X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29322
Przesłano:
Dział: Języki obce

Podsumowanie wiadomości - lekcja otwarta z języka angielskiego w kl. III gimnazjum

Temat: Podsumowanie wiadomości

I Cele lekcji
1.Cel ogólny:
-przypomnienie słownictwa z zakresu: dom, szkoła i człowiek
2.Cele operacyjne:
Uczeń:
- opowiada o sobie,
-wymienia nazwy pomieszczeń w domu,
-opisuje wygląd człowieka,
-nazywa przybory i przedmioty szkolne,
- reaguje na polecenia nauczyciela
II Metody pracy
-metoda stacji zadaniowych,
- burza mózgów,
- mnemotechnika,
- mówiąca ściana,
- can -do-statement
III Formy pracy
-grupowa
-indywidualna
IV Pomoce dydaktyczne
- plakat z ośmiornicą,
- napisy z nazwami pomieszczeń w domu,
- przekrój mózgu,
- obrazki i napisy dotyczące rodziny,
-flashcards z ilustracjami przyborów i przedmiotów szkolnych,
- materiały do stacji zadaniowych ( kartki z tabelami, zdjęcie i rysunki
pojazdów)
- karta do can-do-statement


Przebieg lekcji:

I Warm-up ( rozgrzewka)
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie obecności
3. Pytania ( stały element lekcji): What’s your name?, How are you? How old
are you? Where do you live?
4. Uświadomienie celów lekcji
6. Zapisanie tematu
II Lead-in ( faza właściwa)
1.Burza mózgów. Ilustracja ośmiornicy. Uczniowie umieszczają
w odpowiednim miejscu ( na mackach) napisy pomieszczeń w domu
i dopasowują umeblowanie do nich.
2. Podpisanie flashcards z symbolami. Symbol oznacza przedmiot szkolny,
uczeń zaś pisze obok nazwę angielską.
3. . Flashcards z przyborami i ćwiczenie „ What’s missing?”
4 Mnemotechnika. Uczniowie siadają parami. Otrzymują przekrój mózgu,
ilustracje członków rodziny i podpisy. Na lewej półkuli układają słowa,
a na prawej odpowiadające im ilustracje.
5. Stacje zadaniowe. Uczniowie podchodzą do stacji zadaniowych nr 1, 2 i 3.
Rozwiązują zadania i sprawdzają poprawność odpowiedzi w stacji nr 4.
Po każdym zadaniu wypełniam z uczniami rubryki w can-do-statement ( umiem,
potrafię), W ten sposób wiedzą co potrafią, a co jeszcze trzeba dopracować.

III Follow-up ( podsumowanie)
a) Podsumowanie can-do-statement

b) Ewaluacja: „mówiąca ściana”. Wieszam kartki: żółtą i czerwoną. Żółta oznacza zadowolenie z lekcji, a czerwona niezadowolenie. Na żółtej uczeń stawia „+”, na czerwonej „ –.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.