X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29791
Przesłano:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne - metoda dramy

Scenariusz zajęć otwartych w Szkole Przysposabiającej do pracy
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
SOSW Jastrowie, Styczeń 2016
Prowadzący: Mariola Andrzejewska
Temat: Przysłowia i powiedzenia dotyczące miesięcy – wykorzystanie technik dramy.
Czas trwania: 45 minut

Metody: pokazowe, słowne, naśladownictwo, praktycznego działania, zabawa dydaktyczna, techniki dramy, elementy integracji sensorycznej

Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa,

Środki dydaktyczne: karty pracy, przygotowane plansze obrazkowo-wyrazowe z nazwami miesięcy, klej, kredki, mazaki

Cele poznawcze:
- kształtowanie umiejętności nazywania i pisania nazw miesięcy
- utrwalanie umiejętności przyporządkowywania miesięcy do różnych pór roku
- umiejętność opisu pogody występującej w danych miesiącach

Cele rewalidacyjne:
- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości
- ćwiczenie poprawnej wymowy
- rozwijanie percepcji wzrokowo - słuchowej
- usprawnianie koordynacji ruchowo-wzrokowej

Cele wychowawcze:
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie i integracji
- wzbudzanie motywacji i wiary we własne możliwości
- rozwijanie ekspresji i mowy pozawerbalnej


TOK LEKCJI
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Przywitanie
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Ustalenie bieżącej daty i pogody
Czas trwania części wstępnej : 5 min.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Ustalenie i zapis tematu lekcji.
Pogadanka na temat „Jakie lubimy miesiące?”
Czas trwania: 5 min.
2. Wprowadzenie powiedzeń o miesiącach poprzez metodę pokazu z użyciem improwizacji i ćwiczeń pantomimicznych. Poparcie pokazu przygotowanymi planszami z nazwą i ilustracją dotyczącą danego miesiąca.
np. „W marcu jak w garncu” – nauczyciel raz dygoce z zimna, raz rysuje ruchem ręki słońce na niebie lub improwizuje wiatr i deszcz. Następnie pokazuje planszę z ilustracją miesiąca i napisem „marzec”.
Czas trwania: 15 min.
3. Zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel przedstawia za pomocą wcześniej ustalonych, pokazanych znaków dany miesiąc, a uczniowie mają za zadanie odgadnąć, o jaki miesiąc chodzi. Jeżeli uczniowie mają trudności z odgadnięciem nauczyciel wzbogaca pokaz o dźwięki lub słowa. Uczeń, który zgadł, zastępuje nauczyciela i pokazuje kolejny miesiąc do odgadnięcia przez pozostałych członków grupy.
Czas trwania: 10 min.
4. Praca z przygotowanymi kartami pracy – „Jaki to miesiąc?”.
Zadaniem uczniów jest wklejenie karty pracy do zeszytu i przyporządkowanie podanych miesięcy do pór roku.
Czas trwania: 8 min.
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Podsumowanie zajęć - przypomnienie treści lekcji.
2. Ocena pracy i aktywności uczniów.
.
Czas trwania części końcowej: 2 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.