna Jaki to zawód?;
Muzyczny spacer- zabawa ruchowa przy muzyce;
 Zabawa ruchowa przy muzyce Ojciec Wirgiliusz;

18.04 – 22.04
Zdrowie i higiena

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające

Kształtowanie u wychowanków właściwych zachowań prozdrowotnych; Wdrażanie o dbanie o własne zdrowie; Zwrócenie uwagi na potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu i znaczenia uprawiania sportu dla organizmu;
Podkreślenie konieczności mycia warzyw i owoców oraz zachęcanie do ich spożywania;
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
Znaczenie sportu dla zdrowia – rozmowa z dziećmi;
pogadanka na temat Dlaczego należy dbać o zdrowie?;
Jak powinien wyglądać dzień ucznia
? – zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku po lekcjach, ze zwróceniem uwagi na korzyści z częstego przebywania na świeżym powietrzu;
Stworzenie przez dzieci menu na temat Zdrowa żywność – zdrowe ciało;
Rozmowa na temat mycia rąk przed posiłkiem, konieczności picia ze swojego kubka;
Jak ustrzec się przed grypą ?- rozmowa kierowana ;
Konkurs rysunkowy związany z codziennymi czynnościami związanymi z higieną i zdrowiem;
Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności Moje ulubione owoce i warzywa;
W zdrowym ciele zdrowy duch plastyczna interpretacja powiedzenia;
Konkurs plastyczny
To służy zdrowiu. To szkodzi zdrowiu;
Plakat Talerz zdrowej żywności;
Uzupełnianie i kolorowanie Piramidy Żywieniowej;
Praca przestrzenna –owoce z bibuły;
Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce zdrowotnej;
Rozsypanka słowna o tematyce zdrowia i sportu;
Kalambury Sport i zdrowie;
Zabawa dydaktyczna Czarodziejski worek;
Rozwiązywanie zagadek o warzywach i owocach;
Zabawa dydaktyczna Co to jest?;
Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, układanie klocków lego;
Dary lasu, sadu i ogrodu
– zagadki tematyczne;
Zabawa dydaktyczna przy muzyce pt. Dbaj o czystość tak jak ja;
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Siedmiomilowe buty, Marsz w różnych kierunkach, Szukaj pary, Biegamy – przykucamy, Pogotowie ratunkowe, Biegamy – obracamy się, Woreczki, Berek z przysiadem, Komu trzeba się ukłonić
Gry i zabawy rekreacyjne na boisku szkolnym;
Zabawy integracyjna Kroki, Promienie słońca;
Słuchanie piosenek „Witaminki”, „Mydło lubi zabawę”;
Nauka zabawy ruchowo- muzycznej
Gimnastyka na wesoło, Pingwin, Stonoga;
Inscenizacja piosenki Sałatka jarzynowa;
Wspólna zabawa ruchowa przy piosence „Głowa, ramiona ... ;

25.04 – 29.04
Urok kwitnących sadów

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające

Zapoznanie z podstawowymi drzewami rosnącymi w sadzie, rozpoznawanie gatunków (grusza, jabłoń, śliwa itp.)
Wdrażanie do prawidłowego używania nazw drzew owocowych;
Stwarzanie okazji do porządkowania i klasyfikowania przedmiotów i zjawisk, dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między nimi; Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie;
Poznanie znaczenia owadów w sadownictwie-zapylanie;
Rozwijanie wyobraźni plastycznej;
Utrwalenie wiadomości o krajobrazie;

Jakie drzewa owocowe rosną w sadzie i ogrodzie? Pogadanka;
Prezentacja ilustracji drzew owocowych;
Wysłuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy: W. Domaradzkiego Kwietniu (frag.), T. Chwastek- Latuszkowej Kwiecień oraz M. Konopnickiej Jabłonka ;
Jak z kwiatka powstaje owoc - poznanie cyklu rozwojowego kwiatu jabłoni;
Poznanie cyklu rozwojowego motyla;

Kwitnące drzewko - wydzieranka.
Wiosna w sadzie- biedronka z plasteliny, motyl z papierka po cukierku i włóczki (formy przestrzenne). „Wiosenny spacer”- praca plastyczna. „Kwitnąca jabłoń”- wykonanie kwiatów z krepy i przyczepianie do gałązek drzewa w świetlicy.
Malowanie kształtów drzew ;
Rysowanie kredkami i wyklejanka z kuleczek bibuły W sadzie;
Praca plastyczna metodą frottage – malowanie farbą krawędzi tekturowych kawałków i odciskanie ich na kartce, tworząc kształt drzew;
Praca plastyczna- kolorowanie rysunku pszczoły;
Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną;
Rebusy, krzyżówki- w rozwiązaniu nazwy drzew owocowych; Układanie puzzli ze zwierzętami zamieszkującymi sady i ogrody;
Scenki pantomimiczne: Co robię w moim ogrodzie?;
Praca indywidualna Złóż obrazek z części;
Zabawa dydakt. ,Kwiaty drzew owocowych;
Rozwiązanie matematyczno – przyrodniczej łamigłówki;
Wiosenny spacer;
Zabawy ruchowe Pszczoły i kwiaty,
Zapamiętaj swoją parę, Słonko świeci – deszcz pada, Gorące krzesła, Piłka parzy;
Zabawa bieżna Kto złapie motyla?;
Zabawy na świeżym powietrzu na szkolnym placu zabaw;

Naśladowanie głosów przyrody: świergot ptaków, bzyczenie owadów, wietrzyk itp.; Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych do prezentacji muzycznych o tematyce„Wiosna w sadzie;
Śpiewanie piosenki pt.: W sadzie;
Zabawa rytmiczna – Kwiaty rosną, słońce świeci;

04.05 – 06.05
Łamigłówki mądrej sówki

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające

Kształtowanie logicznego myślenia i spostrzegawczości;
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;

Rozwiązywanie rebusów pod kierunkiem nauczyciela;
Samodzielne układanie zagadek;

Wiosenne kwiaty – dekoracja sali.
Kolorowanie rysunków o tematyce wiosennej;
Kolorowanie obrazka sowy;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
Układanie zdań z poznanymi wyrazami; Jakie zwierzęta ukryły się w słowach? – wspólne łamanie głowy;
Układanie krzyżówek o tematyce wiosennej – praca w grupach zadaniowych;
Łamigłówki matematyczne i zapałczane – praca w parach;
Gra dydaktyczna Tak lub nie;
Krzyżówka gra logiczna;

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
Zabawa ruchowa Ciepło – zimno;
 Ćwiczenia gimnastyczne – zabawy z piłką;

Zabawy ruchowe i rytmiczne przy muzyce;
Oglądanie filmów z kaset video i płyt DVD;
Ćwiczenia odprężające – rysowanie w powietrzu prawą ręką, lewą ręką prostych znaków i wzorów;
Zabawa rytmiczna Słonko po deszczu;

09.05 – 13.05
Europa da się lubić – poznajemy najciekawsze kraje europejskie

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Kształtowanie właściwego stosunku do własnego kraju i narodu;
Poznawanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej;
Kształtowanie świadomości europejskiej;
Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur;
Przybliżenie dzieciom idei integracji;
Kształtowanie sprawności manualnej;
Rozwijanie pamięci, koncentracji oraz umiejętności płynnego czytania;

Unia Europejska – co to takiego?- pogadanka;
Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej wyglądu i symboliki; Burza mózgów Co to jest integracja?
Wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej i przedstawienie legendy o Europie;
Rozmowa na temat krajów Unii Europejskiej (stolice, ważniejsze zabytki, tradycje, kultura, jedzenie);
Swobodne wypowiedzi dzieci Co mógłbyś powiedzieć o Polsce mieszkańcom innych państw?
Praca z atlasem ( wyszukiwanie państw europejskich, odszukiwanie państw sąsiadujących z Polską)
Zapoznanie uczniów z flagami krajów UE;

Kolorowanie flag wybranych państw UE;
Kolorowanka Kraje Unii Europejskiej;
Praca plastyczna Wieża Eiffla;
Praca plastyczna
Zabytek wybranego państwa UE;
Wykonanie Tulipana z bibuły;
Projektowanie paszportów wybranego kraju Europy i jego wizytówek;
Praca plastyczna Flaga Unii Europejskiej ;

Europa – odszukanie kontynentu – praca z atlasem i globusem;
Wykreślanka europejska;
Zagadki o krajach UE;
-Zabawa dydaktyczna Szukamy na mapie;
Quizz wiedzy o Europie;
Scenki improwizowane Słuchaj i opowiedz innym;
Praca w grupach Przedstawiamy państwu kraj;
Mapa skojarzeń Państwa UE;
Zabawy z gazetami Gazeta jako czapka, parasol, tarcza, tort;
Zabawa dydaktyczna Pociągiem przez kraje UE;
Europa na topie” – układanie rymowanek o Europie;

- zabawy z piłką ( zbijak,rzuty do celu, wyścigi po torze);
- zabawa ruchowa Zepsute roboty;
- zabawa integracyjna Przyjacielski krąg;
- zabawa w kręgu Walizka cioci Izy;
- zabawa ruchowa przy piosence Poszło dziewczę po ziele;
- zabawa Podróż balonem;
- zabawa w cyrk;
Zabawa ruchowa z elementem biegu i marszu –Marsz i bieg;

Wysłuchanie Hymnu Unii Europejskiej;
Zabawa muzyczno – taneczna Jedzie pociąg z daleka;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej i odprężającej;

16.05 – 20.05
Jestem dobrym kolegą, koleżanką

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające

Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie;
Podkreślanie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka;
Uświadomienie uczniom wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka;
Budzenie empatii czyli współodczuwania;
Uczenie konstruktywnych zachowań w grupie;
Kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych;
Kto to jest człowiek życzliwy? – burza mózgów;
Swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego człowieka - Jaki jest mój przyjaciel?;
Wspólne układanie wiersza o życzliwości;
Słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy J. Brzechwy . Samochwała. Skarżypyt oraz Tuwima „Ptasie plotki;
Dyskusja o cechach prawdziwej/go kolegi/koleżanki;
Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza List do kolegi E. Szelburg- Zarembiny;
Jak pomagać kolegom w trudnej sytuacji materialnej pogadanka;
Słuchanie opowiadania M. MolickiejBajka o dwóch ołówkach;

Praca plastyczna pt. Życzliwość - technika dowolna;
Praca plastyczna Mój przyjaciel;
Projektowanie i wykonanie emblematu pt. Jestem przyjacielem;
Wykonanie prezentu dla przyjaciela techniką orgiami;
Zabawa słowna Lubię Cię za to, że...;
Zabawa Nie szata zdobi człowieka;
Zabawa dydaktyczna Wędrujące serca;
Gra dydaktyczna To właśnie ja;
Ułożenie sylwetki dziecka z rozsypanki;
Zabawa w kole: „Mam koleżankę... /mam kolegę... podaruję jej... / podaruję mu...;
Psychozabawa Test przyjaciela;
Cechy przyjaciela – słoneczko;
Zabawy budujące zaufanie-
Zaufaj mi, Ślepiec, Równowaga, Krewni, Chińskie posągi,Krąg uczuć, Wieża kontrolna;
Zabawa integracyjna Oto mój kolega;
Zabawy z różnymi elementami ruchu w sali gimnastycznej i na dworze z piłką i skakanką;
Zabawa Komorki do wynajecia;
Zabawa z elementem ruchu, wspierająca jedność grupy: Myjnia samochodowa ;

Zabawy ze śpiewem: „Nie chcę cię znać” , „Podajmy sobie łapki”;
Śpiewanie piosenki „Najlepiej razem”, połączone z ruchem przy muzyce;
Zabawa Parząca chusteczka;

23.05 – 27.05
26 maja Dzień Matki

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Podkreślanie ważnej roli matki, ojca w rodzinie;
Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych; Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców; Wdrażanie zasad kultury, na co dzień;
Utrwalenie rozumienia pokrewieństwa w rodzinie;
Poznawanie i wdrożenie takich wartości moralnych jak szacunek, uczciwość, miłość, przyjaźń, mądrość;
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego;
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
Mama- wyjątkowe słowo na świecie swobodne wypowiedzi dzieci;
Układanie życzeń z okazji Dnia Matki;
Czytanie opowiadań wierszy związanych z tematyką dnia matki
(H. Ochockiej Obrazek dla mamy
i J. Kulmowej Mamy mamę) ;
Słuchanie opowiadania M. Rosińskiej Jak to w rodzinie;
Słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej Dobra ta chatka, gdzie mieszka matka;
Recytacja wybranych wierszy dla mamy;
Burza mózgów Jak n a co dzień pomóc mamie?
Układanie wiersza dla mamy;
Tworzenie Rodzinnego Kodeksu Dobrego Zachowania;
Pogadanka na temat zawodów wykonywanych przez rodziców;

Portret mojej mamy, mojego taty- rysunek kredką;
Zaprojektowanie i wykonanie laurki z życzeniami;
Korale – papieroplastyka;
Zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy;
Ramka na fotografię kompozycja przestrzenna;
Kwiaty dla mamy praca dowolną techniką;
Wykonanie portretu mamy metodą kolażu i przyklejenie ułożonych z rozsypanki życzeń;
Wykonanie serwetnika dla mamy;

Tworzenie rodziny wyrazu mama;
Dobieranka wyrazowa - cechy charakteru;
Kalambury – co robi mama?;
Dobieranie określeń Jaka jest Twoja mama?;
Zagadki ruchowe: inscenizacja zawodu wykonywanego przez mamę, tatę;
Zabawa w dom- pełnienie ról rodziców i dzieci;
Zagadki słowne dotyczące rodziny i domu rodzinnego;
Zabawa w kręgu Rymowanki – rozśmieszanki;
Zabawa grupowa Jakie znamy domy?;
Pomocna dłoń – sporządzenie listy zobowiązań;
Krzyżówka Rodzinna;
Ćwiczenie Niedokończone zdania;

Zajęcia sportowe na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa Zaginione rodziny;
Zabawa ruchowa Pieczenie ciasta;
Gry i zabawy na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa ze śpiewem Moja szczęśliwa rodzinka;
Zabawa ruchowa Murarz;
Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi;
Zabawa ruchowa Dom;
Zabawa ruchowa pt; Znajdź mamę
Poznanie i nauka piosenki
M. Jeżowskiej ,A ja wolę moją mamę;
Słuchanie piosenki Twoje święto dziś mamo;
Zabawa ruchowa przy piosence Kukułka – ilustrowanie ruchem rytmu;
Zabawa ruchowa przy akompaniamencie Cześć, hej!;
Wystukaj rymowankę w dowolnym rytmie
Dla mamy dla taty mamy piękne kwiaty
Dla taty dla mamy gramy i śpiewamy ;

30.05 – 03.06
Międzynarodowy dzień dziecka

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Zapoznanie się z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata;
Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej; Zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw;
Uświadomienie dzieciom, czym jest tolerancja;
Kształtowanie umiejętności rywalizacji sportowej zgodnie z zasadą fair-play ;
Poznanie znaczenia poszczególnych imion
Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów;
Pisanie listów do dzieci z innych krajów;
Pogadanka na temat poszanowania praw innych ludzi – wspólne ustalanie praw i obowiązków dziecka;
Słuchanie wiersza W. Osuchowskiej Dzień Dziecka;
Zbiorowe redagowanie życzeń dla dzieci z okazji ich święta;
Moja ulubiona zabawka- rysunek; Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka- technika dowolna; Dzieci z różnych stron świata- kolaż z wycinków gazetowych;
Portret mojego kolegi- malowanie farbami;
Plac zabaw moich marzeń – zajęcia plastyczne;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
- praca plastyczna Twarz dziecka z balonu;

Dobieranka literowa. Scriba- gra słowna. Domino literowoobrazkowe;
Zabawa dydaktyczna Uzupełnij zdania;
Zgaduj – zgadula odgadywanie ukrytych nazw;
Zabawy w zapamiętywanie ćwiczymy spostrzegawczość;
Historia mojego imienia – swobodne wypowiedzi uczniów;

Zabawy z hulahop, kręconki sznurem, skakanki, gum;
Zabawy ruchowe na boisku szkolnym; Konkurencje sprawnościowe;
Zabawa orientacyjno – porządkowa Czerwone – białe;
Zabawa ruchowa Pociągi;
Gra drużynowa Dwa ognie;
Zawody sportowe na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa Plątanina;
Zabawa ruchowa Rzeźba;
Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”- klaskanie i tańce w rytm muzyki; Zabawy ze śpiewem: „Mam chusteczkę”, „Chodzi lisek” ;
Nauka piosenki Puszek okruszek;
Słuchanie piosenek o zwierzętach;
Zabawy dzieci w innych krajach – prezentacja multimedialna;
Wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie - zabawy ruchowe przy muzyce;

06.06 – 10.06
Baśnie, bajki i legendy

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Zachęcenie dzieci do czytania legend i innych tekstów literackich;
Zainteresowanie historią, sztuką, tradycją swojego kraju ( poznanie legendy o warszawskim bazyliszku);
Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, pisania i czytania;
Zapoznanie dzieci z terminem legenda; Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) - z pokolenia na pokolenie;
Zapoznanie dzieci z najpopularniejszymi legendami: o smoku wawelskim, o królu Popielu, Bazyliszku, Warsie i Sawie;
Rozmowa z dziećmi nt. Moja ulubiona bajka;

Wykonanie kukiełek – praca plastyczna;
Łódeczka- praca metodą origami;
Wykonanie ilustracji do wybranej legendy;
Wykonanie ulubionej postaci z bajki-technika dowolna;
Kolorowanie rysunków - postacie z bajek;
Praca w zespołach Portret Bazyliszka;

Zabawy stolikowe (gry planszowe, kości, klocki itp.)
Zabawy dramowe – przedstawienie poznanych legend;
Rozsypanka wyrazowa;
Kto to taki? - nazwij bohaterów legendy;
Konkurs wiedzy o baśniach i legendach;
Bajkowe puzzle;

Zabawy drużynowe
na boisku szkolnym (bieg z piłką między kolanami, skoki na skakance, kozłowanie piłki, zbieranie fasolek);
Zabawa ruchowa Zabawa z bazyliszkiem;
Wesołe krasnoluki zabawa integrująca;
Gry i zabawy ruchowe integrujące grupę ( „Zamiana”, „Perskie oczko”, „Woźnica”, „Karty”, „Gorące krzesełka”
Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem;
Zabawa przy muzyce Taniec z łyżką;
Prezentacja bajek na Dvd O bazyliszku, Wars i Sawa;

13.06 – 17.06
Bezpieczne Wakacje

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające


Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji;
Ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem ;
Utrwalenie znajomości numerów alarmowych;
Wdrażanie do zachowania godnej postawy na obozach, koloniach Koleżeństwo podczas zabaw;
Wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.
Ważne telefony rozmowa z dziećmi o sytuacjach i konieczności korzystania z numerow;
Rozmowa z uczniami na temat różnych form spędzania letniego wypoczynku na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji;
Niebezpieczeństwa związane z pobytem w różnych miejscach w czasie wakacji – pogadanka;
Tworzenie listy wakacyjnych rad- burza mózgów;
Orgiami na bazie kwadratu – wykonanie pracy zgodnie z instrukcją i pokazem;
Praca plastyczna Lato;
Wykonanie modelu samolotu z papieru;
Odrysowywanie konturu mapy Polski z zaznaczeniem miejsc, które warto odwiedzić.

Scenki rodzajowe i sytuacyjne, jakie dzieci mogą spotkać podczas wakacji;
Układanie z rozsypanki zdaniowej zasad powiadamiania odpowiednich służb o zagrożeniu;
Prezentacja scenek przygotowanych przez grupy wg instrukcji;
Zagadki geograficzne: jakie to miasto? ;

Zabawa ruchowa z opowieścią
Zabawa dydaktyczna Nasza mapa;
Gry i zabawy na szkolnym placu zabaw;
Zabawy bieżne Pociągi, Samochody;
Zabawy sportowe na boisku szkolnym;
Gra w piłkę nożną na boisku;
Zabawy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego
Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki;

20.06 – 23.06
Witajcie Wakacje!


Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - techniczne

Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Rozwijanie umiejętności decydowania o swoich zainteresowaniach;
Umiejętność podejmowania decyzji co do spędzania czasu wolnego;
Rozwijanie wyobraźni twórczej za sprawą samodzielnie wykonanej kartki;
Rozwijanie zachowań empatycznych;
Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji;
Rozmowa na temat
W jaki sposób i gdzie planujesz spędzić wakacje? ;
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat – jak przygotować się do podróży, co zabrać do plecaka?;
Wysłuchanie wiersza Ewy Chotomskiej Plecak, torba i walizka;
Wypowiedzi na temat, jak zachować się na dworcu, w pociągu
Czytanie utworow
W. Chotomskiej Podróż samolotem, Pięć supełków;
- czytanie wiersza
J. Hocuba Wakacje;
Wykonanie nowej gry planszowej o tematyce wakacyjnych podróży;
Moje plany wakacyjne rysunek kredkami. Żegnaj szkoło na wesoło-technika dowolna.
Wykonanie czapeczki na wakacyjną wędrówkę.
Kolorowanki tematyczne;
Wspólna praca plastyczna Wymarzone wakacje;
Gry i zabawy planszowe;
Zabawy w teatrzyk; Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wakacyjnej;
Zabawa dydaktyczna Zasady bezpiecznych wakacji;
Układanie puzzli;
Gra dydaktyczna Moje skojarzenia;
Zabawa z mapą i globusem –
ustalamy trasę wycieczki;

Zabawy ruchowe Pociągi, Wirujący krąg, Krzesełka, Pająk i muchy, Murarz;
Gry i zabawy na placu zabaw;
Zabawy na dworze ze skakankami i piłkami;
Zabawy tematyczne;
Nauka piosenki Stokrotka- śpiew z ruchem;
Układanie układów tanecznych do słuchanych piosenek ;
Śpiewanie i słuchanie znanych piosenek o lecie np. Lato, lato, piosenek Pana Pero;
Zabawa ze śpiewem Kaczor Donald farmę miał;
Oglądanie filmu wideo: Uważaj niebezpieczeństwo;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.