X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29783
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci 5-cio letnich

Scenariusz zajęć z języka angielskiego.

Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola.
Temat zajęć: Nauka piosenki „The wheels on the bus”. Zabawa ruchowo-naśladowcza. Utrwalenie nowego słownictwa i liczb w języku angielskim. Wykonanie KP3.

Cele ogólne:
- utrwalenie posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: Good morning!/ Hello!/ How are you today?/ Have a nice day!/ Thank you and goodbye!,
- utrwalenie poznanych wcześniej nazaw kolorów: red, blue, white, black, orange, brown, green,
- utrwalenie liczb 1-6: one, two, three, four, five, six,
- poznanie nowego słownictwa: bus, wheels, wipers, doors, people, horns, all day long,
- poznanie nowych wyrażeń w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych: round and round, swish, swish, swish, open and shut, up and down, beep, beep, beep,
- poznanie nowych zwrotów i wyrażeń : I can see...(a blue bus)/ all through the town,
- słuchanie języka codziennej komunikacji: Good morning (children). Hello (kids). How are you today? Have a nice day. Let's sing a song! Very good, thank you. Do you remember...? Favourite colours. Let's say...Together. Look, listen and repeat! Look! Listen! Touch the...! Let's count...! Follow my gestures. Thank you for the lesson. Goodbye.

Cele operacyjne
Dziecko:
- potrafi użyć: I can see...(a blue bus),
- potrafi nazwać 2 środki transportu: bus, car,
- wskazuje i rozumie: (orange) car, (brown) train, (green) bike, (blue) bus,
- rozumie: The wheels go round and round / The wipers go swish, swish, swish / The doors go open and shut / The people go up and down / The horn goes beep, beep, beep / All day long.

Metody pracy:
- oglądowa,
- czynna,
- słowna.

Formy pracy:
- zespołowa,
- indywidualna.

Środki dydaktyczne: karty obrazkowe (flashcards) przedstawiające kolory (czerwony, niebieski, biały, czarny, pomarańczowy, brązowy, zielony, autobus), płyta audio (Cdd 3, Cdd 7, Cdn 6), Wyprawka, karta 1, Karty pracy, karta 3.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie piosenką „Hello!”

2. Prezentacja nazw kolorów za pomocą kart obrazkowych.
N. przypomina znane już dzieciom nazwy kolorów.
N. (pokazując karty obrazkowe): Czy pamiętacie ulubione kolory bociana Bartka? Do you remember Bartek's favourite colours? Let's say them together!
Red, blue, white, black.
N. (prezentując nowe kolory): What about these colours? Look, listen and repeat!
Orange, brown, green.

3. Prezentacja nazw środków transportu za pomocą kart obrazkowych.
N. (pokazując kartę z pociągiem): Look! This is a train! This is a brown train. Yes, I can see a brown train.
Tak samo N. postępuje z pozostałymi kartami przedstawiającymi środki transportu.

4. Nauka piosenki ruchowej „The wheels on the bus”.
N. prezentuje nowe słownictwo, wskazując na części kartonowego autobusu (W1). Każde dziecko trzyma swój kartonowy autobus i naśladuje gesty N.
N. Look at the bus. Can you see the wheels? (Wskazuje na koła). Touch the wheels! Let's count the wheels: one...two...three...four! Four wheels! Please repeat: four wheels!(Dzieci powtarzają za N. nowe wyrażenia).
N. (wskazując na wycieraczki): Look at the wipers. Can you see the wipers? Touch the wipers! Let's count the wipers: one...two...! Two wipers! Please repeat: two wipers!
N. (wskazując na drzwi): Look at the doors...jw.
N. (wskazując na postaci): Look at the people...jw.
N. (wskazując na trąbkę/klakson): Look at the horn...jw.
N. Nauczymy się teraz piosenki o wesołym autobusie. Look at me. Listen and follow my gestures.
Podczas nauki gestów do piosenki dzieci siedzą na dywanie.
N.: The wheels (koła) on the bus go round and round, round and round! (Wykonujemy tzw. młynek rękami).
The wipers (wycieraczki) on the bus go swish, swish, swish! (Wykonujemy ruchy podobne do ruchu wycieraczek samochodowych).
The doors (drzwi) on the bus do open and shut, open and shut! (Rozchylamy szeroko ręce na słowo: open i składamy je razem na słowo: shut).
The people (ludzie) on the bus go up and down, up and down! (Wstajemy i siadamy).
The horn (trąbka) on the bus goes beep, beep, beep! (Składamy dłoń w tutkę, otwieramy i zamykamy).
Zachęcamy dzieci do powtarzania tekstu piosenki i naśladownia ruchów. Każdą zwrotkę kończymy strofą: All day long.
Kolejnym etapem nauki piosenki jest odtworzenie nagrania i wykonywanie gestów w trakcie słuchania. (Cdd7)
.
5. Zabawa w wykonywanie gestów do tekstu piosenki.
N. mówi fragment tekstu piosenki, a dzieci mają wykonać odpowiednie gesty, np.:
N.: The people on the bus go up and down! (Dzieci powinny wstać i usiąść).
N.: The doors on the bus go open and shut! (Dzieci powinny wykonać gest otwierania i zmykania drzwi). Tak samo do końca piosenki.

6. Zabawa w odgadywanie znaczeń gestów.
N. pokazuje różne gesty ilustrujące treść kolejnych zwrotek. Dzieci mają nazwać po angielsku to, co przedstawiają gesty, np.:
N. pokazuje gest ilustrujący ruch wycieraczek i zadaje pytanie: What's this?
Dz.: The wipers! (The wipers on the bus!)
N. pokazuje gest ilustrujący ruch kół autobusu i zadaje pytanie: What's this?
Dz.: The wheels! (The wheels on the bus!) itd.

7. Ćwiczenie z KP 3.
Każde dziecko ma przed sobą KP 3. N. tłumaczy pierwsze polecenie. Prosi dzieci, aby przyjrzały się pojazdom w czerwonej ramce i wysłuchały nagrania. Podczas słuchania mają wskazać pojazd, którego nazwę usłyszą. N. włącza nagranie i kontroluje pracę dzieci (Cdn6). Po wysłuchaniu całości nagrania N. zachęca dzieci do samodzielnego powtórzenia nazw pojazdów.

8. Ćwiczenie z KP 3.
Dzieci wykonują kolejne ćwiczenie na KP 3. N. czyta dzieciom polecenie – dzieci liczą kolejne pojazdy i kolorują je – pierwszy samochód na pomarańczowo, drugi autobus na niebiesko, trzeci pociąg na brązowo i czwarty rower na zielono. N. monitoruje ich pracę.
N. podchodzi kolejno do dzieci i wskazując na dany element zadaje pytanie o nazwę koloru lub środek transportu. Dziecko powinno odpowiedzieć: This is a train / This is a green bike / Blue / Orange itd.

9. Nauczyciel na zakończenie zajęć przyznaje dzieciom punkty za zachowanie.

10. Zakończnie zajęć. Nauczyciel dziękuje dzieciom za zajęcia i życzy im miłego dnia.
Dzieci żegnają się z nauczycielem.
N: Thank you for the lesson. Have a nice day.
Dz.: Thank you!
N.: Goodbye!
Dz.: Goodbye!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.