X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29641
Przesłano:
Dział: Samoocena

Arkusz samooceny nauczyciela

ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA

I. Metryczka
1. Nazwisko i imię .......................................

2. Stopień awansu zawodowego ............................

3. Przydział godzin ......................................

II. Uzyskane formy doskonalenia zawodowego:
1. W ramach WDN ...............
........................................
........................................
2. W ramach doskonalenia zewnętrznego:

........................................
........................................
........................................
........................................
III. Wkład w doskonalenie jakości pracy szkoły:
1.Organizacja konkursów (wewnątrzszkolnych, miejskich,
ogólnopolskich ........................................
........................................
........................................
........................................

2. Realizacja programów i projektów ogólnodostępnych
oraz programów własnych zatwierdzonych przez RP
........................................
........................................
........................................

3. Prowadzenie koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych
........................................
........................................
........................................
........................................

IV. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem (w tym
prowadzenie zajęć otwartych)
1. Z nauczycielami ......................................
........................................
........................................
........................................

2. Ze studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne
........................................
........................................
........................................ V. Organizacja zajęć poza szkołą:
1.Zajęcia biblioteczne, muzyczne, plastyczne,
teatralne, zdrowego żywienia, sportowe
........................................
........................................
........................................
........................................
2. Wycieczki i zajęcia turystyczno-krajoznawcze
(autokarowe, piesze, rowerowe)
........................................
........................................
........................................ VI. Opracowanie dokumentacji szkolnej (w tym: modyfikacja,
ewaluacja i tworzenie nowych dokumentów)
........................................
........................................
........................................

VII.Opracowanie publikacji, referatów, sprawozdań i
przedstawienie ich szerszemu gremium
(np. na posiedzeniach RP, zespołach samokształceniowych
w prasie, na portalach internetowych)
........................................
........................................
........................................
........................................
VIII. Sukcesy dydaktyczno - wychowawcze:

1. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
międzyszkolnych i ogólnopolskich
........................................
........................................
........................................

2. Laureaci konkursów i olimpiad szkolnych,
........................................
........................................
........................................
3. Szczególne wyróżnienia uczniów
........................................
........................................
........................................
........................................

IX.Gromadzenie pomocy naukowych (w tym: wykonywanych we
własnym zakresie)
........................................
........................................
........................................
........................................
X.Promocja osiągnięć uczniów (wychowanków) oraz placówki:

........................................
........................................
........................................
........................................

XI. Współpraca z rodzicami, instytucjami działającymi na
rzecz oświaty i innymi
........................................
........................................
........................................
........................................

XII. Osiągnięcia własne nauczyciela (również pozaszkolne)
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
XIII. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego
........................................
........................................
........................................
........................................


....................... ........................
(miejscowość i data) (podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.