X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29536
Przesłano:

Spotkanie z samogłoskami. Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z UDZIAŁEM RODZICÓW

Temat zajęć: Spotkanie z samogłoskami

Termin: 17.11.2015r.

Grupa: VII Wiek dzieci: 3 lata

Miejsce: przedszkolna sala gimnastyczna

Osoby prowadzące: Agnieszka B. – nauczycielka gr. VII
Anna D. – nauczycielka gr. VII
Weronika J. – nauczyciel wspierający
Anna P-G - logopeda

Cele ogólne:
• usprawnianie narządów mowy,
• usprawnianie procesów lewopółkulowych,
• nauka odczytywania samogłosek.

Cele terapeutyczne:
Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
• poprawnie wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy tor oddechowy
• identyfikuje samogłoskę z jej obrazem graficznym,
• prawidłowo i precyzyjnie wybrzmiewa samogłoski,
• wymawia samogłoski cicho i głośno,
• naśladuje sekwencje,
• potrafi ułożyć obrazki w kolejności od najmniejszego do największego.

Metody:
• logopedyczna (usprawniająca motorykę narządów mowy),
• symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania autorstwa prof. J. Cieszyńskiej,
• aktywizująca,
• podająca,
• naśladownictwa.

Formy:
• indywidualna,
• w parach (rodzic – dziecko),
• zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: karty pracy z placem zabaw, obrazki do ćwiczenia sekwencji, emblematy z samogłoskami, obrazki ilustrujące upodobnienia związane z kształtem samogłosek, chusta animacyjna, kubeczki z watą nasączoną olejkami (leśnym, cytrynowym oraz truskawkowym) wraz z obrazkami ilustrującymi zapachy, obręcze, obrazki przedstawiające: mamę, tatę, motyla i podpisy.
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:


1. Powitanie.
Dzieci i rodzice tworzą koło, słuchają rymowanki i wykonują gesty za logopedą:

Kółeczko zrobimy,
Wszystkie dzieci zaprosimy.
Językami pokręcimy, (oblizujemy się jak kotki po wypiciu mleka)
Bo bardzo to lubimy.
Teraz już siadamy (siadamy w kole po turecku)
I bajki słuchamy (otwartą dłoń przykładamy do ucha w geście słuchania).

2. Ćwiczenia motoryki artykulatorów.
Logopeda rozdaje dzieciom i rodzicom karty pracy na których znajduje się plac zabaw oraz koperty z wyciętymi rysunkami. Następnie wychowankowie i ich rodzice mają za zadanie uważnie słuchać prowadzącej, która opowiada, co się dzieje na placu zabaw i odpowiednio przyklejać otrzymane rysunki oraz wykonać ćwiczenie aparatu artykulacyjnego naśladując logopedę.

3. Ćwiczenia sekwencji.
Ćwiczenia sekwencji ruchowych - prowadząca prezentuje prawidłowy sposób wykonania ćwiczenia Pajacyk - zadaniem dzieci i rodziców jest naśladowanie sekwencji ruchów.

Ćwiczenia sekwencji wzrokowych - prowadząca układa przed dziećmi i ich rodzicami dwuelementową sekwencję tematyczną. Zadaniem dziecka jest ułożenie elementów w takiej kolejności jak prowadząca. Rodzice kontrolują, by został zachowany kierunek układania od lewej do prawej.

Ćwiczenia sekwencji słuchowych - każda para (rodzic- dziecko) otrzymuje zestaw składający się z kompletu obrazków oraz planszy z pustymi polami. Nauczyciel wypowiada sekwencję składającą się z 2 wyrazów, powtarza ją dwukrotnie. Zadaniem dziecka jest wybranie obrazków odpowiadających usłyszanemu słowu i wklejenie ich w odpowiedniej kolejności w puste okienka na planszy. Rodzice zwracają uwagę, by dzieci wklejały obrazki zgodnie z kolejnością wypowiadanych przez nauczyciela słów.

4. Ćwiczenia oddechowe.
Logopeda układa na sali 3 obręcze, w których znajdują się kubeczki z watą nasączoną olejkiem zapachowym (zapach leśny, cytrynowy i truskawkowy). Każda para (dziecko i rodzic) otrzymuje kartonik z rysunkiem symbolizującym jeden z zapachów. Logopeda demonstruje prawidłowy sposób oddychania i prosi, by podczas odgadywania zapachów rodzice zwrócili uwagę by ich dzieci w ten sam sposób wykonywały ćwiczenie (wdech nosem, wydech ustami). Każda para stara się odgadnąć, w której obręczy znajduje się zapach odpowiadający obrazkowi, który otrzymała. Rodzic i dziecko podejmują decyzję i ustawiają się przy wybranej obręczy. Logopeda sprawdza poprawność dokonanego przez poszczególne pary wyboru.

5. Ćwiczenia kategoryzacji.
Każde z dzieci otrzymuje obrazek z jedną z samogłosek A O U E. Na sali porozrzucane są obręcze w środku których znajdują się kartoniki z samogłoskami. Dzieci wraz z rodzicami poruszają się po sali w rytm muzyki. W momencie, gdy nauczyciel wyłącza muzykę, dzieci zatrzymują się i dopasowują trzymany przez siebie kartonik do obrazu graficznego samogłoski znajdującego się w kole. Ćwiczenie powtarzamy trzykrotnie.

6. Samogłoski zilustrowane gestem.
Logopeda wypowiada samogłoski A O U E wraz z gestem pomocniczym i ich graficznym obrazem. Następnie każde dziecko otrzymuje jedną samogłoskę. Logopeda wypowiada kolejno samogłoski i prosi, by ta para, która ma obraz graficzny danej samogłoski wstała. Gdy wszyscy stoją przechodzimy do następnej zabawy.

7. Zabawa z chustą animacyjną.
Logopeda rozkłada chustę animacyjną i prosi, by dzieci wraz z rodzicami przytrzymały chustę za uchwyty. Uczestnicy zajęć schodzą się z chustą do środka koła wypowiadając poznane samogłoski coraz ciszej. Podczas rozchodzenia się z chustą samogłoski wypowiadane są coraz głośniej aż do krzyku.

8. Ćwiczenia szeregowania.
Każda para otrzymuje obrazki, na których widnieją różnej wielkości samogłoski oraz planszę, na której rozpoczęty jest szereg. Zadaniem dzieci jest jego kontynuowanie - ułożenie liter w kolejności od najmniejszej do największej.

9. Zabawa ruchowa z wierszem.
Przed rozpoczęciem zabawy logopeda prezentuje dzieciom obrazek mamy, taty i motyla z podpisem. Zadaniem dzieci jest ułożenie pod ilustracjami napisów i przeczytanie globalne. Wybrane siedmioro dzieci wraz z rodzicami otrzymują emblematy z napisami MAMA TATA, MOTYL i samogłoskami A O U E. Dzieci wraz z rodzicami ilustrują recytowany przez logopedę wierszyk:
Idzie mama, idzie tata,
A nad nimi motyl lata.
Idą z dziećmi do przedszkola.
Poprzez lasy, ścieżki, pola.
Na początku idzie A.
Zaraz za nim O wędruje.
Dalej U już podskakuje.
E powoli sobie człapie
Czy dogoni mamę i tatę?

Powtarzamy zabawę, by mogły w niej wziąć udział wszystkie dzieci.
10. Podziękowanie za wspólną zabawę.
11. Nauczycielki grupy VII przedstawiają rodzicom podsumowanie wyników wstępnej obserwacji dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.