X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29403
Przesłano:
Dział: Języki obce

Enjoy the taste with my recipe - konspekt zajęć

Temat lekcji: Enjoy the taste with my recipe.

Cele ogólne:
• Ćwiczenie sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania
• Umiejętność tworzenia przepisu kulinarnego

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• zna słownictwo z zakresu „Food and Drink”
• potrafi rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• zna zasady określania ilości rzeczowników niepoliczalnych
• potrafi napisać przepis kulinarny
• umie pracować w grupie

Pomoce:

• słowniki
• tablica
• magnesy
• karta pracy
• kartony
• kredki
• wycinki z gazet
• szary papier
• elementy przepisu
• zasady oceny pracy


Metody pracy:
• praca w grupach
• projekt
• burza mózgów
• problemowa

Czas trwania zajęć: 90 minut


Przygotowanie:
Po wcześniejszym uzgodnieniu, uczniowie podczas przerwy międzylekcyjnej, przygotowują miejsca pracy, tworząc wyspy z ławek dla każdej grupy 3 lub 4 osobowej.

Przebieg lekcji pierwszej:
1. Sprawy organizacyjne. Przedstawienie i zapisanie tematu lekcji. Przedstawienie regulaminu oceny pracy.
2. Uczniowie utrwalają oraz poznają nowe słownictwo z zakresu „Food and drink” (SB).
Nauczyciel dla usprawnienia pracy uczniów, przygotowuje kartę pracy z wymaganym słownictwem.
3. Nauczyciel umieszcza na tablicy szablon przepisu z głównymi hasłami tj.: RECIPE, INGREDIENTS, PREPARATION, REALIZATION.
4. Uczniowie analizując układ słów, starają się odgadnąć ich znaczenie i sprawdzają w słowniku czy ich przypuszczenia są właściwe.
Nauczyciel zapisuje właściwe znaczenia na szablonie.

5. Nauczyciel umieszcza na szablonie kolejne elementy przepisu:
(1 glass of flour, 1glass of milk, 1 teaspoon of baking pouder, 2 teaspoons of sugar, 1 teaspoon of salt1 egg )

(1.Mix dry ingredients like: flour, sugar, baking pouder, salt, .2. Scramble an egg, .3.Add egg to dry products., 4.Pour milk., 5.Mix everything together to make a mixture.)

(Heat the frying pan., Use ladle to pour the mixture on the frying pan., Fry pancakes until golden colour., Decorate pancakes with jam, fruit yoghurt, fruit)

6. Uczniowie, z pomocą nauczyciela, analizują formę przepisu.

W części „Ingredients”
o przypomnienie o podziale istniejącym w języku angielskim na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
o wspólne ustalenie definicji rzeczowników niepoliczalnych
o przypomnienie sposobów liczenia rzeczowników niepoliczalnych: łyżki, plastry, opakowania, itp.
W części „Preparation, Realisation”
o uczniowie analizują przepis kulinarny przygotowany przez nauczyciela
o uczniowie zastanawiają się jak utworzyć poprawnie najprostszy przepis w języku angielskim.
o (wszystkie informacje, wnioski uczniowie zapisują na karcie pracy)
Przebieg lekcji drugiej:

7. Uczniowie wzorując się na przepisie nauczyciela, w grupach przygotowują materiały do tworzenia własnych przepisów-plakatów (słowniki, wycinki z gazet, kredki, itp.)

Nauczyciel monitoruje prace grup, udziela pomocy jeśli jest ona potrzebne.

8. Uczniowie wykonują przekąski według własnych przepisów i prezentują je nauczycielowi oraz klasie.
9. Uczniowie urządzają poczęstunek w klasie.
10. Wspólna ocena plakatów-przepisów oraz przekąsek.
11. Ocena pracy według regulaminu.

Zasady Oceny Pracy na lekcji Enjoy the taste with my recipe.

1.Poprawność ortograficzna, gramatyczna i fonetyczna zaprezentowanego plakatu.
2. Estetyka wykonania plakatu.
3.Estetyka i smak potrawy.
4.Higiena i estetyka pracy.
5.Ocena klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.