X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29256
Przesłano:
Dział: Świetlica

Nie zaśmiecaj Ziemi - ochrona środowiska naturalnego. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć:
TEMAT: „Nie zaśmiecaj Ziemi” – ochrona środowiska naturalnego.

Cel główny:
Ukierunkowanie uczniów na problem zanieczyszczenia środowiska. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.
Cele szczegółowe:
- Zwrócenie uwagi uczniów na konsekwencje zanieczyszczania Ziemi.
- Uświadomienie dzieciom różnych rodzajów odpadów (radioaktywne, nierozkładające się itp.)
- Zapoznanie uczniów z koniecznością segregowania śmieci.
- Ukazanie uczniom wybranych zagrożonych i chronionych gatunków polskiej fauny i flory. Nakierowanie uwagi uczniów na zabójcze dla nich zanieczyszczenie środowiska.
- Zapoznanie dzieci ze słowami: „recykling” i „segregacja śmieci”.
-Zapoznanie uczniów z prawidłowymi oznakowaniami pojemników na odpady (kolory koszy).
- Uświadomienie dzieciom w jaki sposób najmłodsi mogą dbać o czystość środowiska.

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
- Wie: jak należy dbać o środowisko naturalne; jakie są konsekwencje zanieczyszczania Ziemi.
- Umie: wymienić poszczególne zagrożone gatunki polskiej fauny i flory; rozróżnić pojemniki na odpady.
-Potrafi: powiedzieć na czym polega recykling i co to jest segregacja odpadów.

Metody nauczania:
- pogadanka
- pokazowa
- „burza mózgów”
-metoda ćwiczeń praktycznych.

Miejsce zajęć: sala świetlicowa.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Środki dydaktyczne:
albumy ze zdjęciami zwierząt i roślin Polski, plansza z oznakowanymi pojemnikami na odpady, papier, kredki, mazaki.

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie uczniów.
2.Przedstawienie tematu zajęć.
3.Rozmowa w kręgu na temat zanieczyszczeń środowiska.
Przedstawienie rodzajów zanieczyszczeń ( zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza). Zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające ze skażenia środowiska przyrodniczego. Omówienie różnych rodzajów odpadów i ich szkodliwości.
4.Przedstawienie uczniom poszczególnych gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Uświadomienie dzieciom konieczności utrzymania środowiska naturalnego w czystości. Zwrócenie uwagi na śmiertelne zagrożenie dla zwierząt w przypadku skażenia środowiska.
5.Zapoznanie uczniów z poszczególnymi kolorami pojemników na odpady. Próba dopasowania przez uczniów nazw śmieci do poszczególnych koszy, np. gazeta- niebieski, butelka plastikowa- żółty.
6.Zapoznanie dzieci z pojęciem recyklingu i segregacji odpadów.
Uczniowie poznali możliwości przetwarzania śmieci i konieczności ich rozdzielenia.
7.Swobodne wypowiedzi uczniów na temat dbania dzieci o środowisko. (np. dzieci nie powinny wyrzucać śmieci w parku/ lesie itp.).
8.Praca plastyczna: „Jak pomagam środowisku?”.
9. Podsumowanie zajęć.
10.Podziękowanie uczniom za aktywny udział w lekcji.
11.Pożegnanie uczestników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.