X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29789
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych w szkole specjalnej

Zajęcia pozalekcyjne

„SONG AND FUN”

usprawnianie procesów poznawczych z wykorzystaniem języka angielskiego

prowadzący
Mariola Andrzejewska

Rok szkolny 2015/2016

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Jastrowie

1.Tytułem wstępu.
„Song and fun” jest propozycją zajęć dodatkowych, bazujących na piosence i zabawie i jednocześnie łączących uczenie się języka z usprawnianiem procesów poznawczych.
Zostało dowiedzione, że nauczanie języka obcego przebiegające integralnie z pozytywnym oddziaływaniem na procesy poznawcze, czyli na percepcję, uwagę, pamięć, myślenie i język, i łączące informacje pochodzące z różnych kanałów zmysłowych, daje bardzo pozytywne rezultaty zarówno w ogólnym rozwoju jak i w nauce języka.
To polisensoryczne nauczanie ma na celu zaangażowanie wszystkich zmysłów ucznia oraz kanałów odpowiedzialnych za percepcję.

Zaangażowanie wzroku poprzez bodźce wizualne, takie jak ilustracje i realia oraz stosowanie zabaw interaktywnych, jest łączone z odbieraniem bodźców słuchowych (piosenka, muzyka, rytm, naśladowanie, używanie gestów i ruchu) oraz z bodźcami dotykowymi (działanie na konkretnych reprezentacjach nowych słówek) i z bodźcami kinestetycznymi (reagowanie całym ciałem – TPR- Total Physical Response, ruch fabularyzowany, elementy metody „Ruchu Rozwijającego”).

Do realizacji zajęć wykorzystywane są profesjonalne i niestandardowe pomoce dydaktyczne dobierane tak, aby stymulować nie tylko motywację do nauki języka, ale usprawnianie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Jest to nauka przez zabawę.

2. Adresaci programu.
Niniejszy program jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły specjalnej. Będzie realizowany w jednej grupie ośmioosobowej.

3. Czas trwania zajęć
Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2015/2016, raz w tygodniu w wymiarze 45 min. ( 36 godzin lekcyjnych).

4. Ogólne cele do realizacji w czasie prowadzonych zajęć „Song and fun”:
- uczenie i zapamiętywanie poprzez działanie
- rozwój sprawczości, wyobraźni i kreatywności
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
- wzbogacenie przeżyć i doświadczeń poprzez słowo i ruch
- kształtowanie świadomości własnej osoby i swojego ciała

5. Treści programowe.
Zajęcia obejmują następujące bloki programowe, z których każdy będzie zawierał 4 godziny lekcyjne z danej grupy tematycznej:
1) Witaj, żegnaj i zaśpiewaj razem z nami
2) Dżungla, farma, dom i las czyli zwierzęta wokół nas”
3) Kolory, literki i cyferki dla Ciebie w plecaku mam
4) Grudniowa świąteczna aura i inne zjawiska pogodowe
5) Jaki miesiąc, jaki dzień???
6) Wiem co jem
7) Ile czego masz?
8) Dom moich marzeń
9) Żółte wakacje czyli wakacyjne śpiewy, zabawy i trele

6. Cele szczegółowe.
Cele edukacyjne:
-rozbudzenie zainteresowania językiem
-efektywna nauka wyrazów i zwrotów w języku angielskim

Cele terapeutyczne:
-rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej

Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

7. Umiejętności uczniów.
Uczeń:
- zna zakres omawianego w trakcie realizacji bloków tematycznych słownictwa
- poszerzył swoje słownictwo w języku polskim i angielskim
- zwiększył świadomość swojego ciała, ekspresję i umiejętność mowy pozawerbalnej
- poprawił funkcje percepcyjno-motoryczne

8. Środki dydaktyczne.
W trakcie realizacji każdego bloku programowego i zgodnie z zasadą kreatywnej nauki poprzez zabawę, będą wykorzystywane piosenki angielskie, zabawy ruchowe, polsko-angielskie zagadki językowe, karty obrazkowe oraz wybrane techniki dramowe, takie jak: „co jest w środku?”, „Simon mówi...”, czy ruch i pantomima.


Załącznik nr 1
ZGODA NA ZAJĘCIA

Zajęcia pozalekcyjne„SONG AND FUN”-usprawnianie procesów poznawczych z wykorzystaniem języka angielskiego,
prowadzący Mariola Andrzejewska
Rok szkolny 2015/2016
SOSW Jastrowie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................ w cotygodniowych zajęciach: SONG AND FUN” -usprawnianie procesów poznawczych z wykorzystaniem języka angielskiego. Zajęcia będą odbywały się w każdą środę w godzinach: 15.00 – 15.45, w sali 226.
Główny cel zajęć to zabawa i piosenka oraz poznawanie języka angielskiego w zabawie.
WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNE PRZYBYCIE DZIECKA DO SZKOŁY I POWRÓT DO DOMU PO ZAJĘCIACH.

........................................ ........................................
data podpis rodzica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.