X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2924
Przesłano:

Konspekt lekcji geografii - Ruch naturalny ludności

Typ zajęć: teoretyczne
Przedmiot nauczania: geografia
Temat zajęć: Ruch naturalny ludności
Czas zajęć: 45 minut
Miejsce zajęć: ZS RCKU
Klasa: II TE
Data: 11.I.2005
Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata ,atlas, zeszyt ćwiczeń
Metody kształcenia: praca indywidualna ucznia z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, praca z mapą, kula śnieżna.

Cel ogólny: Uczeń potrafi określać ruch naturalny ludności za pomocą współczynników.

Cele operacyjne:
• Definiować pojęcia: ruch naturalny ludności, współczynnik zgonu, urodzeń, struktura ludności, przyrost naturalny ludności, eksplozja demograficzna.
• Obliczać przyrost naturalny ludności, współczynnik zgonów i urodzeń.
• Wskazać kraje na mapie politycznej świata , w których panuje wyż i niż demograficzny.
• Wymienić czynniki warunkujące eksplozje demograficzną.

I. Czynności organizacyjno porządkowe
1. Zaprowadzenie ładu w klasie.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Zapisanie tematu lekcji.
„Ruch naturalny ludności”

II. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z
poprzedniej lekcji

Sprawdzenie wiadomości ucznia z następujących lekcji:
1. Zróżnicowanie religijne świata.
2. Zróżnicowanie etniczne i kulturowe świata.
3. Grupy i rodziny językowe.

III. Wprowadzenie do tematu

Podanie pytań do tematu lekcji:
1. wyjaśnij następujące definicje:
ruch naturalny ludności, współczynnik zgonu, urodzeń, struktura ludności, przyrost naturalny ludności, eksplozja demograficzna.
2. Za pomocą jakich współczynników można określić przyrost naturalny ludności ?.
3. W jakich jednostkach i liczbach można podawać przyrost naturalny ludności ?.
4. Wymień i wskaż na mapie politycznej świata kraje, w których panuje wyż i niż demograficzny.
5. Oblicz zadanie 2.3.2 z zeszytu ćwiczeń ze strony 13

IV. Realizacja konkretnego tematu 1
Uczniowie na podstawie podręczników i atlasów opracowują powyższe pytania. Praca z podręcznikiem, atlasem i zeszytem ćwiczeń.,

V. Ewaluacja

1.Uczniowie odpowiadają na powyższe pytania wykorzystując mapę polityczną świata.
2.Rozwiązują zadanie na tablicy. Prezentacja ,objaśnienie, praca z mapą
VI. Praca domowa
Rozwiąż zadani z zeszytu ćwiczeń: 2.3.1. 2.3.3 /str13

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.