X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29428
Przesłano:

Moje miejsce w klasie - grupa społeczna. Scenariusz zajęć

Konspekt zajęć

Temat: Moje miejsce w klasie – grupa społeczna.

Czas: 45minut

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
2. Uczniowie zastanawiają się nad wyjaśnieniem pojęcia „grupa społeczna” oraz podają przykłady grup społecznych. Następnie prowadzący wyjaśnia termin „grupa społeczna” - zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą. Każdy człowiek przechodzi proces socjalizacji.

Przywództwo w grupie – to wpływ (oddziaływanie) na zachowanie innych osób.

Typy przywódców:
b) autokratyczny – decyzje podejmuje samodzielnie, nie liczy się z innymi, nie przyjmuje sprzeciwów, narzuca swoje zdanie.
c) demokratyczny – uzgadnia swe decyzje z grupą, liczy się z ich opinią, wysłucha rad podwładnych.
d) pozostawiający grupie swobodę – zadania rozdzielają między sobą członkowie grupy, nie wydaje poleceń, sugeruje.
3. Cechy udanej grupy – burza mózgów. (Załącznik 1)
4. Role pełnione w grupie. (komediant - błazen klasowy, kozioł ofiarny, pomysłodawca, ekspert). Zabawa polega na tym, że jedna osoba ma przyczepioną etykietę z określoną rolą grupową a grupa osób prowadzi z nią rozmowę w taki sposób, aby dana osoba odgadła jaka rola została jej przypisana. Po zakończeniu zabawy osoba będąca w roli opowiada, jak się czuła. Uczniowie z klasy wypowiadają się, czy w klasie są takie role. (Załącznik 2)
5. Grupa społeczna to klasa szkolna. Zadaniem uczniów jest ocena klasy – „Jaka jest nasza klasa i relacje między uczniami?” Obraz naszej klasy to ....

RELACJE MIĘDZY UCZNIAMI W KLASIE
- uczniowie na kartkach anonimowo wypisują osoby z klasy, które wywierają największy wpływ na grupę.
- każda osoba wypowiada się co chciałaby zmienić w grupie.

6. Fazy rozwoju grupy. Nauczyciel zapoznaje uczniów:
a) orientacji – wchodzenie do nowej grupy
b) wstępnego poznania
c) oporu – obawa, oczekiwanie na reakcję innych
d) kryzysu – kłótnie między poszczególnymi członkami
e) współpracy – identyfikacja z grupą, odpowiedzialność za grupę.

7. Praca w grupach. Każda grupa ma za zadanie ułożyć z pociętych części kwadrat. Omówienie ćwiczenia – udział członków grupy w wykonaniu ćwiczenia (udział każdego członka grupy w wykonywanie zadań w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu). (Załącznik 3).

8. Dyskusja z uczniami:
a) Z jakimi osobami się przyjaźnię?
b) Jakie cechy budzą u Ciebie zaufanie?
c) Jaką osobę chciałbyś mieć przy sobie, jakbyś znalazł się w trudnej sytuacji.

8. Zakończenie zajęć. Podziękowanie uczniom za udział w ćwiczeniach.

Konspekt zajęć

Temat: Moje miejsce w klasie – grupa społeczna.

Czas: 45minut

Cele zajęć:
- uczniowie znają pojęcie grupy społecznej,
- potrafią podać przykłady grup społecznych,
- poznają relacje panujące między członkami grupy,
- poznają korzyści wynikające z integracji zespołów klasowych.

Metody pracy:
- praca w grupach,
- dyskusja,
- praca indywidualna.

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem zajęć.

2. Uczniowie zastanawiają się nad wyjaśnieniem pojęcia „grupa społeczna” oraz podają przykłady grup społecznych. Następnie prowadzący wyjaśnia termin „grupa społeczna” - zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą.

Przywództwo w grupie – to wpływ (oddziaływanie) na zachowanie innych osób.

Typy przywódców:
e) autokratyczny – decyzje podejmuje samodzielnie, nie liczy się z innymi, nie przyjmuje sprzeciwów, narzuca swoje zdanie.
f) demokratyczny – uzgadnia swe decyzje z grupą, liczy się z ich opinią, wysłucha rad podwładnych.
g) pozostawiający grupie swobodę – zadania rozdzielają między sobą członkowie grupy, nie wydaje poleceń, sugeruje.

3. Uczniowie uzupełniają karty pracy na temat: Grupy społeczne w życiu człowieka. Wpisują w jakich grupach społecznych życia znajduje się człowiek w ciągu.

4. Grupa społeczna to klasa szkolna. Uczniowie interpretują rysunki ilustrujące relacje między członkami w grupie, oceniając, który obraz struktury grupy jest najbardziej pozytywny dla prawidłowego funkcjonowania klasy.
Zadaniem uczniów jest ocena klasy – „Jaka jest nasza klasa i relacje między uczniami?” Obraz naszej klasy to .... wybierają strukturę swojej klasy.

RELACJE MIĘDZY UCZNIAMI W KLASIE

5. Uczniowie pracując w grupach oceniają, jaka jest ich klasa i co chciałaby zmienić w grupie, aby relacje miedzy kolegami uległy poprawie. Liderzy grup prezentują prace.

6. Cechy udanej grupy – burza mózgów. (Załącznik 1)

7. Praca w grupach. Każda grupa ma za zadanie ułożyć z pociętych części kwadrat. Omówienie ćwiczenia przez obserwatorów każdej grupy – udział członków grupy w wykonaniu ćwiczenia (udział każdego członka grupy w wykonywanie zadań w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Co pomaga w osiągnięciu celu, a o utrudnia grupie wykonanie zadania). Uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
(Załącznik 3).

8. Role pełnione w grupie (komediant - błazen klasowy, kozioł ofiarny, pomysłodawca, ekspert). Zabawa polega na tym, że jedna osoba ma przyczepioną etykietę z określoną rolą grupową a grupa osób prowadzi z nią rozmowę w taki sposób, aby dana osoba odgadła jaka rola została jej przypisana. Po zakończeniu zabawy osoba będąca w roli opowiada, jak się czuła. Uczniowie z klasy wypowiadają się, czy w klasie są takie role. (Załącznik 2).

9. Zakończenie zajęć. Podziękowanie uczniom za udział w ćwiczeniach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.