X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2969
Przesłano:

Scenariusz zajęć: Bezpieczne ferie - przypomnienie i omówienie podstawowych zasad

1.TEMAT ZAJĘĆ: Bezpieczne ferie – przypomnienie i omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

2.TERMIN REALIZACJI: 27.01.2009r.

3.GODZINA: 16.30

4.PROWADZĄCA: Edyta Berbecka

5.CELE OGÓLNE:
a)przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
b)kształtowanie zaradności życiowej podczas radzenia sobie w sytuacji zagrożenia – nauka składania meldunku o wypadku

6.CELE SZCZEGÓŁOWE:
wychowanki:
a)znają zasady poruszania się po drodze
b)znają wybrane znaki drogowe
c)wiedzą, że w warunkach złej widoczności stosuje się znaki odblaskowe
d)potrafią wybrać właściwe miejsce do zabaw zimowych
e)dostrzegają niebezpieczeństwo grożące podczas zabaw w nieodpowiednich miejscach
f)znają numery alarmowe, oraz wiedzą jak złożyć meldunek;
g) aktywnie uczestniczą w tworzeniu regulaminu bezpiecznych ferii
h)potrafią współpracować w grupie

7.METODY PRACY:
a)słowna: (rozmowa kierowana, pogadanka, burza mózgów, objaśnienie, recytacja, śpiew)
b)oglądowa: (pokaz filmu, plansz)
c)praktyczna ( drama -ćwiczenia praktyczne składanie meldunku)

8.FORMY:
a)indywidualna
b)zbiorowa

9.POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a)film video „Odblaskowe pierwszaki”, -7minut
b)„Całoroczna podróż” – M. Bober-Pełzowska, H. Makowska-Zegadło
c)plansze przedstawiające zabawy na śniegu i lodzie.
d)tablica magnetyczna,
e)znaki drogowe,
f)plansze,
g)ilustracje,
h) papier, kredki, mazaki,

10. PRZEBIEG ZAJĘĆ:
a) zebranie grupy, wytworzenie atmosfery zaciekawienia i gotowości do pracy
b) przedstawienie tematu i celu zajęć
c)pokaz filmu video „Odblaskowe pierwszaki” (film trwa 7 min.). Omówienie treści filmu, zadawanie wychowankom pytań kontrolnych na temat obejrzanego filmu
d)swobodne wypowiedzi uczniów na temat zagrożeń, jakie niesie człowiekowi zimowa pogoda.
e) Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, układanie zdań rozkazujących.
f) Odczytanie i wspólne omówienie przez wychowanki wiersza „5 zasad przechodzenia przez ulicę”.

Chcesz przejść na drugą stronę,
miej otwarte oczy.
Stań na skraju chodnika,
nim na jezdnię wkroczysz.
Spójrz najpierw bacznie w lewo.
O, tak właśnie – brawo!
Teraz z kolei szybko
zwróć oczy na prawo.
Jeszcze raz popatrz w lewo.
Świetnie! Doskonale!
Jezdnia wolna? Idź szybko
I nie bój się wcale!

g) Oglądanie i omawianie plansz przedstawiających zabawy dzieci na śniegu i lodzie.
h) Głośne odczytanie przez nauczyciela krótkiego opowiadania pt.,”Prezent” Wspólna próba oceny postępowania Piotrka, oraz dzieci i dorosłych podczas wypadku chłopca.
Układanie odpowiedzi na pytanie „Co należy zrobić w takiej sytuacji?”.
i) Przypomnienie numerów alarmowych ( policja, pogotowie, straż pożarna).
j) Drama – składanie meldunków przez obserwatorów zdarzenia ( miejsce wypadku, charakterystyka zdarzenia, dane o zgłaszającym).
k) wspólne sformułowanie regulaminu bezpiecznych ferii,
- Wykonywanie ilustracji do poszczególnych punktów regulaminu, staranne zapisanie najważniejszych punktów.
l) podsumowanie zajęć , rozmowa z dziećmi o przebiegu zajęć – ewaluacja
Pytania do dzieci:
czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?
Co najbardziej się wam podobało?
Czy zapamiętałyście numery telefonów alarmowych?
Czy pamiętacie jakie dane należy podać podczas składania meldunku o zaobserwowanym zdarzeniu?
ł) Podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach - zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.