X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2951
Przesłano:

Konspekt godziny wychowawczej: Uzależnienia i ich konsekwencje zdrowotne i społeczne

KLASA: I liceum profilowanego i technikum

1. CEL GŁÓWNY: Zapoznanie uczniów ze skutkami różnych uzależnień oraz ze sposobami profilaktyki i leczenia uzależnień.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:

a) Wiadomości:
- Zapoznanie uczniów ze zdrowotnymi i społecznymi skutkami uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny i leków
- Ukazanie uczniom sposobów profilaktyki i leczenia uzależnień
b) Umiejętności:
- Rozwijanie u uczniów umiejętności dyskusji i współpracy
- Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, właściwej analizy i doboru materiału podczas przygotowywania się do lekcji
c) Postawy:
- Kształtowanie u młodzieży postawy dbania o własne zdrowie, a także potrzeby niesienia pomocy innym oraz czynnego zaangażowania się w działania, mające na celu popularyzowanie wiedzy o środkach uzależniających.

3. METODY NAUCZANIA I FORMY LEKCJI:

- Debata w formie rozprawy sądowej
- Pogadanka,
- Praca w grupie.

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- Załącznik (propozycja debaty) opracowany na podstawie wybranych artykułów i reportaży z dwutygodnika „Cogito”, pozycji wydawniczych dotyczących profilaktyki uzależnień, Internetu, ulotek.
- Debatę mogą zaproponować sami uczniowie korzystając z samodzielnie znalezionych i uzgodnionych z nauczycielem materiałów (np. 2 tygodnie przed lekcją)
- Przygotowane stroje i rekwizyty dla osób przeprowadzających debatę

5. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

- 3 jednostki lekcyjne (w tym debata – 90 min, praca w grupach i pogadanka – 45 min)

6. REALIZACJA LEKCJI:

a) Część wprowadzająca:
- czynności organizacyjno – porządkowe, przygotowanie sali do przeprowadzenia debaty, tj. ustawienie krzeseł dla sędziego, obrońcy, oskarżyciela, świadków i publiczności
- uświadomienie celu lekcji,

b) Część realizacyjna:
- Wybrani wcześniej uczniowie przeprowadzają debatę, pozostali uczniowie i nauczyciel występują w roli publiczności (2 lekcje)

- Na kolejnej lekcji nauczyciel dzieli klasę na grupy 4-5-osobowe, w tym jedną grupę utworzą wybrane osoby: narrator, sędzia, obrońca i oskarżyciel.

- Grupa osób wybranych zapisze na karcie pacy postulaty wygłoszone przez sędziego podczas debaty oraz dokona samooceny i oceny pozostałych osób, które wzięły udział w debacie.

- Wszystkie pozostałe grupy na kartach pracy zapiszą zaproponowane przez siebie dodatkowe postulaty (dotyczące m.in. uzależnień, rodzaju zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków, papierosów, leków, walki z tymi uzależnieniami, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom), a także dokonają oceny osób, które przygotowały debatę (np. zapisują, co im się najbardziej podobało, co by zmienili, co dodali, itp.)

- Następnie lider każdej grupy odczyta efekty pracy swojej grupy, a pozostali uważnie słuchają.

c) Część podsumowująca:
- Uczniowie przeprowadzają podsumowującą pogadankę, ważne, by każdy uczeń mógł wyrazić swoje zdanie na forum klasy;

- Parę najciekawszych postulatów odczytanych przez grupy, jeden uczeń wypisuje na tablicy dużymi literami, dla utrwalenie i zapamiętania.


1. Postulaty zaproponowane przez naszą grupę:..................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

2. Nasza grupa w następujący sposób ocenia debatę:
a) podobało nam się: ...................
........................................
........................................
........................................
........................................
b) nie podobało nam się: ...............
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.