X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29494
Przesłano:

Mnożenie ułamków dziesiętnych - konspekt lekcji matematyki w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i internetu

Nauczyciel: Elżbieta Pilsak Boczów 16. 11. 2015
Konspekt lekcji matematyki w klasie VI
Temat: Algorytm pisemnego mnożenia liczb dziesiętnych - ćwiczenia.

Cele lekcji: utrwalenie algorytmów mnożenia pisemnego liczb dziesiętnych.
Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
- posługuje się pojęciem ułamka dziesiętnego,
- odczytuje ułamki dziesiętne,
- mnoży liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000,
- pamięciowo i pisemnie mnoży liczby dziesiętne przez liczby naturalne,
- pamięciowo i pisemnie mnoży liczby dziesiętne,
- prawidłowo zapisuje działania i oblicza iloczyn liczb dziesiętnych,
- współpracuje w parze.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Przypomnicie sobie jak się mnoży liczby dziesiętne przez 10,100,1000.. i liczby naturalne. Nauczycie się również jak mnożyć liczby dziesiętne.
"Nacobezu", czyli na co będę zwracać uwagę:
- mnożenie ułamków dziesiętnych (pisemnie lub pamięciowo),
- wstawianie przecinka w wyniku.
Pytanie kluczowe:
Ile pieniędzy zapłacicie za 40 dag bananów po 3,29 zł za 1 kg?

Metody pracy:
ocenianie kształtujące, pogadanka, metoda aktywizująca –prezentacja multimedialna, quizy interaktywne.
Formy pracy:
praca z całą klasą, praca w parach
Środki dydaktyczne: komputer, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna, quizy interaktywne.


Przebieg lekcji:
Wstęp:
Nauczycie zadaje pytanie kluczowe: Ile pieniędzy zapłacicie za 40 dag bananów po 3,29 zł za 1 kg?
Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć, podaje cele lekcji, wyświetla na tablicy kryteria
oceniania nacobezu. Uczniowie zapisują temat i nacobezu do zeszytu.
Część główna:
1.Przypomnienie zasad pamięciowego i pisemnego mnożenia ułamków dziesiętnych poprzez przedstawienie przygotowanej samodzielnie przez uczennicę Li...............prezentacji multimedialnej.
2.Praca uczniów w parach, rozwiązywanie quizów interaktywnych
-„Mnożenie ułamków dziesiętnych – wersja łatwiejsza” (http://learningapps.org/1833113)
-„Mnożenie ułamków dziesiętnych– wersja trudniejsza”(http://learningapps.org/1833198)
-„ Milionerzy- mnożenie ułamków dziesiętnych” (http://learningapps.org/1833500)
Podsumowanie lekcji:
1. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy pytanie kluczowe, uczniowie podają odpowiedź.
2. Zadanie i omówienie pracy domowej:
Zeszyt ćwiczeń str. 71 ,
Dla chętnych. Ułóż treści zadań do dwóch wybranych działań:
a) 3,40 x 7,20;
b) 1,25 x4,20;
c) 1,35 x 2,60 +7,80;
d) 50 - 3,20 x 4,50
następnie je rozwiąż i podaj odpowiedź.
3.Samoocena uczniów poprzez określenie kciukiem stopnia opanowania umiejętności określonych w nacobezu.
4.Runda bez przymusu zdań podsumowujących:
Podczas lekcji łatwe dla mnie było ...,
Największą trudność sprawiło mi ...,
Dziś na lekcji najbardziej podobało mi się ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.