X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29434
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia ze słuchu. Mój idealny dom - plakat. Scenariusz lekcji kl.1

Przedmiot: język angielski
Prowadzący :
Data:
Klasa: I

Temat: Ćwiczenia ze słuchu. Mój idealny dom- plakat. ( na podstawie podręcznika „English Adventure” Pearson Longman)

Cele:
Uczeń zapamiętuje:
- poznane wcześniej nazwy elementów domu – window, table,chair,door
- poznane wcześniej nazwy pomieszczeń w domu- bedroom, bathroom, kitchen, living
room

Uczeń rozumie:
- znaczenie nazw elementów domu – window, table,chair,door
- znaczenie nazw pomieszczeń w domu- bedroom, bathroom, kitchen, living
room

Uczeń potrafi:
- wskazać i nazwać elementy domu – window, table,chair,door
- wskazać i nazwać pomieszczenia w domu- bedroom, bathroom, kitchen, living
room

Metody pracy:
- metoda reagowania całym ciałem
- metoda audiolingwalna
- metoda audiowizualna

Formy pracy:
- praca z całą klasą
- praca w parach

Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- płyta CD

Czas trwania zajęć: 45 minut


Przebieg zajęć:
1. Część wstępna:
- przywitanie się z klasą, czynności organizacyjne, przedstawienie tematu lekcji
2. Część główna:
- uczniowie nazywają elementy domu wskazane przez nauczyciela (np.window, door, chair, table)
- nauczyciel prosi uczniów, nazwali na obrazkach poznane nazwy pomieszczeń w domu (np. bathroom, kitchen, bedroom, living room)
- uczniowie przyglądają się zdjęciu w podręczniku na str. 43 i odpowiadają na pytanie nauczyciela What’s this? (a house) oraz What rooms are there? (kitchen, living room)
- nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie wysłuchają rozmowy dzieci z płyty. Ich zadaniem jest odpowiedzieć jaką zabawkę ukrył chłopiec w jednym z pomieszczeń.
- nauczyciel sprawdza zrozumienie dialogu pytając Where’s the teddy bear? Uczniowie odpowiadają It’s in the kitchen oraz odczytują to zdanie w podręczniku.
- nauczyciel wyjaśnia ćw.9str.43 w podręczniku. Uczniowie samodzielnie rysują 2 różne pomieszczenia w szkicu domu i w jednym pomieszczeniu rysują wybraną zabawkę.
- uczniowie w parach przeprowadzają dialogi:
A:What is it?
B: It’s a teddy bear, car, train, yoyo itd.
A: Is it in the kitchen?
B: No.
A: Is it in the bedroom?
B: Yes.

- każdy uczeń uzupełnia zdanie pod obrazkiem, wpisując nazwę pomieszczenia, w którym została ukryta zabawka na obrazku

3. Zakończenie lekcji:
- podsumowanie lekcji i poznanego materiału
- zadanie zadania domowego
- pożegnanie z uczniami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.